Píši o politice

27. února 2017 v 17:18 | Misantrop

Zeptáte-li se mne, jsem-li knížetem nebo zákonodárcem, že píši o politice, odpovím, že nikoli a že právě proto o politice píši. Kdybych byl knížetem nebo zákonodárcem, neztrácel bych čas tím, že bych říkal, co se má činit, ale činil bych to, nebo bych mlčel.


Τά πολιτικα: nejkrásnější zrcadlo blbého egoismu.


Politika - nízká zábava prostředních duchů.


Znáte přece tu otrockou větu, že politika je sice svinstvo, ale co naplat, někdo to holt dělat musí.


Tady však hlasuje pět set lidí více než skromného formátu o nejdůležitějších záležitostech národa. A podle toho ta politika také většinou vypadá.


Vesluje ve hnojnici uličnictví, zvaného politika.
(Klíma: Filosofie Buonapartovy osobnosti)


A bývá-li někdy politika jasnozřivě a podezřivě spojována s organizovaným zločinem, pak to není až tak daleko od pravdy. Politika sama je organizovaný zločin. Nic jiného než zločinné spiknutí za účelem krádeže, omezování osobní svobody, vydírání, vyhrožování a ohrožování na životě.


Každý inteligentní člověk má jeden sen: být gangsterem a vládnout společnosti pouhým násilím. Protože to není tak snadné, jak nás přesvědčují specializované romány, lidé to obyčejně nechávají na starost politice a přidávají se k nejkrutější straně.


"A čím byste si přál, abych byl?" otázal se Lucien prostě.
"Lumpem," odvětil otec, "chci říci mužem politiky."


Špatně skončí, kdo se zabývá věcmi kolem politiky.


Politika, pěkné svinstvo!


Žijeme ve věku mas: před vším masovým se padá na kolena. A podobně i v politice.


Jen škodlivému vlivu, jenž má u nás stále doznívající setrvačnost milionů přebytečných lidáků a nezadržovaná imigrační politika krátkozrakých ekonomů (již ne národohospodářů), nutno přičíst, že je v Evropě pořád ještě tak přelidněno.


Lidé budou vždy nenávidět, co jim je cizí, a žádná výchova k toleranci ani žádná sebelépe dělaná národnostní politika tuto jejich přirozenost nezmění.


A nepodceňujme, co osudného se vplížilo z křesťanství až do politiky! Nikdo už dnes nemá odvahy k výsadám, k právům pána, k citu úcty před sebou a sobě rovnými, - k patosu distance... Naše politika stůně tímto nedostatkem odvahy!


Zbabělost s podlostí se všude žádá
a politika, která hrbí záda.


Politika - dostihy trójských koní.


Již nyní přestává být politika řemeslem šlechtice: a není vyloučeno, že by jednoho dne mohla být považována za věc tak obecnou, že by se stejně jako veškerá stranická a spotřební literatura uváděla v rubrice "prostituce ducha".


Pitomá politika, kterou hrají stále stejní hlupáci, jde od škarpy ke škarpě.
(Maupassant: Krajinářův život)


V politice není nic bezúhonně čistého. Časopis Svět zvířat způsobil v mé duši naprostý politický převrat. Co se tam provádělo v malém, děje se v politice ve velkém. Jedině klamáním celé společnosti mohou jednotlivci pohodlně žít. Psali jsme o ubohých psech proletářích, kteří o hladu, v dešti ran choulí se skrčeni do kouta, a když pozvednou svůj hlas, jsou biti nanovo; a sluha Čížek bil ty psy, kteří byli ve psinci Světa zvířat, až jedna radost. A když v noci štěkot psí probudil přítele zvířat Václava Fuchse ze spánku, tu vycházel Čížek ze svého pelechu s býkovcem v ruce a ztloukl ony psy revolucionáře. Tak se dělá i politika.
(Hašek: Svět zvířat)


Fosfáty, uhlí, petrolej, ledek - všechno promrháte. To je ta vaše politika. A přitom se nás pokoušíte strašit řečmi o revolucích.


Z historie není jasné, kdo poprvé omezil možnost lhaní na pouhé umění a přizpůsobil je potřebám politiky.


V politice by snad dvě a dvě mohlo být pět, ale při konstrukci děla nebo letadla to musí být čtyři.


Vůči zvířatům zachováváme morální lhostejnost. Zachováváme ji i vůči divochům. To nám dovoluje vyhlazovat je bez výčitek svědomí. Tomu se říká koloniální politika.
(France: Komická historie)


A co teprve ženy v politice! Není pravda, že by tam vnášely nějakou empatii a cit - leda tak ještě větší impotenci a hloupost.


Ženy jsou dokonce s to volit i ženy. Od té doby se z politiky stala legrace.
(Shaw: Na úskalí)


Švejk prohlásil, že on nikdy o politice v hospodě nemluví, že celá politika je jen pro malé děti.


Nezajímá mě politika, veřejné dění. Uzavřel jsem se v duchu těmto věcem. Chci se věnovat nějakým pozitivním věcem, ty negativní mě tak jako tak dostihnou samy.


Mne politika nezajímá a jenom se tak dívám a vidím velkou smrt.


Televizi vypínám, jakmile zaslechnu slovo "politika".


Má jediná politika je to, že miluji hudbu, malířství, že dobrá kniha je pro mne událostí...


Jaké bláznovství rozhořčovat se, kritizovat, vzbuzovat proti sobě nenávist, starat se o ty vznešené zájmy politiky, jež nás přitom vůbec nezajímají!


O politice soudil, že je to sedmá, ale nejšpinavější velmoc na světě.


Politici jsou samí darebáci, kteří by měli být s ostudou vyhnáni od jejich politických koryt a z jejich kožených křesel, aby mohli být nahrazeni těmi, kdož nechtějí mít s takovou špinavostí, jako je politika, nic společného.


Politika by měla být bezplatnou službou státu. Pak by se ukázalo, kdo "to myslí upřímně" a kdo ne!


Byly lepší doby. Třeba politika: Chtěl-li se Říman stát městským pohlavárem, nebyl za svou funkci placen, nebylo to výnosné zaměstnání, nebyla to v podstatě bezpracná sinekura jako dnes. Naopak, antický člověk si musel svůj vysoký úřad zaplatit, musel něco významného pro svou obec udělat, musel na to mít dost peněz! Byla to hrdá funkce, která byla sama o sobě již dostatečnou odměnou! To byly časy! A proto dodnes na ty časy také vzpomínáme! Kdo si jednou vzpomene na časy naše? Nikdo - leda ve zlém. Už ta otázka zní trapně a směšně.


Dnes je politika nepřesvědčivá už i jako zábava.


Stejně jako náboženství staly se i politika a morálka svatyněmi, do nichž nebylo dovoleno laikům vstoupit, a lidé neměli jinou morálku než tu, kterou jim předkládali jejich zákonodárci a kněží, tvrdíce, že pochází z nebes.


Ale stejně je ten lid hloupý. Měl by raděj místo toho mávání prapory a vyzpěvování žádat od vlády, když už dosáhl takové moci, aby okamžitě zakázala veškerou politiku, a aby vydala co nejpřísnější nařízení, že politika se od nynějška zakazuje.


Související citáty:
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm