Ó sladké živobytí!

22. února 2017 v 16:05 | Misantrop

Ó sladké živobytí, že raděj denně chceme smrtí mřít, než jednou umřít!
(Shakespeare: Král Lear)

*

Země je bohatá vším živobytím, pivo je tam řízné a dobré.

*

Když on viděl, že mají o živobytí
lidé už postaráno a bezmála o vše,
poznal, že tady je vinna nádoba sama
a její vinou se uvnitř pokazí všecko.

*

Belfagor šel na svět a vjel do Florencie. Vybral si to město za sídlo přede všemi ostatními, protože se mu zdálo, že tu ještě nejspíše snesou takové, co si vydělávají na živobytí lichvou.

*

Když šlo o Loto, byli lidé, kteří sotva uměli číst a psát, zřejmě schopni složitých kalkulací a ohromujících duševních výkonů. Existovala celá kasta lidí, kteří si vydělávali na živobytí tím, že prodávali rozpisy, předpovědi a amulety pro štěstí.

*

Pro jedny je umění jen způsobem, jak si vydělat na živobytí, druhým slouží k obchodní propagaci, jiným k bezduché zábavě, další jím podlézají vrchnosti, zatímco vrchnost si jím chce dodat zdání lidumilnosti a blýsknout se jím před sousedy.

*

Lepší prý je získat si živobytí skrze mnoho lidí než uznání u hrstky vzdělanců.

*

Studia již nemají žádného jiného účelu nežli zisk. A tak zbývají jen tací, již se oddávají studiím jen proto, aby jimi nabyli budoucího živobytí.

*

Vydělávám si na živobytí manuálně. Přesto se považuji za umělce.

*

Hitler byl možná diktátor, prahnoucí po moci, ale alespoň měl nějakou vizi, věděl, co chce a jak toho dosáhnout, a tvrdě a upřímně za tou svou vizí šel, kdežto dnešní politici, kteří by také byli rádi alespoň malými diktátoříčky, žádnou vizi nemají a jde jim jenom o moc či ještě lépe o snadné a nezaslouženě privilegované živobytí, protože poctivě se živit nehodlají.

*

Loupežník Sarka Farka: Nejradši bych to loupežnictví položil, kdybych měl nějaký jiný živobytíčko.
Martin Kabát: Když už ti to svědomí nedá spát, loupežníku, no tak si najdi nějakou prácičku.
Sarka Farka: Dragoune, ty seš blázen: já řeknu "živobytíčko", a ty hned myslíš na práci!

*

Ale ti, jimž dítek líbezný květ
se rozpučel v domě, ti po všechen čas
se starají, souží a trudí jen:
jak zdárně vypěstit děti své,
jak živobytí jim zajistit -
a nevědí přitom, zda jejich trud
se vyplatí jim,
zda se vydaří děti či zkazí.

*

"Jsi ty ale kus darmošlapa! Nic neděláš, jen se tu sluníš a protahuješ své líné kosti a mne necháš všechnu práci dělat samotného. Už tě nemohu déle živit. Jaro je přede dveřmi, jdi si pěkně do světa a vydělávej si na živobytí sám!" - "Nu," řekl jsem, "když jsem darmošlap, dobrá, půjdu do světa a udělám tam štěstí."

*

Každý přece chodí do práce jen kvůli jednomu - kvůli penězům, kvůli živobytí.

*

A myslíš-li, že tvoje živobytí je životem, když takto zapáchá? Jdi, naprav, naprav se.

*

Mějte se na pozoru, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a starostmi o živobytí.

*

Samozřejmě to je jeho věc, jestliže se rozhodne být otrokem dělby práce, jenže kdo se rozhodne nebýt jím, ten ztrácí legální prostředky k živobytí a stává se z něho psanec. Co tu chybí je alternativa. A kde chybí alternativa, tam je totalita.

*

Pryč s prací, kterou musíme dělat, abychom si vydělávali na živobytí! Taková práce nás nectí, jak říkají, ale slouží jen k tomu, aby naplňovala prasečí panděro těch, kdo nás vykořisťují.

*

Majitel domu vybírá činže a stačí mu to bohatě na živobytí; do práce nechodí, tam ať si chodí nájemníci, v podstatě jen kvůli panu domácímu.

*

A lidi je přece nutné nějak zaměstnat na dlouhé hodiny, přidělat jim starosti, ujařmit je jako tažná zvířata a dát jim pocítit, že si nemohou dělat co chtějí a že si svoje živobytí musejí nějak zasloužit, aby k němu nepřišli moc snadno.
Stávkují jen učitelé a lékaři, to jest ti, kteří mají silnou lobby v parlamentu a kteří to ani nepotřebují, protože mají na rozdíl od obyčejných dělníků snadné živobytí.
Jsme tam prostě proto, poněvadž musíme někde být a nějak si zasloužit (trpěním) své bídné živobytí.

*

Pracujem, aby bylo na živobytí. A co máme? Houby! A co víc? Už nic! A proč pokračujeme? Jsme blbí! - Přípitek na blbý pracující!

*

Lépe je vyhledávat si živobytí namáhavé, než si zadat a snížit se před nepřítelem, nad něhož jsme vznešenější.

*

Jako kdyby to mělo takové dokonalé zvíře, jako je kůň, zapotřebí, vydělávat si na živobytí hůř než po všech stránkách nedokonalý a zparchantělý člověk! Je to proti přírodě. Když je totiž nějaký ušlechtilý tvor nucen pracovat s chátrou nebo dokonce otročit tvoru tak neušlechtilému a zkaženému, jako je člověk, pak je to čirý komunismus; nebo demokracie, již Platón řadí v pořadí společenských zřízení na druhé nejhorší místo, hned po tyranii.

*

Každodenní ničení životního prostředí, každodenní chrlení tun odpadů a chemikálií, čemuž se říká vznešeně, leč falešně práce, zaměstnání, povolání, dokonce živobytí, to všechno navíc vysoko převyšuje jakékoli dobře míněné práce obrozovací a napravovací.

*

Bůh tě chraň, světe! Neboť život, který nám skýtáš, je nízké živobytí, plné nuzování a omylů.

*

Zlořečený živobytí, osude bídnej, nic pěknýho pro člověka nemáš, ani co by se za nehet vešlo.

*

M se nevrací domů z práce po celodenní dřině, alébrž po celodenním "boji o živobytí"!

*

V každodenní sháňce po živobytí se nemůžeme ohlížet na druhé, jinak zemřeme.

*

Z musu se člověk donutí chodit i po provaze. Já i jen když to vidím, tak se mně vždycky točí hlava a svírá žaludek, ale myslím si: no co, když toho bude k živobytí třeba, polezeš i ty po provaze, Ivane Věkove!

*

Nadbytečný dělník je pro ekonomiku nejlepší dělník, protože neremcá a je rád, že má aspoň nějaké živobytí.

*

A který zběhlý otrok kdy zemřel hladem? Ale ty trneš strachem, že nebudeš mít dostatek živobytí, a celé noci probdíš.
(Epiktétos: Rozpravy)

*

Okamžik chtěl bych osloviti:
jsi tolik krásný, prodli jen!
Nemůže ohlas mého živobytí
být věky věků přehlušen. -

*

Nikdy neostříhá se, jak by se slušelo a jak ho nutí;
to snad raději vzdá se svého kratičkého živobytí.

*

Pane, nemůžete mi ničeho vzíti, s čím bych se co nejochotněji nechtěl rozloučiti - krom svého živobytí, krom svého živobytí, krom svého živobytí.
(Shakespeare: Hamlet)

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm