Nesmyslnost pobuřuje

16. února 2017 v 14:16 | Misantrop
Franz von Stuck: Sísyfos (1920)


Co na utrpení pobuřuje, není ani tak utrpení o sobě, jako nesmyslnost utrpení.


Nesmyslnost světa činí jeho smysl.


Davy milují více vládce než prosebníka a vnitřně je uspokojuje učení, které vedle sebe netrpí žádné jiné než to, které schválí liberální svoboda; neví většinou, co si s ní má počít a cítí se dokonce trochu opuštěné. Nestydatost duševního terorismu si uvědomuje jen málo, podobně jako pobuřující zneužívání lidské svobody a vůbec netuší vnitřní nesmyslnost celého učení.


Horší je na tom to, že se tyto fantómy přes svou nesmyslnost ujímají.


NESMYSLNOST VTĚLOVÁNÍ
Mimoto jestliže vskutku je podstata duše
věčná a novorozeným se stěhuje do těl:
proč se nám z paměti ztratil náš předešlý život
a tehdejších skutků v ní není nejmenší stopy?


Při pročítání Bible se bytost nezkažené mysli často neubrání vulgárním výkřikům typu: "Vo co tam, kurva, jde! Vo co jim, kurva, jde!" - dokud nepochopí, že má na jejích stránkách co do činění právě s idiotskou alogicitou, s psychotickým blábolením nevyléčitelných blbců, s pomatenou nesmyslností, s nedostatkem filosofického ducha, s nedostatkem smyslu pro pravdu a poctivost a především s šíleným nerozumem všech biblických magorů, kteří jsou na této zemi tou nejnebezpečnější odrůdou lidí, před níž je třeba mít se neustále na pozoru; neboť oni nesnesou, aby bylo něco, cokoli, svobodné. Ano, vskutku: jen "vo to jim, kurva, jde!"


Národy se obracejí k Bohu s modlitbami, přinášejí mu oběti a dary, aby skončilo jejich neštěstí, které má svůj původ v nedbalosti, v nevědomosti a ve špatnosti jejich vůdců, v nesmyslnosti jejich zřízení, v jejich pošetilých obyčejích, v jejich nesprávných názorech a zejména v nedostatku vzdělanosti.


Jak je možné, že starověkým lidem nebyla nápadná všechna nesmyslnost jejich literatury a poezie. Obrovitá, úžasná síla uměleckého slova přicházela nazmar. Je to směšné - každý si psal, co ho napadlo. Stejně směšné a hloupé jako to, že jejich moře tupě naráželo celý den do břehů a miliony kilogrammetrů obsažené ve vlnách dodávaly vznět jen citům milenců. My jsme z milostného šepotu vln vytěžili elektřinu, z šelmy prskající vzteklou pěnu jsme udělali domácí zvíře; a stejně jsme zkrotili a osedlali kdysi divoký živel poezie. Dnes už není poezie opovážlivým slavičím tlukotem - je státní službou, je prospěšná.


No ano, občas se i vyskytne pár pomatenců, kteří vykonají nějaký "šlechetný" skutek. Ale komu se tím pomůže, kdo z jejich bláznovství má skutečný prospěch? Riskují svoje zdraví, nasazují svůj krk, dávají v sázku svou životní pohodu - a pro koho vlastně? Pro někoho, kdo celý svůj zpackaný a zbytečně dlouhý život vynakládá jen na vymýšlení nesmyslností.


Pamatuji si, že jsem jako dítě neustále toužil po objevech předmětů, jejichž existence začala dávno před mým narozením a které svou nesmyslností velice dráždily mou fantazii.


Jsem přesvědčen, že lidstvo vydává v každé době stejné množství šílenství a hlouposti. Toť kapitál, který musí dávat ovoce tak nebo onak. Běží o to, zda přese vše nepředstavují nesmyslnosti, posvěcené dobou, nejmoudřejší způsob, jímž člověk může uložit svou hloupost. Neraduji se nikterak, vidím-li mizet nějaký starý blud, myslím na blud nový, který jej vystřídá, a ptám se starostlivě, nebude-li nepohodlnější nebo nebezpečnější než onen. Uvážíme-li vše dobře, jsou staré předsudky méně škodlivé než nové: čas je používáním uhladil a učinil je skoro neškodnými.


Dítě není plodem lásky, leč plodem bezmyšlenkovitosti, nesmyslnosti a nudy.


Nastoupí-li však hrobové ticho a tma, pak vynikne z přítmí holá lebka nesmyslnosti a je slyšet jasně hlas smrti, hlásající, že vše pomíjí a mizí do temnoty... A čím dále, tím častěji bude v okamžicích zátiší vyvstávat před lidstvem přízrak věčné prázdnoty a nesmyslnosti života a šířeji, rozhodněji a hrozněji budou se rozhoupávat vlny epidemií sebevražd. Pro toho, kdo filosoficky uznává konečnou nesmyslnost života, jeví se nevyhnutelným uznat tuto nesmyslnost a uspořádat si v jejím chaosu svůj vlastní život, ale naprosto není nutno vpouštět si kulku do čela. To poslední jest - věcí svobodné volby.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm