To, co vy nazýváte krádeží

12. února 2017 v 18:28 | Misantrop

To, co vy nazýváte vraždou a krádeží, je ve skutečnosti válka a kořist, posvátné základy každé říše, zdroje všech lidských ctností a veškeré velikosti.
(France: Ostrov Tučňáků)


Bolševismus konceduje člověku šlendrián, krádež, sexuální promiskuitu a bezproblémový potrat. Že mu nic nedává, nevadí. Za tyto hračky inerce a entropie získal bolševismus dnes už půl světa.


A protože je slabým dovoleno získat bohatství krádeží, platí totéž pro odmítnutí pomoci bližnímu.


"Neděláš rozdíl mezi krádeží a krádeží."
"Ale dělám. Buď se necháte chytnout, nebo ne."


FURTI CONSCIUS EST REUS SICUT AGENS
Kdo ví o krádeži, je stejně vinen jako zloděj
Římská právní zásada.


Krádež neexistuje, za všechno se platí.


Přelidnění také způsobuje, že většina lidí je jen na obtíž, nedokáže se poctivě živit, a tak přežívá, přiživuje se a velmi často i tyje z drobných či velkých podvodů, krádeží, pochybných prodejů, machinací, transakcí, spekulací, lobbingu, ze sociálních dávek, z předražování nepotřebných potřeb, služeb a žalostně zmetkovitých výrobků. To vše má za následek dnešní bordel, jenž nemá humánní řešení.
Slyšel jsem takto mluvit jednu Cikánku:
"Mám deset dětí, které mají hlad." - ona to ovšem neříkala tak spisovně a kultivovaně jako Já - a pokračovala:
"To mám krást, abych je všechny uživila?"
Je zajímavé, leč typické, že jí první přišla na mysl právě krádež, a ne obyčejná poctivá práce.


Dokud vojvoda Čech vládl, panovaly všude řád a kázeň. Lidé byli poctiví a mezi sebou věrní. U chlévů neměli závor a dveří nezamýkali. Žádného zločinu též nevážili nežli krádeže a loupeže. Bylť každý v rodu opatřen, a chudým stal se jenom ten, jenž nechtěje pracovati, byl vyobcován.


Všude se mísí krádež a podvod.


Řídím se příkladem starofrancouzského básníka François de Montcorbier, jenž sice básníkům nedělá příliš velkou čest - měl být roku 1457 pro krádež pověšen -, ale byl snad první francouzský básník, který si nic v básni nevybásnil.
(Hašek: Fejeton)


Imperátor si může dovolit vše, i krádež; čemu se říká u obyčejného člověka krádež, jest u Něho jen vznešeným Rozkazem, dobyvatelstvím, samozřejmostí.
(Klíma: Utrpení knížete Sternenhocha)


Už když vás vidím, jak se obezřele a podezřele začínáte rozhlížet kolem, jestli je tzv. "čistej vzduch", tuším, co teď asi nastane. Krádež, zločin, kazišuctví a kazisvětství - a kdovíco ještě hroznějšího, co si netroufnete ani sami před sebou provádět!


Na první místo společenských přestupků se staví krádež, ale zbavování života všech tvorů (mimo člověka) se uznává za souladné s morálními zásadami a právem.
(Wiśniewska-Roszkowska: Vegetariánství)


Poctivost bez užitku se nyní nevyplácí, kdežto nepoctivost, ba i krádež dobré úroky nese, jen umí-li to člověk chytře nastrojit.
(Molière: Služebnice své paní)


Chceš uspořit si krádež potupnou?
Své zlato skryj, svůj obchod, víru svou.
(Goethe: Kniha pořekadel)


Krádež se stala možnou vlastnictvím.


"tchoř" - lidový výraz pro krádež nebo něco kradeného, utvořený zřejmě podle toho, že tchoř (plachá kunovitá šelmička při pronásledování odporně zapáchající) také jakoby "krade" lidem drůbež.
(Pozn. Mis. k: Jirásek: Poklad)


Tak hrozný byl Drakula ve své zemi, že nikde jinde takového cara ani knížete nebylo a není. Jestliže se v jeho zemi vyskytla krádež nebo jiné zlo či nepravost, nikdo životem nevyvázl. Ať to byl pop, bojar nebo prostý člověk, ať měl jakkoliv velké bohatství, nijak nemohl vykoupit svůj život.


Kočkorové jsou zvířata velmi hrozná a děsná. Vždyť u nich krádeži se říká štědrost; jejich heslem je loupež, a provedou-li ji oni, pokládají ji všichni lidé za dobrý skutek, vyjímám ovšem kacíře; a to vše konají se svrchovanou a nevývratnou pravomocí.


Neexistuje takový zákon, aby jej vychytralý lump nevyužil ve svůj vlastní prospěch právě proti vám. Vy pouze budete opět zkoprněle zírat, že jste vůči lumpovi i vůči zákonu naprosto bezmocní, takže se pro příště z toho poučíte a necháte se s pokornou zahanbeností dál okrádat od lumpa největšího, který je takovým velkým lumpem, že může i krádeži vpálit takový cejch zákonnosti, že z toho až zasyknete bolestí.


A bývá-li někdy politika jasnozřivě a podezřivě spojována s organizovaným zločinem, pak to není až tak daleko od pravdy. Politika sama je organizovaný zločin. Nic jiného než zločinné spiknutí za účelem krádeže, omezování osobní svobody, vydírání, vyhrožování a ohrožování na životě. Už staří Řekové říkali, že μακραι χαι τον βασιλεον χειρες (vládcové mají dlouhé ruce). Je to ještě horší: oni mají nejen dlouhé ruce, ale také dlouhé prsty, takže jim leccos zůstane za nehty.


Než se stal Amásis králem, vyhledával stále samé kratochvíle a do vážné práce se mu nechtělo. Kdykoli mu došly peníze, chodíval prý i krást. Když ho ti, jimž něco vzal, obviňovali z krádeže a nemohli ho usvědčit, vodívali ho do místních věštíren, kde měl být usvědčen. Věštírny ho někdy prohlásily vinným, jindy nevinným. A když se potom stal králem, pamatoval si dobře chrámy bohů, kteří s něho sňali obvinění z krádeže. Těch pak pranic nedbal a ani tam nechodil konat oběti. Zač mohou stát bohové, jejichž věštírny lžou? Vážil si však velmi bohů, kteří ho kdysi označili za zloděje. O ty pak horlivě pečoval a obětoval jim, neboť jejich věštírny se osvědčily jako pravdomluvné.

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm