Jako dobytek

19. února 2017 v 15:29 | Misantrop

Tento stát přímo před vraty svého senátu kupuje a prodává muže, ženy a děti jako dobytek.


Někdo nabízí diskrétně vodičku na poprsí a hned vedle prodávají se páni i slečny, vdovy i vdovci, jako se tam prodává všetatská cibule, švestkové stromy, krmná řípa, nádherné masky, krakovský salám i dobytek různého druhu.
(Hašek: Malý oznamovatel Národní politiky)


Hlasující dobytek, "měšťanský" stejně jako "proletářský", ovlivněn tiskem a oslepen lákavým programem, se znovu vrací do společné stáje a volí si své staré podvodníky.


Vlastně se o prolétech velmi málo vědělo. Nebylo to ostatně třeba. Pokud pracovali a množili se, byla jejich ostatní činnost bezvýznamná. Byli ponecháni sami sobě jako dobytek žijící volně na argentinských pláních, a tak se uchýlili k životnímu stylu, který se jim jevil jako přirozený, po vzoru prapředků.


U dobytka se nepředpokládá žádná hravost. Jednou jsem viděl stádo dvanácti krav a volů, jak pobíhají, dovádí a neohrabaně si hrají jako velké krysy nebo koťata. Třásli hlavami, zvedali ocasy a běhali nahoru a dolů z kopce a při pohledu na jejich rohy a dovádění jsem si povšiml jejich příbuznosti s vysokou zvěří. Náhlé hlasité "Hou!" však jejich nadšení bohužel ihned zmírnilo, ponížilo je ze zvěřiny na hovězí a jejich boky a šlachy znehybněly jako lokomotiva. Kdo jiný než sám ďábel zvolal "Hou!" na lidstvo?
(Thoreau: Chůze)


Úlisností ženy - a více ještě závistí ďáblovou - byl Sáva tak opředen, že padl do sítě milostného obcování s ženou a přebýval v něm nenasytně po dlouhou dobu. Neustále jako svině v kalu se válel. V takovém nenasytném hříchu trávil čas jako dobytek.


Tlačili se jako dobytek, prali se, mačkali, naráželi na sebe, padali, šlapali po sobě, aby viděli, jak děvče v bílém závoji získává licenci k tomu, aby mohlo prohledávat muži kapsy.
(O. Henry: Romance čumilů)


Nejhorší na tom je to, že lidé jsou nerozumní jako dobytek.


Polovina obyvatelstva je šílená; a jestli druhá polovina neztratila rozum, je to proto, že to je dobytek, který nemá rozum, jejž by mohl ztratit.


Jak, trpělivost! Pryč! - to slovo jest
pro dobytek a ne pro dravé ptactvo,
ji lidem kaž, kdo jako ty jsou prach -
já nejsem z řady tvých...
(Byron: Manfred)


Oni naopak od sebe utíkají k ostatním, protože by sami se sebou nevydrželi, byli by protivní sami sobě, ti chudí duchem. A Já taky, kdybych byl takový dobytek jako oni!


Moudrý vymění všechny věci za Jednu; ale většina lidí je jako nenažraný dobytek.
(Antická žeň: Hérákleitos)


Římané v té době neužívali ještě mnoho peněz, nýbrž jejich bohatství bylo ve stádech bravu a skotu. Proto se jmění dodnes nazývá peculium od slova pecus (dobytek).


Praktičtí lidé už pokáceli všechno, co tu kdysi stálo. Zato nás ale pasoucí se dobytek obšťastní téměř uměleckou kulisou cinkotu zvonečků.


Ani dobytek neláká,
praděd co a vnuk vždy kváká.


Hloupé myšlenky. Ale nám se velmi dobře hodí, protože jsme dobytek.
(France: Komická historie)


Moje filosofie není žádný chlívek pro sprostý dobytek - chci tím říct, že to není náboženství.


Buddhismus jako církev, jako banda modlářů a modloslužebníků, vychovávající někoho, školící své poslušné žáčky a pasoucí svůj věřící dobytek, duchovní nauka jako chlívek pro stádo těch, kdož nedovedou myslet sami - takový buddhismus je mi z duše protivný.


Chovat člověka jako dobytek a pěstovat si k němu jiný vztah než je obezřetný poměr k jiným šelmám, je mírně řečeno nemoudré.


Jaký pán, takový dobytek.


Jak se může věnovat moudrosti ten, kdo se pyšní bodcem na dobytek?


Z okna jsem viděl transport krav na jatka. Úplně jsem se zhrozil! Náhle jsem si opět uvědomil, že "to" stále existuje; že je smrt a vraždění nevinných; a že bůh Indra kdysi osvobodil krávy nadarmo. Stály tam, na zastřešené korbě nákladního vozu, namačkány na sebe jako lidský dobytek v tramvaji, a jely na smrt. Proč zrovna ony, nejušlechtilejší bytosti na světě! Proč ne třeba lidé, ta pakáž škodlivá? Určitě již musely tušit, kam je vezou a co je tam čeká. Bylo mi v té chvíli, jako kdybych tam stál s nimi. Byl to jen moment, ale sáhla na mne smrt. Přál bych ten úděsný pocit zažít každému lidákovi, který si pochutnává na "stejku".


Předtím jsem vůbec netušil, proč se indický dobytek Angličanů tak bojí. Jíme hovězí - domorodý honák se ho ani nedotkne - a dobytku se to ovšem nelíbí.


"Byla to sice němá tvář - ale ta také cítí!"
"Nevídáno o takový prašivý dobytek!" zabručel skromný.


Nad jetelovou strání si myslivec vybudoval z chvojí krytou pozemní střílnu s dřevěnou stoličkou. To je ale lstivý dobytek!


Dalším letošním prvním spatřeným zvířetem byla před pár dny užovka. Nebyla však lidužel živá, nýbrž mrtvá. Doplazila se na silnici, kde jí nějaký motorizovaný dobytek přejel hlavu. "Ať žije lidstvo!"


Prvotním hříchem či vinou člověka je již jen to, že se narodil, lépe řečeno, že ho nějaký lidský nemyslící dobytek sobecky poživačně zplodil v úchylném pornografickém hekání rozkoše a zasemenil svým nečistým séměm panenskou Zemi.


"Vy, jednoroční dobrovolníku, jste dobytek." Jak to zní pěkně: "Jste dobytek," a ne to sprosté: "Jsi dobytek."


Nažrat, nachlastat se a lehnout k bedně. "Proč bychom se netěšili, když nám pán Bůh zdraví dá", že jo, hovada! I ten nebohý ustájený dobytek má víc rozumu a spirituality než tahle blbá bodrá chasa! Měli by si prohodit místa.


Tito lidé žijí hůř než dobytek, žít s nimi bylo strašné; jsou hrubí, nepoctiví, špinaví, nikdy střízliví; nežijí ve shodě, ustavičně se hádají, protože nemají úcty k sobě navzájem, protože se bojí a podezřívají jeden druhého. Ano, bylo strašné s nimi žít. - A ti, kteří jsou bohatší a mocnější než oni, jsou rovněž hrubí, nepoctiví, stejně se opíjejí a nadávají si právě tak odporně.
(Čechov: Mužici)


Sobě a ne jiným činím přípitek:
kdo rád se nalévá, to je dobytek.


Uprostřed Hradební uličky opět leží hromada hoven. Zajímalo by mě, který dobytek to dělá. Ráno po noční šichtě jsou ta hovna rozšlápnutá. To si někdo asi přinesl domů na podrážkách bot pěkný dáreček od svých milých zhovadilých spoluobčanů.


U stezky (u naučné stezky!) včera zase nějaký dobytek vyfabrikoval "nukleární" hovno. To mi snad někdo dělá schválně, to už není možné! Že to hovado nezaleze vyprázdnit si tu svou nečistou řiť někam dál, aby na ten hnus nebylo tak vidět!


Nuž, Já ti něco poradím:
k uchování toho hovna,
jež tak chlapsky jsi tu srovnal,
pořiď sádrový odlitek,
ať poznají, žes - dobytek!

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm