Vpřed, stále vpřed

25. února 2017 v 15:42 | Misantrop

Při znalosti lidské duše si jako jednu ze svých mála zásad stanovil: nikdy neodpočívat, nikdy se nevracet, stále vpřed.


Jsem snad starý a unavený? Ne, boj byl ještě ostřejší než v minulosti, byl vážnější a vedl jsem ho ve větším měřítku, vpřed, stále vpřed. A když jsem se nechal oklamat nějakou vidinou, musel jsem se vrátit, ustoupit, ale ne dále než k nejbližšímu rozcestí, a od něho jsem vyrazil znovu vpřed.


Seděl jsem na dubu a cítil jsem se naprosto šťastný - pocit, který mi byl dlouho odepřen. Snad si za to mohu sám. Po dočteném Strindbergovi si nyní říkám stejně jako on: "Jen vpřed, stále vpřed!"


Probudil jsem se k otázce již zodpovězené, probudil jsem se do přírody a do denního světla. Sníh ležící vysoko na zemi posetý mladými sosnami a samo úbočí vrchu, na němž stál můj dům, jako by mi říkaly: Vpřed!


Jestli se ohlédnu nazpět se zadívat
Bude to úplně jako smrt zaživa
Chci-li neoslepený dál naplno žít
Touhle cestou vpřed já musím jít


Beethoven je napořád v bojové pozici; při každém kroku se s něčím potýká, poraní se, ale nezaváhá, čelem vpřed vrhá se na nepřítele.
(Rolland: Beethoven)


Vpřed, vpřed, vpřed!
Vzhůru, vzhůru, vzhůru!
V odvěkém sváru vždy tyran a otrok stál -
Střeste pout svých chmuru!
(Shelley: Óda na obhájce svobody)


Projekt Dočasné Autonomní Zóny s sebou přináší jakýsi druh neochočenosti - jde o vývoj od poslušné krotkosti k divokosti, o jakýsi návrat, který však je zároveň krokem vpřed.


Buď vždycky potichu, když postupuješ vpřed!


Nepřemítám nad velkými tajemstvími života. Myslím, že žádná nejsou, a i kdyby, tak co? Jdu prostě vpřed a nějak to přežívám.


Co mne se týká, jdu vždycky směleji vpřed, když nevím, co mě čeká. Vždyť se nepřihodí nic horšího než smrt, a smrt nás nemine.


Sotva však uprostřed tří cest zla stanu na chvíli
Začnu si vědom být, jak plná nástrah je cesta vedoucí vpřed
(Š'-te: Moudrost poznání)


Jen sami, odkázáni pouze na vlastní usilování, bez pomoci, kromě znalosti Buddhova učení (a hínajánové filosofie!), postupujeme vpřed a dosahujeme cíle.


Jsa ostražitý mezi nedbalci a zcela bdělý mezi ospalci, ten, kdo dosáhl moudrosti, postupuje vpřed - jako závodní kůň předstihne tažného koně.


Pokud můžeš o zvířatech přemýšlet jako o bratrech, udělal jsi malý krok vpřed za účelem bratrství všech duší, a ne slov o bratrství všech lidí.
(Svámí Vivékánanda)


Podobni jezdci na oři supícím vpřed pouštíme před nekonečnem opratě z rukou.


Člověk je slepá ulička vývoje. A lidé se tou slepou uličkou ženou bezhlavě vpřed, čemuž říkají "pokrok", ale brzdy nemají.


Lidstvo se bezhlavě žene vpřed, na zákaz nedbá či hřích.


Zatímco technika postupuje vpřed mílovými kroky, lidský duch pajdá jako kdyby ztratil botu.


Věda slepě pochoduje vpřed bez ohledu na skutečný prospěch lidstva a bez ohledu na jakékoli jiné normy, poslušná pouze psychologickým potřebám vědců a vládních úředníků a zástupců korporací, kteří poskytují fondy na podporu výzkumu.


Ráz dva tři čtyři! Ještě rychleji! Ráz!
Zpráskejte bičem spěchu ten starý pomalý čas,
mrskejte jej a žeňte, ať rychleji letí vpřed,
vždyť rychlost je pokrok. Svět chce se rychleji řítit,
chce doletět k svému cíli, a kdyby do záhuby letěl,
ať je to aspoň rychleji!


S chutí tak často odplivnu si,
vida, jak vpřed se dere spřež!
Nad pravdou jak vítězí lež,
neřesti ctnost ustoupit musí!


Hle, jaký je člověk divná zrůda: Čelem kráčí pyšně vpřed, tvář má dvojakou, kterou skrývá, pravou nikdy neukazujíc, ale dolní necudnou částí se při chůzi a v typicky vzpřímeném postoji přetáčí dozadu v stydlivém gestu těla.


Ó pyšní křesťani, vy snůško běd,
duševní slepci, kteří cestou brkli
a myslí, že když couvají, jdou vpřed.


Palma Kunkel zná i hovořit.
Jistě. Ne však jako temný lid.
Slovy nezurčí jak pramen v šeru,
přemýšlí vždy vpřed, ne v zpětném směru.
(Morgenstern: Umění mluvit)


Mám podezření, že se stal (Rossini) v lásce tak trochu nevěřícím: to u čtyřiadvacetiletého muže znamená, že udělal jako filosof skutečný velký pokrok vpřed.


Nuž, poutníče, teď chladně vpřed a ztečí!
Jsi ztracen, uvěříš-li - v nebezpečí.


Vždyť sám plynoucí čas jak říční proudy se valí stále a stále vpřed.


Plavidla, šlechtění půdy a zákony, hradby,
nástroje, silnice, látky a podobné věci,
výsady všecky i veškeré životní slasti,
obrazy, básně a mistrovsky ztvárněné sochy,
to přinesl cvik a zkušenost zvídavé mysli,
když tak pozvolna vpřed krok za krokem spěli.


Kdo se touží o něčem poučit, nechť se vyvaruje toho, aby sahal jen po nejnovějších knihách, předpokládaje, že věda neustále postupuje vpřed a že při jejich psaní byly starší knihy využity. Věru byly; ale jak?


Génius nemůže zasáhnout do daného, pravidelného chodu vzdělanosti své doby, ale vrhá svá díla na dráhu běžící daleko vpřed (jako hází svůj oštěp imperátor, zasvěcující se smrti), na níž je bude muset doba teprve dohonit.


Podívejte se na některé významné objevy, které pohnuly lidstvo vpřed. Který z nich nebyl na počátku nesmyslem a bláznovstvím?


Jaký život mají výjimeční jedinci v takové spoustě šedi kolem. Jak mocně ta šeď na ně tlačí a připravuje jim zlé chvíle. Jak ta šeď chce, pudí ji to, ale nikdy toho nedosáhne, aby zahltila svou převahou ona zářivá slunce, ukazující cestu vpřed.


Pouze odnímám špatným činům jejich pokryteckou masku, a to samo o sobě nás posouvá vpřed!


Půjde vpřed moje ušlechtilé plémě,
aby se k trůnu přiblížilo,
nebo jako zapřáhnuté zvíře
do smrti bude tahat svoje jařmo?


Tak, jak to je - to stačí prostým duším, jež netoužíce vpřed opravdu jen jsou hlínou, v které šlépěje jich doby kamení na věky.


Nechápu lidi, kteří plynou s dobou; lidi, kteří se do proudu času vrhají sami a ještě mu pomáhají pádlováním vpřed k moři konečného rozplynutí. Já bych se mu nejradši vzepřel - a pádly, vesly, bidly, záběry paží bych se hnal proti sebesilnějšímu proudu času až zpátky k samým pramenům bytí.

 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm