Jen chudý chodí s písní v lese

3. února 2017 v 14:08 | Misantrop

Dokud byl kmotr Costa chudý, byl hodný a šťastný. Ale když vyhrál 8000 lir, posedl jej čert. Začal špekulovat, všelicos nekalého provádět...


Pravda, bída je veliká, to si přiznejme! Ale prostředek k jejímu odstranění nemá v rukou ani věda, ani vláda. Je to problém čistě individuální. Až se nižší třídy odhodlají zbavit svých neřestí, zbaví se i všeho nedostatku. Ať je lid mravnější, a nebude tak chudý!


Křesťanský člověk popírá i nejšťastnější úděl na zemi: je slabý, chudý, vyděděný, aby každým způsobem trpěl životem.


Mít "děťátko" už dávno není žádné štěstí. Je to dokonce sobecká bezohlednost. My moudří a vzdělaní misantropové víme, že to znamená být chudý, utrápený a mít na krku ženu, válku, teror šílenců a za zády byrokrata a nepřejícného souseda, který by vás klidně zabil pro laťku z plotu, kdyby to bylo povoleno.


Chudý, radostný a nezávislý! - to trojí je pohromadě možné; chudý, radostný a otrok! - i to je možné.


Ten chudý pláštík, kterému se vysmíváte, dlouhé vlasy a vůbec celý můj vzhled mají takovou moc, že mi umožňují žít v klidu, dělat, co se mi zachce, a stýkat se s kým chci.
(Lúkiános: Kynik)


V povídce Poklad se chudý vesničan honí tak dlouho za bohatstvím, až ve světě nalezne na pokraji vyčerpání větší poklady než stříbro, zlato a diamanty: naučí se znát sám sebe, znát bytost, jíž je.


Dostal jsem zase jednou chuť procházet se mezi lidmi. Zajít do města, plného ruchu pracovního dne, a kochat se a ošklivit si všechen ten shon kupčíků, kramářů, lidských trosek, pokrytečků, hulvátů, utahaných manželských kurev a numismaniaků, a svou přítomností vyvolat jejich neklid, vzbudit jejich nenávist, neurotickou zášť, podobnou té, již pociťuje chudý žebrák při pohledu na slavnostní banket boháčů.


Už už hrozilo všecko sesutím - když, jak se povídá, přišel ze Solnohrad chudý horník. Jal se přesně zkoumat práci svých předchůdců: pln obdivu sledoval nesčetné mylné chodby; a vytušil, že byly založeny marně.
(Wagner: Virtuos a umělec)


Jsem prašivý a chudý Žid. Všichni se na mne dívají jako na psa, ale kdybych měl peníze, dělal by přede mnou Varlamov takového šaška jako Mojsej před vámi. Varlamov je sice Rus, ale v podstatě je to prašivý Žid, nezná v životě nic než peníze a zisk, kdežto já spálil své peníze v peci. Já nepotřebuji peníze, půdu ani ovce, nepotřebuji, aby se lidi přede mnou třásli a smekali, když jdu. Vidíte, že jsem rozumnější a lidštější než celý váš Varlamov!
(Čechov: Step)


Jen chudý chodí s písní v lese:
nic neztratí - i raduje se.


Nemá se chudnout ani bohatnout. Co se tedy má? - Pravím: má se žít v radosti, má se žít v bezstarostnosti. Ten, kdo se umí radovat ze života, nebývá chudý, ten, kdo umí žít bezstarostně, nezbohatne!


Z chýše vykročil chudý a ze stanu bojovník, a tím byl dokonán nejnáboženštější ze všech úkonů.
(Goethe: Poznámky a pojednání)


Příroda mi neříká "buď chudý"; a určitě mi také neříká "buď bohatý"; avšak křičí: "Vždy buď nezávislý!"


Svět je pln krásných věcí, a přece je chudý, velice chudý na krásné okamžiky a na odhalení těchto věcí.


Šetřit musejí i multimiliardáři, zatímco žít si jako boháč může i úplně chudý člověk, když neutrácí za zbytečnosti.


chudý či bohatý budu,
v Římě či ve vyhnanství, když Osud tak rozkáže, ať se
jakkoli utváří život, chci psát!


Nejvíc si mne Hitler získal na svou stranu, když ve své jediné monumentální knize popisuje, kterak jakožto chudý dělník se dělil o svůj nuzný chléb s myškami, jež mu pobíhaly po jeho skromném podnájemním pokojíčku. Ale vždyť je to jako téměř dokonalý příběh ze života nějakého sádhua čili indického svatého muže!


Nikdo vlastně neví, kdo Chan Šan byl. Je tu pár starých pamětníků, kteří ho znávali. Říkají, že to byl chudý člověk, povahou blázen. Žil prý sám v horách zvaných Mrazivé hory, Chan-šan.
(Předmluva k Chan Šanovým básním)


Člověk, dříve volný a nezávislý, stal se množstvím nových potřeb podrobeným takřka celé přírodě a hlavně svým bližním, stal se v jistém smyslu jejich otrokem, i když byl jejich pánem. Bohatý potřeboval jejich služeb, chudý jejich pomoci, ba ani prostřednost nikomu neumožnila obejít se bez nich.


Je takzvaně "chudý", protože veškerý volný čas věnuje pěstování a zdokonalování ducha a na žádné nízké kšefty, obcování s lidstvem a život veřejný ani nepomyslí. Takový jedinec obvykle není dítětem svého století; zaspal dobu - jako Já.


Tím přesvědčils mě. Kdybych nebral teď,
byl bych dál chudý, ale osel taky.
Blázen, kdo dává, víc, kdo nebere.
(Menandros: Dědek)


Z Aristeidových vlastností byla nejvíce nápadná spravedlnost. Proto chudý muž z lidu získal příjmení nejpřiléhavější pro krále a pro boha, totiž Spravedlivý.


"Já bych rád věděl: zacházeli s vámi jako s méněcenným prostě jen proto, že byli bohatí a vy jste byl chudý? Je třeba pravda, že jste je musel oslovovat ,pane' a smeknout čepici, když jste šel kolem?"
Starý jako by se hluboce zamyslel. Vypil asi čtvrtinu svého piva a potom odvětil.
"Jo," řekl. "Potrpěli si na to, abyste se před nimi dotknul čepice. Ňák jste jim jako projevoval úctu. Já osobně jsem byl proti, ale dost často jsem to dělal. Musel jsem, dalo by se říct."


Drakula rozhlásil po celé své zemi: "Kdo je starý nebo nemohoucí, nemocný, slepý nebo chromý či jinými neduhy postižený, nechť každý takový přijde ke mně, abych ho zbavil jeho trápení." Dostavilo se k němu hodně žebráků a lidí postižených různými neduhy, neboť očekávali od něho velké dary. Přikázal shromáždit je ve velké dvoraně a přinést pití a jídla sdostatek. Oni jedli a pili a veselili se. Drakula k nim vešel a zeptal se: "Co byste ještě ode mne chtěli?" Oni všichni odpověděli: "Bůh, hosudare, zná tvou šlechetnost, jak ti Bůh napoví." Drakula se zeptal: "Chcete, abych vás na tomto světě zbavil trápení a vy abyste ničím na tomto světě nestrádali?" V naději na veliké milodary všichni řekli: "Chceme, hosudare." Drakula přikázal obložit dvoranu chrastím a podpálit. Tak je všechny upálil a zbavil všech útrap. Svým bojarům řekl: "Zdalipak víte, proč jsem to učinil: za prvé, aby neobtěžovali lidi a nikdo aby nebyl v mé zemi chudý, jen bohatí aby tu byli; za druhé, osvobodil jsem je od útrap, aby nikdo z nich netrpěl na tomto světě pro chudobu nebo neduhy."


I když váš turecký car se svým velkým tureckým vojskem dobude Azova, nestane se tak pro jeho moc a rozum, nýbrž pomocí najatých lidí a jejich německého důvtipu. Budeme se s ním, tureckým carem, bít jako s chudým pasákem vepřů.


Shrnutí? Z Ameriky nikdy nic kloudného nevzejde. Tradice amerického selfmademanství je tam příliš silná, a proto se největší oblibě těší nejrůznější obskurní příručky o tom, kterak se stát tím či oním nebo naopak tím či oním nebýt: "Jak vydělat milión", "Jak se coby chudý přistěhovalec s jediným dolarem v kapse stát boháčem", "Jak vyhrát v kasinu", "Jak napálit důvěřivé hlupáky a zbohatnout"...

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm