Za svou hrubou neznalost

1. února 2017 v 14:57 | Misantrop

Neznalost příčin je nutí podřídit všecko
vládě bohů a jejich království uznat.


Proto nás rozhněvá domýšlivost nebo neznalost věcí.
(Seneca: O hněvu)


Neznalost základních věcí, z ní plynoucí povýšená debilita, a to jak "zpátečnická", tak "revoluční", nadutá nevědomost, toť pravé jméno krachů člověka.


Zkrátka samé naivity, jež plynou z tragické neznalosti lidí nebo přinejlepším z falešné optiky podle-sebe-soudím-tebe-ismu.


Žijeme v hrozné době! Mezi barbary! Naprostá, propastná neznalost nejzákladnějších pravd!


Sám velký filosof Buddha - kladu důraz na to slovo "filosof", nikoli náboženský vůdce! - tvrdil, že příčinou utrpení je अविद्या (neznalost); že tedy jedině vzdělání může člověka osvobodit od utrpení, nebo dokonce i vysvobodit z neustálého koloběhu znovuzrozování - což je možná přehnané, nicméně i tato jednoduchá, leč vznešená pravda, se stejně nesetkala u ordinérního davu s pochopením.


Na Buñuelových vzpomínkách mě nejvíc udivilo, že se ani slovem nezmiňuje o Romanu Polanském, ani o jeho výrazně surrealistických filmech, jako je Nájemník, Rosemary má děťátko - anebo Hnus, v němž hlavní roli šílené dívky ztvárnila Catherine Deneuve, která hrála podobné úlohy i ve filmech Buñuelových! Zvláštní opomenutí svého uměleckého protějšku! Že by nějaká nevysvětlitelná řevnivost? Či nepochopitelná neznalost?...


V cestopise z roku 1929 Napříč Afrikou jsem narazil na tvrzení, že slon se dožívá dvou set let. To je velmi hrubá neznalost, na někoho, kdo procestoval napříč Afrikou a říká si "vědec". Potíž bude asi v tom, že ti takzvaní "vědci" na slony hlavně stříleli, než by se je snažili poznat živé. Kdyby všichni sloni měli žít v dostřelu jejich hlavní, nejenže by se nikdy, ani výjimečně, nedožili oněch údajných dvou set let, ale ani těch běžných sedmdesáti!


Dráždila ho neznalost, z níž pochází absolutní víra, tak zvané nesmrtelné zásady, všecky konvence, všecky předsudky a celý sklad obecných nebo společenských názorů.
(Maupassant: Studie o Gustavu Flaubertovi)


Ještě dovětek k tomu autorovu pravidlu psát ve slově "Žid" malé "ž". U autora - jménem Hamšík - ovšem nehraje roli jeho snad jakási fatální historická neznalost, nýbrž jedná se o čistě špinavé ideologické příčiny z důvodu neuznat vůbec existenci židovského národa jako takového.


PŘÍRODA PŘIMĚLA rozličné vydávat zvuky
jazyk a jména věcí mu potřeba vnukla
přibližně tak, jako nyní, když neznalost mluvy
nutí děti si pomáhat posuňky sama
a ukazovat kol dokola na věci prstem.


Tak je asi starcům nad hrobem, když rozdávají rozumy mladým posluchačům. Jenže Já ty mudrlanty považuji taky za hlupáky. Poznávám, že jejich téměř stoletá moudrost je oproti té mé, ještě ne třicetileté moudrosti, pouhá nicotná neznalost.


Kdyby se nám podařilo nějaké dokonale správné, úplné a do jednotlivostí jdoucí vysvětlení hudby, tedy zevrubně zopakovat to, co vyjadřuje, v pojmech, bylo by to také dostatečné reprodukování a vysvětlení světa v pojmech, nebo něco, co zní stejně, tedy pravá filosofie a že bychom tedy mohli výše uvedený Leibnizův výrok: Exercitium arithmeticae occultum nescientis se numerare animi (Aritmetické cvičení mysli překrývající neznalost počtů), který je z nižšího stanoviska zcela správný, ve smyslu našeho vyššího náhledu hudby parodovat: Musica est exercitium metaphysices occultum nescientis se philosophari animi (Hudba je metafyzické cvičení mysli překrývající filosofickou neznalost.).


Neznalost - zlo, s nímž nelze vůbec zápasit.


Tak vedou utrpení, strach a neznalost přírodních zákonů k představě Boha.


Z koho však neznalost pravdy a neblahý nerozum činí slepce, je blázen.


Mimochodem: kvůli řediteli jsem se před nedávnem před ostatními ztrapnil, když jsem projevil neznalost jeho jména. Jako by mi po něm něco bylo. Já mám hlavu v oblacích a odtud z té nebeské výše jsou všichni lidé titěrní jako hmyz, od sebe nerozeznatelní a na jejich jmenovky není vidět.


Za svou hrubou neznalost pravého významu slov máme co děkovat hlavně klamné filosofii předešlých staletí; ona spočívala skoro úplně jen v umění, jak slov zneužívat. Když slavný de la Rochefoucauld praví, že sebeláska je principem všeho našeho jednání, kolik lidí se nevzbouří proti tomuto proslulému autoru pro neznalost pravého smyslu slova sebeláska?


Život je poháněn svým vnitřním dynamismem, který se vnějškově projevuje nekonečnou rozmanitostí životních forem a je vnitřně zažíván jako pud přežití, tvořivá vůle, touha po štěstí či naplnění nebo i aspirace, požadující věčný život. Tento dynamismus však je víceméně slepý, což je individuálně zažíváno jako nevědomost či neznalost toho, kam život směřuje nebo co je jeho cílem, má-li vůbec jaký. V důsledku této nevědomosti se většina bytostí chytá každé příležitosti k uspokojení svých pudů a žádostí, i když toto uspokojení je škodlivé.


Nic neznáte - ani vaši předkové, ani vy sami - a právem proto trpíte, že jste vystaveni na posměch své vlastní neznalosti a hlouposti. V mé moci je žít více v radosti než v zármutku a více ve vědění než v neznalosti.


Hlupáci všech zemí (hezký obrat!) se ovšem za všech dob spojují ve svém kazisvětství a neznalosti dobrých věcí - nejen v umění!


Z lesa vybíhají jakoby mně naproti dvě malá srnčátka, roztomilá a hravá a zvědavá, kdopak to směrem k nim jde. Při své dosud nepoučené neznalosti se mě vůbec nebojí a zprvu hned neutíkají. Nebo mě už znají a vědí, že jsem jejich přítel, svobodný a divoký, leč mírný jako ona?


Učitel elementárního, zbavuje neznalosti.


"Promiňte, ale musím se smát, že si o krásných vlastnostech myslíte, že je nalézáme toliko na prknech."
"A svědčí to zase jen o vaší neznalosti světa, když tyto věci máte divadlu tolik za zlé."


K základní nezkušenosti a neznalosti, jak bránit svou svobodu nebo v kterém okamžiku vést protiútok, přistupuje obvykle nejednotnost, protože v řadách osvobozeného národa bývá mnoho těch, kteří z tyranie tyli a nechtějí se se ztrátou svého postavení a majetku jen tak lehko smířit.


Jednou mě Džanakí požádala, abych ji naučila tančit, a mne to přivedlo do nečekaných rozpaků. Na její neznalosti západních mravů bylo něco velmi osvěžujícího a já jsem nechtěla být svědkem toho, jak o to přichází.


Drzá spekulace s neznalostí a dotěrnou zvědavostí širokého obecenstva nemá zábran a s jakousi zvláštní neodpovědností, bezostyšně, s nedostatkem - abychom tak řekli - profesionální svědomitosti si počíná především v životopisech hudebníků.
(Rolland: Beethoven a ženy)

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm