Ta chamraď lidácká

17. února 2017 v 15:03 | Misantrop

Před svítáním a ráno zpívají nádherně kosi, přes den je pak vystřídají zvonci. Poslouchal bych je pořád, ale to bych musel mít pořád otevřené okno; takový hazardér však nejsem: jednak je zima a za druhé bych slyšel i ten pekelný rámus, co nadělají auta, psi a vůbec ta chamraď lidácká.


Je mi z nich zle. Když jdu ven, dlouze vyhlížím oknem a špehýrkou a zkoumám sluchem, jestli je tzv. "čistý vzduch", abych nemusel nikoho z té chamradě potkat.


V sobotu dopoledne mi vtrhla do lesa banda parchantů z blízkého dětského tábora. Řvali hůř než na lesy. Bylo jich asi kolem třiceti a běhali po lese a hledali houby. Vyrušili mě z klidu. Vstal jsem, abych se podíval, jestli se náhodou příliš nepřibližují. A větší chamraď ničemnou jsem dlouho neviděl!


Můj chrám, můj nejvlastnější, nejmilovanější, nejčistší zdroj žití byl pošpiněn, poskvrněn, zhanoben, znesvěcen jakousi lidskou chamradí, která si nezaslouží žít! Musím odtud pryč, protože kdybych tady tu chamraď hnusnou někdy náhodou načapal, asi bych je musel ubít za tuto svatokrádež.


Tento póvl, tento tupý dobytek, tento kanónenfutr dnes ještě vládne díky svému množství, ale hlavně vinou onoho naivního a sentimentálního humanistického omylu některých poblouzněných intelektuálů, kteří namluvili té nejsprostší pouliční chamradi, že má nárok na jakási "práva", jež lůza nechápe a jež obratem ruky upírá jiným, a přitom si nedovede ani rozpočítat výplatu rovnoměrně na celý měsíc.


A jak ta mrzácká chamraď přitom tak nesmyslně a tvrdošíjně lpí na životě!


Zde je na místě jediné: nenávidět ledskou chamraď a přát si její brzké vyhynutí, k čemuž ostatně není už tak daleko! ... a ještě k jejímu zániku dopomoci!


Blesky, bijte, bijte do vší té chamradi!
(Klíma: Lidská tragikomedie)


Hle, ty, kdož neznáš lidi, jaké překvapivé poučení pro tebe, ty nevědomče, s nímž Buddha nedoporučoval se stýkat! Já však překvapen nejsem, Já tu lidskou chamraď dobře znám!


Kdo má mnoho vědění, ten má také mnoho nenávisti k lidstvu. Neboť vědoucí moc dobře ví, jaká je lidstvo odporná chamraď.


Jsme lidi malí, slabí, nepotřební… chamraď
(Čechov: Simulanti)


A skoncovat se vší tou nakaženou chamradí - ne, na to jsme příliš podlí!


Taková chamraď musí každé vyšší nelidské bytosti mimo zlověka, každému misantropovi nenapravitelně pokazit jeho vztah k tomuto odpornému patvoru, a to tak, že už s ním nechce mít nikdy nic společného, nechce ho ani vidět, ani se s ním setkávat.


Jaký jsem to blázen, že s tou chamradí vůbec mluvím a odporuju jí!


Obávám se a mám pocit, že bych si zadal a zbytečně pošpinil ruce tou sprostou jezedáckou chamradí.


Škoda jen že chybí stroje, aby nahradily takovou chamraď v loži manželském, v kostele, na poli i v kuchyni!
(Grabbe: Don Juan a Faust)


Jaká je lidstvo chamraď bestiální, dokládají nejlépe nikoli snad jeho barbarské zvyky, jak by se mohl někdo nemoudrý domnívat, nikoli jeho sadistické stravovací návyky, ani množství všech ostatních jeho násilnických zločinů vůči sobě samému i vůči celé přírodě. Ne - bestialitu lidské chamradě dokládá nejlépe její takzvaná kultura, včetně náboženství a vědy a básnické tvorby.


Zříkám se své účasti na volbách, dokud budou mít hlasovací právo důchodci, ženské, dělníci, fašouni, pankáči, ochlastové, feťáci a věřící chamraď všeho druhu.


"Tato ničemná mnišská chamraď," řekl Epistemon, "je na celém světě tak žravá, a pak nám ještě říkají, že jejich život není z tohoto světa."


Čichám, čichám člověčinu,
všechny ty věřící
mění víra v špínu.
Protože dokud jsem schopný milovat,
budu tuhle chamraď nenávidět!

Záběr z filmu Revizor z roku 1933

Související článek:
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm