Co je bez poskvrny?

28. února 2017 v 15:53 | Misantrop

Co je člověk? Je snad bez poskvrny? Což může být spravedlivý, kdo se zrodil z ženy? Hle, on ani na své svaté nedá a nebesa nejsou v jeho očích bez poskvrny.


Spojování kozla s Ďáblem nacházíme již v křesťanské bibli, kde byl nejsvatější den v roce, Den vykoupení, slaven losováním, jež mělo určit, který ze dvou kozlů "bez poskvrny" má být obětován Pánu a který Azazelovi.


Zovu křesťanství jedinou nesmrtelnou poskvrnou lidstva.


Kéž by tě vyvrhli bozi, ty poskvrno našeho věku,
ze světa pryč a moře ni zem tě nechtěly nosit!


Zhoubným bludem není si vědom, že padá.
V takovou mrákotu halí ho poskvrna hříchu.
(Aischylos: Oresteia)


Bůh velí jasně, králi, poskvrnu,
jež vyrostla zde v zemi, vyhladit
a neživit ji ve zlo nezmarné.
(Sofoklés: Král Oidipús)


A ať jen na nás neulpí žádná poskvrna, žádná pohana, jíž nás špiní naše století jako lůza zdi!


"Klerikáči obyčejně bývají hrbatí, jednoocí, kulhaví, bezrucí, dnou stižení, ohyzdní a uhranutí, zbytečná havěť zemská."
"To je," pravil Pantagruel, "zcela opačný zvyk, než byla ustanovení zachovávaná kdysi při přijímání vestálských panen; těmi bylo, jak dosvědčuje Labeo Antistius, zakázáno vyvolit k této hodnosti dívku, která by měla na duši vadu nebo oslabené smysly nebo jakoukoli poskvrnu na těle, byť byla sebeskrytější a sebenepatrnější."


Labuť je bělostná, bez poskvrny; když umírá, sladce zpívá a zpívajíc končí svůj život.


Existuje krmě, která neposkvrněna jest krví,
krmě, jež čistá je a živoci dál jsou po ní živí.
Ta bez poskvrny krmě neztřísní tvé vnitřnosti,
mysl, tělo těší se jí a všecky radují se bytosti.


Někde na tomhle světě se žije čistě, bez poskvrny, poeticky. Ale kde? To Voloďovi nikdo neřekl, nikdo z lidí kolem něho.
(Čechov: Voloďa)

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm