Mějme opovržení

4. února 2017 v 16:46 | Misantrop

Mějme v opovržení všechny hloupé povídačky (jaké nevážnější jméno bych měl dát něčemu tak nevážnému?) a veškerou podstatu dobrého žití položme do duševní síly a velikosti a do pohrdání všemi věcmi lidskými a do všemožné ctnosti.


Až hanba a opovržení padnou na tvou hlavu, tehdy tě s dokonalým klidem zapíšou do řad Svistikovů.


Větřil takové opovržení literaturou, uměním, vším, co zbožňoval, zasazené, zakotvené v úzkých mozcích obchodníků, výlučně zaujatých podvodem a penězi a jediné přístupných politice, této nízké zábavě prostředních duchů, že se navracel rozrušen domů a uzavíral se se svými knihami.


Vše podstatné leží v štítivém výběru, který neznamená běžné opovržení, ale obranu nitra proti smradu.


Jednou, v silnější době, než je tato zpuchřelá, o sobě pochybující přítomnost, musí přece přijít vykupující člověk velké lásky a velkého opovržení.


Nemohu pohlédnout na nic, co se mě dotýká a co mě obklopuje, aniž bych v tom vždycky nenašel nějaký důvod k opovržení, které mě rozhořčí.


A jakoby náhodou vytáhl tajemný balíček, který od někoho večer dostal, otevřel jej a vyňal z něho desky s pornografickými francouzskými lepty, na nichž ubohá Harrietta se vzrůstající hrůzou a ošklivostí viděla všechno to, co tak nevinně a horoucně přijímala jako lásku a co věcně a zřetelně znázorněné vypadalo mrzce, ohavně a bezedně sprostě, takže jen letmý pohled na to stačil vzbudit nenávist a opovržení k celému lidstvu.


Brav považován jest všeobecně za něco nečistého, poněvadž válí se v bahně, což však balneologové doporučují i lidem. Vezměme si Píšťany a píšťanské bahno. V tomto válí se z důvodů zdravotních i aristokracie, a přece žádnému snad nenapadne, aby takového aristokrata nazval prasetem, a dr. Kučera, který tento způsob léčby doporučuje, není také žádné čuně. Přesto však prasata, která dala tak zářný příklad trpícímu lidstvu, jsou v opovržení a jejich jméno slouží zejména nyní v době voleb k nadávkám, kterými hledí protivník označiti svého nepřítele za nečestného tvora.


K úspěchu mezi lidmi patří pravidlem a za normálních okolností jen co je opovržení hodno.


Hrdinové minulosti byli směšní a pošetilí. Dnes už se jim přestáváme dokonce i smát, a máme pro ně jen slova opovržení.


A mnozí budou následovat jejich nezřízenost a cesta pravdy bude kvůli nim v opovržení.


Být k sobě měkký, ale k jiným přísný, je povaha hodná největšího opovržení.


Nenávist i vztek jsou stejně jako opovržení vynalézavé, nacházejí si pohotově zbraně.


Přírodopisné filmy jsou také takovou "reality show". Ale zatímco na zvířata je radost pohledět, člověk v záběru skryté kamery budí jen děs a opovržení.


Ať dělám co dělám, už můj obličej vyjadřuje opovržení, nemohu za to.
(Paul Gauguin)


Stendhalovi hrdinové a hrdinky oplývají nadlidskými charaktery, jež později ani Nietzsche nedovedl tak dobře vylíčit ve svém konceptu nadčlověka. Jsou krásní, bledí, černovlasí a oblékají se také nejraději do černého. Jsou mimořádně hrdí, třebaže často pocházejí z chudých poměrů, a na malé lidi s jejich malými všedními citečky a cíli, s jejich malými špatnými povahami a jejich malými zlými dušemi pohlížejí s opovržením.


Sex bez oplodnění, asexualita, homosexualita a další deviace, prostituce, onanie, bezdětnost, potrat a mužská nechuť k otcovství jsou v opovržení jako zlo. Kdo má však zdravý zrak, nestižený krátkozrakostí z četby morálních věd, ten jistě spatří na konci těchto všech zel - dobro. Dobro v podobě zdravé, početně vyvážené populace.


Hluboké opovržení veškerým vlastním konáním a počínáním, z něhož zároveň se svobodou už dávno vymizel všechen duch a umělecký pud, tato žalostná existence bez skutečného činorodého života mohla ovšem najít pouze výraz, který byl nutně pravým opakem umění. Umění je radost ze sebe sama, ze života; kdežto stav oné doby na konci římského světového panství bylo opovržení sebou samým, hnus ze života; výrazem tohoto stavu nemohlo být tedy umění, ale křesťanství.
Křesťanství ospravedlňuje bezectnou, zbytečnou a žalostnou existenci člověka na zemi zázračnou láskou Boha, který nestvořil - jak se mylně domnívali krásní Řekové - člověka pro radostné, sebevědomé bytí na zemi, nýbrž uzavřel ho zde do hnusného vězení, aby mu odměnou za opovržení k sobě samému, jež zde nasál, připravil po smrti nekonečný stav nejpříjemnější a nejnečinnější blaženosti.
(Wagner: Umění a revoluce)


I Napoleon, jehož očím, jichž drtivou velitelskost málokdo snesl, sotva někdo připíše neschopnost vydržet cizí pohled, nehledíval, mluvě, na svůj protějšek; u něho bylo jednou z hlavních příčin opovržení lidmi: nestáli mu za pohled.
(Klíma: Hledění do očí)


V řadě přirozených zákonů nalézáme na prvním místě pud sebezáchovy a opovržení vším, co škodí naší osobitosti.


Ve dne v noci se mi honí v hlavě zlé myšlenky a v duši se mi zahnízdily city, jež mi kdysi byly neznámé. Teď znám nenávist i opovržení.
(Čechov: Ze zápisků starého muže)


Lidská duše, to je babylón! Kdo se v ní vyzná! Od nenávisti k opovržení, přes úctu a zbožňování a zase zpátky.


Proti všem metodám, všem předpokladům naší nynější vědeckosti stálo po celá tisíciletí nejhlubší opovržení: být jejich přívržencem stačilo člověka vyloučit ze styku s "počestnými" lidmi - učinit z člověka "nepřítele božího", pohrdače pravdou, "posedlého".


Pro bratry, kteří jdou souběžnou cestou ctnosti, mají opovržení, a to jen proto, že jejich náboženství má jinou nálepku.


Penězi, ve kterých se zhlíží tento svět,
se pravý filosof však nedá pokoušet
a opovržení, které k nim v duši chová,
se nesmí omezit jen na nevinná slova.
(Molière: Učené ženy)


Nenáviděl jsem v dětství všechny lidi, každé pohladění nutilo mě až ke zvracení, zvláště proti všem mužským jsem měl velmi vyspělou idiosynkrasii. Zakládala se na vrozeném opovržení.


Člověk, který má radost z toho, jak pochoduje v zástupu a šiku při vyhrávání hudby, je hodný opovržení: Dostal omylem svůj velký mozek, mícha by mu celkem stačila.


"Vůči lidem nikdy zjevně nedávat najevo opovržení, jež zasluhují, neboť nemůžeme vědět, kdy je budeme potřebovat."
Kdo z jeho okolí tuší tu trpkou misantropii?
(Rolland: Beethoven)


"Jsou tu lidé dobře znalí dávnověku a milovníci všeho vytříbeného a zjemnělého, kteří dávají přednost 'spokojenosti v ústraní', to jest životu v zdrženlivosti a odříkání. Těchto lidí se nedotkne ani přízeň, ani opovržení světa. Jejich věhlas se šíří daleko a panovníci jim prokazují pocty a vzdávají hold. Naproti tomu ve všeobecné neúctě a opovržení jsou ti, kdo si hledí pouze lelků a povinnosti zanedbávají, kdo se starají pouze o to, co dobrého sníst a do čeho drahého se obléci, protože v takových není žádných ctností a také žádného 'soustavného cviku'. Hanebná pověst o nich se šíří do daleka."


Jeho tajemství bylo: neměl strach ze smrti. Byl skutečně neustále připraven zemřít. Nenáviděl život. Cítil k němu čisté opovržení.


Jsem milovník samoty par excellence a je mi lépe v upřímné nenávisti a opovržení, než ve falešné lásce a slušnosti.


K jakému opovržení je třeba odsoudit kohokoli, kdo chce udržovat národy v temnotách nevědomosti!


Opovržení byl by zajisté hoden orel, jenž by jako schlíplá husa domácí chtěl ploužit se po blátě, aneb místo co by sedal na skále v sousedstvu oblaků, v hnoji by se hrabal jako zotročilá slepice.


Ze zlata a ze stříbra dávají zhotovovat nočníky a všechny nejšpinavější nádoby. Kromě toho z týchž kovů se u nich dělají řetězy a tlusté okovy, kterými spoutávají otroky. Konečně jestliže u nich někteří občané upadli v bezectí pro nějaký zločin, z uší takových lidí visí zlaté náušnice, jejich prsty objímají zlaté prsteny, kolem šíje se vine zlatý řetěz, ba i zlatým kruhem je poutána jejich hlava. Tak se starají všemi prostředky o to, aby u nich bylo zlato i stříbro v potupném opovržení.


Podívejte se na některé významné objevy, které pohnuly lidstvo vpřed. Který z nich nebyl na počátku nesmyslem a bláznovstvím v očích těch, kteří nedovedli rozpoznat jejich velikost, v očích obecného průměru, zatímco autoři takových objevů byli označováni za snílky a blázny, zmírajíce hlady v obecném posměchu a opovržení, popliváni nevděkem?


Měli by se spojit všichni poctiví spisovatelé, aby anonymitu označili cejchem nejvyššího opovržení.

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm