Trampot je opravdu až dost

10. února 2017 v 14:38 | Misantrop
J. L. Lefebvre: Pandóra (1882)


Pandóra si přinesla na svět skříňku kovanou zlatem, v níž se skrývalo všeliké zlo. Byly tam Starosti, Trampoty a Bolesti, Zármutek, Nemoci, Hlad a konečně i Smrt.


Kdo unikne všem trudům?
Kdo všem útrapám?
Závist, hněv a rozepře,
boje, vraždění.
A nakonec nás čeká stáří nemilé,
chabé a opovrhované,
všemi opuštěné,
vždyť útrapy všechny
druží s trampotami.
(Sofoklés: Oidipús na Kolónu)


Všechny trampoty jsou z toho, že hlupáci jsou si jistí sami sebou, zatímco rozumní lidé jsou samá pochybnost.
(Bertrand Russell)


Trampot je opravdu až dost, nemusíme si ještě nějaké vymýšlet.


I s očima zavřenýma ty trampoty vidíš,
jak neberou žádného konce.


V každém případě chcete mít raději trampoty a svízele než žít bez nich.


Liliputáni vůbec neuznávají, že by bylo dítě nějak zavázáno otci za to, že je zplodil, anebo matce, že je přivedla na svět, což nebylo, uvážíme-li trampoty lidského života, samo o sobě žádným dobrodiním.


A tak vznikají mi hned trampoty,
když nejsem sám v svém ráji samoty.


Že chcem z těch trampot ven,
my život v ústraní si vyvolili.


Kdybychom vynaložili tolik úsilí na to, abychom se skryli, kolik ho obyčejně vynakládáme na to, abychom se ukázali, vyhnuli bychom se mnohým trampotám.


Pročež navrhuji ti, přestěhujeme se do kraje tiššího, vzdáleného světských trampot a marností.


Bajky jsou do jisté míry také zcela přirozenou kritikou lidského rodu, viděného a posuzovaného optikou zvířete, a to zejména takového zvířete, které musí žít pod knutou člověka a v různých trampotách snášet jeho krutosti a zlomyslnosti.


Nikdo ze smrtelných lidí neprožil více strastí a trampot než já.


Mohutné moře když vzdouvají vichry, je sladko
na velkou trampotu plavců se z pobřeží dívat;
ne že by svízele druhých snad budily rozkoš:
leč jakých strastí jsi prost, je sledovat sladko.


Dionýsos štědře odměňoval ty, kdož ho pohostili a stali se jeho vyznavači. Těm nikdy starosti a trampoty nerozdíraly čelo vráskami, neboť víno osvobozuje člověka ode všech trudů a trampot duše.


Pro lidi jediným ukončením trampot a běd a vyváznutím z nich je to, když se v jedno sloučí věhlas mudrce s královskou mocí, dodá sílu ctnosti a učiní ji mocnější, než je špatnost. Neboť vskutku na výsost šťastný je mudrc sám a na výsost šťastni jsou i ti, kteří poslouchají slova vycházející z úst mudrcových. A je zřejmé, že nikdo jiný nepoznal tuto zásadu lépe než Numa.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm