Z našich chlévů a chlívků

24. února 2017 v 14:35 | Misantrop

Běda těm, kdo jídají jehňata ze stáda a telata z chléva.


Víc než o prasečí špinavosti svědčí jejich takzvaný chlívek spíše o vrozené špinavosti lidí, kteří prasata v špíně chovají -, ale lidi si nechávají pod sebe srát naprosto normálně a běžně, přičemž jako další důkaz lidské špinavosti těla i mysli nemohu neuvést například stav záchodků a vůbec veškerých veřejných "sociálních zařízení"; jak to pak asi musí vypadat u lidáků doma, to si nechci raději ani představovat.


Asi jsou zvyklí žít v chlívku, Já však ne.


Nepatřím do žádné lidské kategorie, natož do nějakého smradlavého politického chlívku!


Každé ušlechtilejší dítě vůbec, vkročí-li do onoho prasečího chléva nazývaného "lidská společnost", stane se sebou nejistým, nesmělým, ostýchavým a teprve po letech nabude smělosti.
(Klíma: Soud Boží)


To je ten základní rozdíl mezi Mnou a Jimi. To způsobuje, že se mezi nimi cítím jako mladý bůh mezi prasaty v chlívku!


Duchovní nauka jako chlívek pro stádo těch, kdož nedovedou myslet sami - takový buddhismus je mi z duše protivný.


Moje filosofie není žádný chlívek pro sprostý dobytek - chci tím říct, že to není náboženství.


Být mezi svými lidskými soudruhy jim nevadí, mají rádi lidi a svůj bezpečný sociální chlívek. Libují si v tom.


Od loňska se ti chlíváci dobytčí zase nějak rozmnožili, rozprcali se v chlévském hekání žen až mrdka stříkala všude kolem po zdech jejich chlívků. A výsledek? Mrdka nestekla po špinavých tlustých nebo vyzáblých stehnech jejich děvek, jak měla, nýbrž zahnízdila se v tom nečistém chlévě uvnitř jejich omakaných vulev a zapustila bludné kořeny nevykořenitelného lidstva, jež však není kořením ani kořáním země; je její zhoubou, je chlévskou mrvou vhozenou do průzračně čisté studánky matky přírody, ačkoliv i tyto rujné rezavopačesaté samice lidského pokolení si osobují titul Matka.
Jaký nebetyčný rozdíl mezi těmito všemi svobodnými a divokými zvířaty zde a tím chlévským dobytkem, zvaným lidé, tam dole v té jejich chlívárně!
Proto se vždycky tolik těším na den, na krásný den jako je tento, až budu moci opustit tento mrvní chlév.


Není už dost na tom, že zničili jednu planetu, chtějí zničit další? Copak musejí zaneřádit i cizí chlév?


Je-li však možné chovat v chlívku člověka na maso, zajistěte, aby nedostal nic k žrádlu posledních 48 hodin před porážkou, ale zato aby dostal hodně vody k pití.
(Euthanasijská církev: Úprava lidské mrtvoly ke konzumaci)


Ó lampo, osvětluješ nejmenší podrobnosti Stvořitelova chlívku novým mocným ohněm, jako bys byla kořistí svatého hněvu.


Héráklés přišel k Augeiovi a nabídl mu, že mu za den vyčistí chlévy, dá-li mu za odměnu desátý díl svého dobytka. Král Augeiás nevěřil, že by bylo možné něco takového za den dokázat, a proto Hérákleovu nabídku přijal.
Héráklés vykopal hlubokou a širokou strouhu a po ní zavedl do stáje dvě řeky z blízkého okolí. Pak vyplavil z chlévů všechen hnůj a nečistotu a večer se hlásil u krále o odměnu. Král mu však nic nedal a vyhnal ho.


Kdo ve zpěvu a hudbě oslem lýry jest, ve chlévech trhových a soudních zůstaň si, kde neumělost svoji můžeš vyrážet a nadějemi kojit svoji lakotu.
(Antická žeň: M. Terentius Varro Reatinus)


Stavení s chlévy a stáji, s kolnami a humny za nimi v ohradě plotů spletených z proutí nebo sroubených z trámů, stavěli kolem okrouhlé návsi. Co rok přibývalo kolem osad polí a co rok půda vydávala hojnější žeň.


Huba není chlév; nelze zavříti.

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm