V čem vězí příčina

9. února 2017 v 15:13 | Misantrop

I při svém vysokém věku umíráš velmi brzy. V čem vězí příčina? Žijete jako kdybyste měli žít věčně a přitom nepozorujete kolik času uplynulo.
(Seneca: O krátkosti života)


Seneca je sice blbý, ale má rád lidi. To však u mne není žádná polehčující okolnost, spíš důsledek i příčina v jednom.


Jen nestoudnost, nestoudnost nezměrná a bezmírná je příčinou i důvodem, že si po čtyřicítce ještě dovolujeme chodit po zemi. Dávno jsme se měli odpařit a vytřít po sobě hadrem.


Pan X... byl stár sedmapadesát let, byl zámožný a měl vše, co je potřebí k šťastnému životu. Příčina, která ho dovedla k osudnému rozhodnutí, naprosto není známa.


Ach, krutý živote! Jsme všichni věčnou příčinou neštěstí jiných bytostí?


Člověk je náš opravdový nepřítel. Odstraňme Člověka a hlavní příčina hladu a přepracování zmizí!


Člověk se stal pouhým strojem v rukou tyrana a kněží, kteří měli jedině právo řídit jeho pohyby; poněvadž se s ním zacházelo jako s otrokem, měl skoro vždy a všude neřesti a povahu otroka. To je pravá příčina zkázy mravů a náboženství jí kladlo překážky vždy jen pomyslné a neúčinné.


Za každým lidským zločinem je skrytý důvod jiný než zjevná příčina.


Člověk se marně snaží najít mír, protože se nevymanil svou významnou zbraní z dosahu přírodního principu, jenž je příčinou všeho zla, svárů a válek. Tou zbraní je rozum.


Všechny minulé oligarchie přišly o moc proto, že buď zkostnatěly, nebo změkly. Buďto zhlouply a staly se arogantními, nedovedly se přizpůsobit změněným podmínkám a byly svrženy, nebo se staly liberálními a zbabělými, dělaly ústupky tam, kde by měly použít násilí, a byly svrženy. Dalo by se říci, že příčinou jejich pádu bylo jednak vědomí, jednak nevědomí. Straně se podařilo vytvořit takový systém myšlení, v němž obojí může existovat současně.


Až jim jednou budou vpalovat do těch jejich chorých mozků modemové čipy, nejen že se tomu nebudou vzpírat, ale ještě to uvítají jako komfortní řešení mobilních služeb - už ten telefon nebudou muset přidržovat u tlamy, ale budou ho mít rovnou v mozku. Pro ně to bude největší vymoženost. Pro mne příčina k emigraci nebo k sebevraždě.


Zlo vzpoury je v příčině, která ji způsobuje.


Příčina "altruismu". - Vcelku vzato lidé dosud o lásce mluvili proto tak emfaticky a tak ji vynášeli do nebe, že jí měli málo a nikdy se tohoto pokrmu nesměli nasytit: tak se jim stala "pokrmem bohů".


Některé ze svých vad lidé doznávají ochotně, ale jiné neochotně. Nikdo nedozná, že je hloupý nebo nerozumný, nýbrž právě naopak uslyšíš, že všichni říkají: "Kéž bych měl také štěstí tolik, kolik mám rozumu!" Že je nezdrženlivý, to nikdo ochotně nedozná; že je nespravedlivý, to vůbec nikdo a právě tak nikdo nedozná, že je závistivý nebo všetečný; ale že je soucitný, to skoro každý. Co je toho příčinou? Hlavní příčina záleží v tom, že různí lidé mají různé příčiny a co si představují jako hanebné, to zpravidla nikdy nedoznávají.
(Epiktétos: Rozpravy)


"Za nic nemohou"! Ani za války ne. "To my ne. To ta hrstka politiků a válečných štváčů!" - Jo, jasně! Vy jste v tom nevinně! Vzpomeňte např. na tzv. "fotbalovou válku" mezi Hondurasem a Salvadorem z r. 1969. Výsledek sportovního zápasu jako snad ta nejsměšnější příčina ozbrojeného konfliktu v dějinách! Leč ukazuje to na mnohé. Poučení plyne z toho zjištění, že i kdyby se nakrásně daly řešit všechny lidské malicherné různice i tzv. "posvátně vznešené" mezistátní tahanice, svaté války a džihády jedním sportovním utkáním v rámci fair-play a jiných "férových" náležitostí, nikdy by se fanoušci poraženého týmu s výsledkem nesmířili a vyrazili by si to se soupeřem stejně vyřídit "ručně".


Jsme často svědky, jak panovníci, kteří myslili víc na zábavu než na zbraně, ztratili vládu. Prvou příčinou této ztráty je, že jsi zanedbal válečné umění.


Vittorio přemýšlel o příčině své zbabělosti. "Nejde to napoprvé jinak!" rozhodl. "Musím se jednáním zocelit!"


Byl vždycky samotář - příčina se vyjevila, až když bylo po všem, až z nejasných příznaků narostly jasnější a malá obludnost zplodila velkou.


KONRÁD: U všech všudy, můj princi, pročpak jste pořád tak bezměrně zasmušilý?
DON JUAN: Není míry v příčině, která to líhne, a proto jest moje zasmušilost bezmezná.


Proč jsem takový? Kdo ví? Příčina je možná tuze jednoduchá - unavím se velmi rychle vším, co se neděje v mém nitru.
(Maupassant: Kdo ví?)


Po tajných žalů příčině
sám sebe nesměl se teď ptáti.
Svět volný se mu otvírá.


Ješitnost žen, i kdyby nebyla větší než ješitnost mužů, je špatná v tom, že se vrhá na zcela hmotné věci, totiž tělesnou krásu, a potom na cetky, šaty a nádheru. To je příčina, že je i při skrovném rozumu náchylná k utrácení.


POST COITUM OMNE ANIMAL TRISTE
(B. Spinoza, Pojednání o nápravě rozumu 3,4,1)
Každý tvor je po pohlavním styku smutný
Týká se známého psychologického jevu, který je častější u mužů než u žen a který se nazývá "postkoitální smutek". Příčina tohoto jevu není dosud oficiálně uspokojivě vysvětlena. Spinoza o něm ve zmíněném pojednání hovoří takto: "Dokud se mysl zaobírá smyslným požitkem, jako nejvyšším dobrem, nemyslí na nic jiného. Ale když smyslná rozkoš pomine, dostaví se největší smutek. A třebaže si tento smutek nepodmaní naši mysl naprosto, zanechává ji přesto zmatenou a otupělou." - Zdá se však, že nejpravděpodobnějším vysvětlením postkoitálního smutku bude nejspíše silný pocit zklamání z toho, že člověk věnoval tolik energie něčemu tak pomíjejícímu a marnému. Co jej před souloží tolik vzrušovalo, to je mu bezprostředně po ukojení pohlavního pudu už jen buď směšné, odporné nebo nesrozumitelné a dostavuje se tudíž pocit nenaplnění v podobě nevýslovného smutku.


Tvá láska bolí, Eróte: poutá lidi k sobě, činí je nesvobodnými a je příčinou strasti a přelidněnosti.


Převaha citů nelibých nad libými je příčinou fiktivní morálky a náboženství: taková převaha však je formulí dekadence.


Bolest se vždy táže po příčině, zatímco rozkoš má sklon zastavit se u sebe a neohlížet se zpět.


Spolek egoistův nutně též obmezí do jisté míry svobodu jednotlivců, jej skládajících, poněvadž to vyplývá z povahy každého soužití, a v této příčině bude podoben státu.


Pravé umění je přece nejvyšší svoboda, a jen nejvyšší svoboda mu může dát vznik; žádný rozkaz, žádné nařízení, krátce žádná příčina mimo oblast umění je nevyvolá.
(Wagner: Umění a revoluce)


Může se prohlásit, že známe příčiny některých věcí. Vyvstane však další otázka, co jsou příčiny těchto příčin? A nepřestaneme-li opakovat tuto otázku, dostaneme se až k tomu, co vzniká samo sebou a je, co je! A tam se už nelze ptát po příčině. Můžeme toliko říci, že všechno je, co je!


Že vracení se k nějaké nepodmíněné příčině, k prvopočátku, není vůbec založeno v podstatě rozumu, je fakticky prokázáno i tím, že prastará náboženství našeho rodu, tedy bráhmanismus a buddhismus, takový postulát neznají ani nepřipouštějí, nýbrž řadu vzájemně podmíněných jevů vedou do nekonečna. Nemělo by se ztotožňovat židovství a rozum.


Všecko by hubila síla a příčina tatáž,
kdyby jí nečelila ta odvěká látka,
vnitřními vazbami úže či volněji spjatá.


Periklés pod vlivem Anaxagorovým přemohl v sobě pověrčivost, kterou vyvolává úžas a strach před nadpřirozenými zjevy u lidí, kteří neznají jejich příčinu; proto věří na působení démonů a jsou plni hrůzy z čiré nevědomosti, kterou odstraňuje přírodověda.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm