Nevěř!

23. února 2017 v 14:36 | Misantrop
Andrea del Sarto: Zvěstování


NEVĚŘ a z dálky se vyhýbej bludu.


"Máš pravdu, drahý choti," utěšovala Oidipa Ijokasté, věštby jsou plané mluvení. Ani Teiresiás nic neví a chce tě podvést nebo postrašit. Nevěř, co říká."


Nevěř, že něco je věčné:
to vyplývá z času a hodin,
krátících blažené dny.
(Horatius: Ódy)


Že v těchto místech je brána do Acherontu,
nevěř ani, že odtud si podsvětní bozi
do krajů Orku tam dolů stahují duše -
jak jeleni větronozí když dechem svých nozder
dovedou z děr, jak se věří, vylákat plazy.
Jak je to vzdáleno pravdy a vzdáleno vědy.


Mimoto zvíš, jak koluje slunce a luna,
jak řízeny otěží přírody obloukem běží;
nevěř, že svoji pouť mezi nebem a zemí
konají od věků svobodně, o vlastní újmě,
nám vděk, aby stád i obilí narostlo více,
a nevěř, že krouží dle plánu nějakých bohů!
Mimoto nevěř - to není možné - že svatá
bydliště bohů jsou někde v oblasti světa!


Jen to mi může vzdorovat, co vládne,
co duch je jako já. Či snad si myslíš
že když bez hluku, skrytě pracuje -
že nemá sil? Ach, nevěř!


Tož nevěř, že zkřížením koňských a člověčích semen
by mohli kentauři vzniknout, a nevěř mi na ně,
ani na Skylly s dravými psy místo boků,
obludy napolo mořské a podobné zrůdy,
u kterých vidíme vespolek nesvorné údy.


Protože však i našemu tělu je dáno
a určeno pevně, kde být i narůstat mají
duše a duch, to obojí zvlášť, tedy nevěř,
že celek by mohl trvat a vznikat vně těla.


Nevěř, že stíny se vznášejí ve středu živých
či že by po smrti z nás snad zbývalo něco:
neboť podstata ducha i podstata těla
společnou smrtí se rozešly ve svoje prvky.


Nevěř jim, i když s tebou pěkně mluví.


Nevěř, že ve vládě je všechna lidská síla.
(Eurípidés: Bakchantky)


My jsme arcilotři! - Nevěř nikomu z nás!
(Shakespeare: Hamlet)


Nevěř nikomu, ať slyšíš cokoliv, nevěř.


NEMINI FIDAS, NISI CUM QUO PRIUS MODIUM SALIS ABSUMPSERIS
Nevěř nikomu, s kým jsi ještě bečku soli nevyjedl
Přísloví velmi staré a velmi rozšířené. Srov. např. již assyrské: Abys poznal člověka, musíš s ním sníst tolik soli, kolik váží. Smysl: musíš ho poznávat dostatečně dlouho.


Ten, kdo se dopustil křivdy, je dobrý člověk? Nevěř.


Mluví-li přívětivě, nevěř mu.
(Bible: Přísloví)


Láska a mír ve slovech jsou dokonce nebezpečnou lstí a dělá chybu každý, kdo jim uvěří a spoléhá se na ně jako na slib. Neboť se zlou se potáže. Nevěř lidem ani slovo!


Hubě nikdy nevěř.


Ubohá kobylko v postroji
Copak si myslíš, že ti tu uzdu povolí?
Na zázraky nevěř!


Nevěř nikdy svému nepříteli.


Nevěř mu, když se obrátí zády; protože se na tebe dívá; nevěř mu, když zavře oči; protože se na tebe zase dívá. Nevěř, že skutečně má úmysl tě napravit, jímž se honosivě blýská.


Nevěř ženě.


Ne, té myšlenky se zhosť a nevěř, chabý lásky šíp že může protknout zocelenou hruď.


Ne, nevěř, nevěř si, ty mladý blouznivče,
nadšení boj se jako moru...
(Lermontov: Nevěř si)


Lichá v lidech povaha, nevěřiž každému.


Tomu nevěř, od koho jsi jednou odešel zklamán.
(Walther von der Vogelweide)


Nevěř, že tichá a klidná voda snad hluboká není.


Co tě může zklamat, nevěř tomu.
Nevěř! Není komu.


Související citáty:
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm