Slyšte, vy bídáci!

15. února 2017 v 15:06 | Misantrop

Člověče! Lidé! Lidstvo! Vy bídáci! Slyšte! Je málo nenávisti mezi lidmi a málo je nenávisti k lidem!


Bědy pro bídáka!


"Kdybyste věděl, pane, co zakusím se svým mužem! Nejen, že není schopen mě uživit, protože je lenoch a nepořádný člověk, který nikdy dlouho v místě nevydrží - ale on je i surovec a opilec... Větší část svého výdělku propije a s lehkými ženštinami promrhá, mne pak, když přijde k ránu, bije, a dítky též... Nedávno mě tak zbil, že jsem měla záda jednu modřinu... A bije mě, i když je střízlivý, bez přestání nadává - vůbec je to podlý, zvrhlý, zchátralý člověk, krátce bídák!"
"Žasnu, má milovaná Pauletto! Vždyť jste jej zprvu líčila jako pracovitého, ušlechtilého, hodného muže!"
"Měla jsem snad neznámému hned zpočátku manžela svého hanit?"


Žena zavedla dvojí morální zákon: jeden pro muže a jeden pro ženy. Když muž a žena udržují spolu důvěrný styk, říká se jí mučednice (ubohá "svedená" dívka) a jemu bídák (ten bídný svůdce).


Kdo se ze strachu z nouze vzdá svobody nad zlato cenné,
na věčné časy ten bídák pak ponese na hřbetě pána,
navždy otrokem bude, že nedoved vystačit s málem.


"Ty lotře! vykřikl nezvučným, plačtivým hlasem. "Pročpak jsi zabíjel užovku? Co ti udělala, bídáku? No ne, zabít užovku! Co kdyby to proved někdo tobě?"
(Čechov: Step)


Čestní lidé neexistují, leda snad někdo je čestný ve srovnání s bídákem.
(Maupassant: Závěť)


Ach, nedovedete si představit, čemu jsem byl vystaven. - Chtěli mě ponížit, udělat ze mne bídáka...


Svolal Télemachos shromáždění, pověděl těm bídákům, co si o nich myslí, a dal jim na srozuměnou, aby šli zas vyjídat majetek někoho jiného. Pohrozil jim, že přijde den odplaty.


Jakým bídákem je svět, v němž je vůbec možná - sebevražda!
(Klíma: Slavná Nemesis)


Ráj pln jest lotrů, trůny bídáků.
(Giosuè Carducci: Homér)


Všichni do jednoho to jsou bídáci a lumpové, včetně tzv. "nesobeckých" hrdinů, světců, pop-idolů, významných celebrit, vědců a éterických žen!


Kriste Pane, copak na onom světě opravdu není peklo a těmhle bídákům bude odpuštěno?
(Čechov: Pavilón čís. 6)


Když Tímón zemřel a byl pohřben, na hrobě byl nápis:
"Rozbiv trudnou duši i s životem, spočívám tady.
Jméno mé nezvíte nikdy, a zhyňte, vy bídáci, bídně!"

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm