O statečnosti

20. února 2017 v 15:06 | Misantrop

Statečnost je z velké části věcí zvyku a cviku a neohroženost vzniká jen z navyklosti na nebezpečí.


Stendhalovi hrdinové a hrdinky vynikají statečností a udatností v boji, jsou nelítostní k nepřátelům.


Vladimír Andrejevič se svým lidem skočil do tatarských řad a hnal se jako bouře. Jen ještě aby rozplamenil statečnost svého lidu, připomněl jim:
"Bratří bojaři a vévodové, a děti bojarské, zde jsou vaše sladké medy moskevské a veliká vaše města. Hajte jich, ať zde starý omládne a mladý si dobude cti!"


U Římanů byla oslavována a vysoce oceňována osobní statečnost, chrabrost, odvaha a obětavá láska k vlasti. Všechny tyto vlastnosti, jež jsou ozdobou opravdového muže, nazývali Římané virtus. A mladí římští republikáni se těmito vlastnostmi nejednou vyznamenali. Zářivým vzorem statečnosti a lásky k vlasti je hrdinný voják Horatius Cocles a srdnatý jinoch Mucius Scaevola.


Statečnost získává nešťastným velikou úctu nepřátel, zato zbabělost, i když ji provází štěstí, je u Římanů ve svrchovaném opovržení.


V Německu je domovem převážně statečnost a počestnost, města svědomitě zachovávají zákony a svou společenskou morálkou jsou tak silná, že si nikdo netroufá ohrožovat jejich svobodu.


Pravá statečnost nezná kolejí, nezná omezení, rozpíná se podstatně do nekonečna.
(Klíma: Sta a sta žen)


Statečnost a rozvaha bývá u lidí řídkým zjevem, avšak ze všeho dobra je nejvzácnějším pokladem spravedlivý člověk.


Malovat Madonu fekáliemi je rouháním nesmírně menším než mluvit např. jen o poezii nebo statečnosti.
(Klíma: Naprostost)


Je třeba nejen statečnosti, ale i zvláštní nestoudnosti k tomu, chtít a muset říci pravdu.


Poznávám v umíněnosti všechnu budoucí statečnost.


Čirá sociální nesmělost chodívá společně s intelektuální statečností, - ale ta je skoro totéž co výška, čistota a rovnost karakteru.
(Klíma: Hledění do očí)


V přítomnosti Catona Staršího kdosi chválil člověka, který se v boji odvážně a bez rozvahy vrhal do nebezpečí, a tu Cato prohlásil, že je ovšem rozdíl, zda někdo tak vysoko hodnotí statečnost či si jen málo váží života.


Vždycky, když jsem se k němu otočil, když se nebezpečně jeho zuby blížily k mým lýtkům, ustrašeně odskočil. Přesto byl tak hloupý, že útočit neustával. Někdo by toto chování nazval statečností, Já to zvu hloupostí. Taková je každá "statečnost" bez nutnosti.


Jestliže chceš prokázat své umění vládnout zbraněmi a statečnost, prokaž je při lovu v lesích, jež jsou vhodným místem k tomuto účelu. Divoká zvěř je zlá a chce zemi vylidnit; proto ji mají králové pobíjet a z tohoto důvodu je lov žádoucí.


Každý strach nutno brzy utlumit, aby nad jednáním nerozhodoval, - v tom spočívá nejvyšší statečnost, - ne v neznání strachu!
(Klíma: Soud Boží)


Statečni jsme byli dost, nešetřili jsme sebe ani jiných: leč dlouho jsme nevěděli, kam se svou statečností. Zachmuřili jsme se, říkali nám fatalisté.


Lidé potřebují statečnosti a mužné odvahy nejen proti zbraním a oštěpům, ale stejně tak i proti všem protivenstvím osudu.


Směšná statečnost, které se říká smíření s osudem, statečnost hlupáka, který bez odporu všecko spolkne.


Pověrčivost pravou statečností neotřese, jak vidíme z výroku diktátora k veliteli jezdectva: "Nepřátelé spoléhají na štěstí, ty však důvěřuj zbraním a udatnosti svých vojáků a zaútoč přímo do středu jejich šiků!"


Když nevytáhneme do zbraně proti jinověrcům, stejně umřeme, a ještě navíc sami si zvolíme otroctví a špatnou slávou obtížíme svou čest, když pohaněni a potupeni zahyneme od jinověrců. Vyzbrojte se mužskou statečností a odvrhněte zženštilost.


CALAMITAS VIRTUTIS OCCASIO EST
(Seneca Mladší, O prozřetelnosti 4,6)
Neštěstí je příležitostí pro statečnost
Tj. pohromy jsou prubířským kamenem statečnosti. Podobně → Crescit in adversis virtus.


Statečnost prý nepřináší žádný zisk, když není provázena spravedlností, a kdyby všichni byli spravedliví, nebylo by statečnosti vůbec třeba.


Medaile za statečnost in memoriam by se správně měla udělovat sebevrahům. Jedině taková statečnost má smysl. Jenže to by ta ocenění nesměla propůjčovat Rakovina.


Antonius představil Kleopatře vojáka, jenž nejhorlivěji bojoval. Kleopatra mu dala jako cenu za statečnost zlatý pancíř a přilbu. Ale ten člověk to vzal a v noci zběhl k Caesarovi.


Mužnost se rozplynula v dvornůstky, statečnost v poklony a z mužů zbyly jenom jazyky.


Křesťanství odsoudilo boj, slíbilo vnitřní blaženost, přivolalo sladký sen, hlásalo, že se nemáme protivit zlu násilím, a stručně řečeno, vypustilo všecku páru! Silné charaktery, které staleté ponižování vychovalo pro boj, vyšly do arény - pitomci! - a se statečností, která si zasluhovala nekonečně lepší využití, si vlastníma rukama div nesedřely kůži! Jejich nepřátelé samozřejmě nepotřebovali nic lepšího!
(Arcybašev: Sanin)


Teď už nejsou ty časy, jako bývaly. A co Saracéni a barbaři kdysi zvali statečností, to my nyní nazýváme lupičstvím a zločinností.


Historie nás učí, že národy ponenáhlu ztrácejí statečnost, ctnost a i lásku k svobodě tím, jak se civilizují; že každá společnost hned po svém utvoření spěje podle okolností, v nichž žije, krokem více či méně rychlým k otroctví a musí podlehnout despotismu; neboť to je konec, k němuž směřuje každý druh vlády a forma, kterou udržuje každý stát až do svého úplného zničení.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm