Vy lidé pořád chcete nějaké války

11. února 2017 v 14:14 | Misantrop

Vy lidé pořád chcete nějaké války nebo co. Strach o peníze, to je to celé. A tomu se říká krize.


Nepřetržitá práce jim nedovoluje nésti jejich postavení příliš těžce; když však se jim stane nesnesitelným, dochází k válkám, jako byla válka lidové strany proti senátu v Římě a velká válka v Německu, Anglii a Francii. Všechny tyto války končí dříve nebo později zotročením lidu, poněvadž mocní mají peníze, a peníze jsou pánem všeho ve státě.


Darmo se tedy a naprázdno lopotí lidstvo
po celý život a planým se věnuje vášním -
a není divu, když nezná v majetku míru
a vůbec tu mez, až po kterou rozkoše rostou;
tak života loď se znenáhla na hloubce octla
a veliké vlny války se vzedmuly ze dna.


Kéž ani já, ani nikdo z mých přátel nepotřebuje zlato nebo stříbro! Vždyť veškerá zla mezi lidmi, i vzpoury, i války, i úklady a vraždy, vznikají z touhy po tomto kovu.
(Lúkiános: Kynik)


Ti, kteří se nazývají Řeky, vedou války proti barbarům, barbaři však jsou toho názoru, že musí hájit svou zemi, a spokojují se tím, co mají. Vám však nestačí nic; neboť se honíte za slávou a chybí vám rozum a řádné vzdělání.


U nás jsou ustavičně války, buď útočíme na druhé, nebo ustupujeme před útočníky, nebo bojujeme o pastviny či o kořist. Při tom je nejvíc třeba mít dobré přátele. Proto také uzavíráme přátelství co nejpevnější, neboť je považujeme za jedinou zbraň, která je nepřemožitelná a která odolá každé válce.
(Lúkiános: Toxaris neboli Přátelství)


Dobro, Krása a Pravda. Ve službách těchto abstrakcí se vedly války, byly nastolovány tyranie, ničeny kultury a vyhlazovány národy.


Strýc a já jsme se lišili téměř ve všem. Je šovinista, já ne, protože šovinismus je zase náboženství. A je to vajíčko plodící války.
(Maupassant: Strýc Sosthène)


Války se nevedou proto, aby se zabránilo nudě, mají svůj původ v etnických a náboženských konfliktech, v soutěžení o obchod a území, v zápase na život a na smrt o ubývající zdroje.


Co pořád mají proti válkám? Je to ta nejpřirozenější lidská činnost. Války jsou dokonce potřeba, jako je potřeba, aby existovala nemoc a smrt.


Je zvykem naříkat, že je mnoho válek a zabíjení. Ale ne: je málo válek! Chtělo by to jich víc! Příroda je krutá a zlá. Přesto si ji lidé idealizují, protože kdyby to nedělali, museli by buď uznat to dobrodiní, jež poskytují války a jiné násilí, nebo by museli jako zlo hodnotit přírodu a s ní i veškerý život, jako to dělám Já. Protože jinak by bylo na Zemi nepředstavitelně ještě víc lidí než teď! Představa lidského světa bez válek mi nahání větší hrůzu než války samé.


Vždyť bychom byli za chvíli na této planetě namačkáni hůře než slanečci v době tření! Přitom, jak se rychle množíme, bylo by to zde přímo nesnesitelné. Zaručené předpoklady našich národohospodářů by se splnily v čase co nejkratším: důstojný Polyp lidský zašel by překrveností - a - až by se dospělo k poznání, že ani občasné války a epidemie nejsou dostatečným ventilem - nezbylo by lidem nic jiného než se na potkání zabíjet, budou-li mermomocí chtít dýchat nebo se jakžtakž pohybovat po této zeměkouli - na tomto světě, kde, jak nám Věda dokazuje svými vzorci, jsme při tom všem pouze dočasný a obtížný hmyz.


Schuderová nechápe úlohu válek jako jeden z prostředků přírody na udržování lidstva ve snesitelném počtu. Právě vinou takových homofilů, jako je Schuderová, tato přirozená regulace lethálně selhává. Jinou možností regulace lidstva jsou umělé eugenické zásahy a přísná kontrola porodnosti. Ale lidé mají rádi obojí: mrd i mord. A neradi se jednoho či druhého vzdávají. Rozmrdávat se přece dokázali docela dobře i v koncentrácích a je-li válka vítězná, nemají nic ani proti válkám. Války jsou tedy potřeba. Už proto, poněvadž je navýsost spravedlivé, že člověk, tvor, který na světě způsobuje tolik utrpení, také sám občas trpí. A měl by trpět víc, soudím Já, jinak zaplaví svět sám sebou a zničí jej.


Ve válkách zemřely miliony lidí a přesto se lidská rodina stále rozrůstá. Za všech dob podněcovaly války jak vítěze, tak poražené, aby obnovili své početní stavy. Když jsou vojska povolána do zbraně, spermobanky o překot vybírají vklady.
"Plodivé války" mezi soupeřícími skupinami přesunuly politickou moc v několika málo většinových vládách, jakkoli členové těchto skupin na tom nejsou o moc lépe jenom proto, že patří k většímu volebnímu bloku. Plození za účelem moci je pozůstatkem starověkých tradic masových vražd, jimž říkáme genocida. Motivace zůstává tatáž.
Lidské oběti a meziostrovní války udržovaly obyvatelstvo pacifických ostrovů na únosné úrovni. Moderní společnost má naštěstí jinou alternativu k této smrtící kontrole: kontrolu porodnosti.


Smilstvo, smilstvo, samé války a smilstvo, to tak hned nevyjde z módy. Příjičný ďábel aby je vzal!


Dějiny lidstva, tedy obecného průměru, jsou lemovány nespočetným množstvím válek a jistě je každému velice dobře známo, že při nich dochází k ničení, smrti a zániku. Každá válka je tedy nezdravá. Kdyby byl obecný průměr jakožto většina zdravý, nebylo by válek. Nechcete mi snad namluvit, že válkám je na vině pár šílenců, že ne? A bláznem je označovaný člověk, který nechce jít na vojnu, protože by se musel učit zabíjet.


Odvozovat z této strašlivě přísné knihy nějaké náboženství založené na lásce, milosrdenství, odpuštění a míru je nejen velkým nedorozuměním a velkým pomýlením, nýbrž i velikánským světodějným švindlem, a už jen samotné krvavé dějiny šíření křesťanství a náboženských válek jsou toho nejlepším dokladem.


Jak lze myslet, že náboženské pojmy jsou především umravňující, když vidíme, že dějiny křesťanských národů jsou utkány z válek, vraždění a poprav?


Proč jsem se nemohl narodit o sto let dříve? Někdy v době osvobozovacích válek, kdy muž ještě skutečně za něco stál i bez "obchodu".


Copak pokládáš za "veliké věci"? Války a rozbroje a záhubu mnoha lidí a zkázu měst? Co je velikého na tom všem? - "Snad nic." - Co je velikého na tom, že mnoho skotu a mnoho ovcí zhynulo a že mnoho vlaštovčích a čapích hnízd bylo spáleno a strženo? - "Ale což je tohle podobné onomu?" - Velmi podobné.
(Epiktétos: Rozpravy)


Kdo se lhostejně dívá na hrozné utrpení, způsobované zvířatům - jatky, vivisekce, lovy - ten může uznávat i nevyhnutelnost válek, ale na jejich následky tento člověk nemá morální právo si stěžovat.
(Wiśniewska-Roszkowska: Vegetariánství)


Člověk za svoji neoprávněnou existenci na tomto světě, za jediný život, za jedinou generaci dokáže zničit životní prostředí, narušit svým počínáním veškerou biodiverzitu, vyvolat dramatické změny podnebí, rozpoutat ničivé světové války - a sežrat celý vepřín.


Kdyby jiný živočišný druh než člověk dosáhl toho stupně, kterému říkáme civilizace, co myslíte: dělal by stejné nesmysly jako lidstvo? Vedl by stejné války?
(Čapek: Předmluva k Válce s Mloky)


Říkáte nám, že bez vás si nás podmaní sousední národové, ale my víme, že nám nikdo nehrozí válkou, nýbrž jen vy, vládcové, za nějakými účely nám nepochopitelnými, dráždíte se navzájem a potom pod záminkou ochrany svých národů, přivádějíce nás na mizinu daněmi na vydržování loďstva, na ozbrojení, na strategické železnice, jichž je třeba jen pro vaši ctižádost a marnivost, navlékáte války mezi sebou navzájem. Říkáte, že chráníte každému člověku výtěžky jeho práce, a zatím děláte pravý opak.


Denně násilně umírají lidé na ulicích měst a v desítkách válek v kdejakých koutech zeměkoule. Mír je hit, ale tolik válek a konfliktů, včetně války lidí se zvířaty, včetně zárodků válek v srdcích, ukazuje na jediné: mír je utopie.


"Neusiluje snad každý člověk o to, o čem sním já? Není účelem všeho vašeho shonu, všech vášní, válek, obchodu a politiky dosáhnout klidu, není to touha po ideálu ztraceného ráje?"
"I tvá utopie je oblomovská," namítl Štolc.


Na Zemi tak do dvou let vypukne obrovská atomová válka a jemu se tady nechce být, až to začne. On a tisíce takových, jako je on, by se sebrali - kdyby měli aspoň špetku rozumu - a letěli by na Mars. O co, že by to udělali! Mít z krku války, cenzuru, státní zřízení, odvody, státní kontrolu všeho možného, umění a vědy! Tu vaši Zem si můžete nechat!


Vlož mezi sebe a dnešek kůži alespoň tří staletí! A pokřik dneška, hluk válek a revolucí, nechť ti zní jako šepot!


Související článek:
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm