My máme každý svůj bol

13. února 2017 v 15:04 | Misantrop

My máme každý svůj bol a nikdo druhý se o něj nepopálí.


Bol vlastní pouze nese každý z vás
a jiných nedbá, ale duše má,
ta oplakává nejen vlastní já!
(Sofoklés: Král Oidipús)


Zda jsi kdy nadnášel břímě
tomu, jejž tíží bol?
(Goethe: Prométheus)


Leč sirá kráva, skrz zelené doliny bloudíc,
pohled na jiná telátka na bujné pastvě
ji nemůže zmást a ulevit jejímu bolu.


Vždyť i ta němá tvář a divoké šelmy
ozývají se různě a jinak dle toho,
zda se v nich nítí bol nebo strach nebo libost.


Jeho bol jest rázu nesmrtelného.
(Byron: Manfred)


Neznala smích, a jen tehdy, když spatřila něčí bolest, rty se jí stáhly k zlému výsměšku. Když uviděla něčí úspěch, chřadla, užírala se závistí a bezmála se udusila bolem.


Leč slast i bol vám svorně vzbudí smích či pláč.


Smrt, ač je vždycky provázena hrůzou, působí tolik radosti jako bolu.


Žalozpěvy ode mne neuslyšíš, neb kdo nenávidí, ten nelká nad žádným bolem, tím méně nad bolem člověka.


Můj duch se nikdy s lidmi nedružil
můj ples, můj bol, mé vášně, co jsem zmoh',
mne odcizily jim.
(Byron: Manfred)


Získat jenom tu ohromnou energii velikosti, abychom pěstěním a na druhé straně ničením miliónů nepodařených vytvořili budoucího člověka a nezahynuli bolem, který vyvoláme a jemuž nebylo dosud rovno!


Třeba ztvrdnouti zcela jako zkamenělá sfinx. Kdo tak neztvrdne, tomu stane se tento pohled neúprosně jasný, bleskem nadlidského bolu.


Bez nouze žiji, bez námahy,
však bolu krutého znám dost;
já smutkem zestarala záhy -
vraťte mi mládí na věčnost!
(Goethe: Mignonina píseň)


Královna Kanéns plakala a slabým hlasem pronášela slova, která se samým bolem měnila v tklivý nápěv, podobný pohřební písni umírající labutě. Nesmírným žalem roztála a rozplynula se do lehkých vánků.


A naříkajíc sobě na bolesti hlavy, s vlasy rozpuštěnými, s tvářemi bledými nešla, ale zrovna se vznášela, a chodíc po domě, hledala místo, kde by ukryla němý svůj bol.


ILLE DOLET VERE, QUIS SINE TESTE DOLET
Má-li kdo skutečný bol, bez svědků truchlí a sám


Óh, óh !
Co škody a co bolu mi již přinesla
má pověst!


Lidé umí raditi a těšit v tom, co sami necítí; leč okusí-li také bolesti, tu v zuřivost jich rada změní se, jež chtěla dávat rozjitřenosti lék poučný a prudké šílenství hedvábnou nití spoutat, zaklínat bol vzduchem, slovy úzkost smrtelnou.


Mladý jinoch necítí slastný
to dotek vánku, nevnímá
ty krásy kol, odešla mu láska,
kam má dát své hoře, zradila ho,
zradila, život proň je bol.


Erotika, erotika,
proč se nás tak mocně týká?
Oč by bylo méně bolu
kolem kamen, kolem stolu,
oč by bylo více síly
pro sekery, dláta, pily,
pro lopaty, pro motyky,
nebýti té erotiky.


"Tebe sic uspala smrt a pro zbytek časů
jsi tedy každého bolu a zármutku zproštěn;
leč my, když hranice hrozná tě sežehla v popel,
nenasytně jsme lkali a z našeho srdce
žádný den nám nesejme věčného žalu."
Tak se mluví; i ptejme se, nač se má někdo
užírat věčným hořem a proč mu tak hořko,
jestliže věc se uzavře spánkem a klidem!
Konečně, kdyby se příroda ozvala náhle
sama a někoho z nás by kárala takto:
"Co je ti, synu smrti, že bolu a žalu
propadáš tolik?"


V bolu bývá veliká bystrost ducha
a s bídou přichází důvtip.


Je zášť, je láska, co se na nás řítí
a slastmi nás i hrozným bolem daří,
až raděj zpátky pohlédnem zas k zemi
a skrýt se toužíme v mlh mladém šláři - ?


Slepý hudebník naladil struny a zpíval. Zpíval též o Odysseovi, jak bořil trójské domy. Tu se již Odysseus nedovedl přemoci, proud slz mu vytryskl z očí a on štkal a bědoval, jako by znovu ty hrůzy prožíval. I povstal král a pravil: "Od té chvíle, co nám božský pěvec začal zpívat, náš host vzdychá a prolévá slzy. Cítí asi nějaký nevýslovný bol. Ať tedy již pěvec umlkne, abychom se mohli všichni navzájem radovat. Každý si musí vážit hostů a prosebníků a nesmí jim dávat příčinu k pláči."

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm