Lůza, která všude převládá

29. března 2017 v 20:55 | Misantrop

Lůza, která všude převládá a o všem vposled rozhoduje, rozumí jen sobě rovným, to jest zase jen lůze či těm, kdož jí podkuřují a stavějí se v její čelo, hlásajíce lásku a nesobectví.


Nábožně poslušná lůza vyplní volební lístek a myslí si o sobě, že svým pánům vládne; a zatím jediný vládnoucí volební lístek je obal na kulce.
(Shaw: Majorka Barbora)


Kterákoliv senilní baba a spol. tvoří volební lůzu, která si vybere ze tří nebo čtyř názorů na to, jak vést stát, a vítěznému názoru se pak musíš podřídit (nebo by chtěli věřit, že se mu budeš podřizovat). Nikdo nehledí na to, že s tím nechceš mít nic společného, nikdo se neptá na tvůj názor. Maximálně ti řeknou, že není možné mít takový názor.


Životopisci vědomě lžou, když vám ukazují, že velicí mužové byli ctěni ještě za svého života; luza ctí jen armádní generály.


Vesluje ve hnojnici uličnictví, zvaného politika, diriguje zvířecí rvačky ožralých stád lůzy, tzv. bitvy.
(Klíma: Filosofie Buonapartovy osobnosti)


Smůla, že každý podlý hajzl, který si usmyslí ovládnout celý svět, nachází své nejvěrnější věřící, své nejoddanější vykonavatele moci, právě v té nejodpornější lůze, jejíž počet daleko převyšuje počty rozumných. Lůza vládne.


Vláda má jiné starosti než moudře a spravedlivě spravovat zemi pro užitek dobrých anebo myslet prozíravě na budoucnost: například jak se udržet u moci, jak se obohacovat, jak vydírat občany, jak lidem zajistit dostatek pracovních příležitostí, jak lůzu udržet spokojenou a nažranou a tak dále a tak podobně.


Španělský král Juan Carlos I. (*1938) se v diskusích o býčích zápasech ve své zemi postavil jednoznačně na stranu stoupenců koridy - neblahý, avšak běžný příklad toho, jak se moderní vládcové (či ikony zašlé moci, jako v tomto případě) sami již nepodílejí na vytváření vyšší kultury svého lidu, nýbrž se místo toho již jen podbízejí té nejsprostší surové lůze.


Nejdřív dali lůze za pravdu, a nakonec jí dali i moc.
(Joseph de Maistre)


Proroku Mohamede, tys měl z opia vlčí mlhu! Ó Buddho, ó ty Probuzený, spi dál! Ježíši Kriste, komu chceš cpát tvůj kříž? Stvořili jste jenom obraz sebe, a ne obraz světa. Otrocká lůza vás hypnoticky následuje jako krysy krysaře, a to znamená, že jste ordinérní jako ona.


A lidé, kteří nábožně poslouchají? Co říci o těch? - Lůza. Lidská i filosofická lůza.


Kdo by důvody dovedl zvrátit víru, jíž se luza kdysi bez důvodů naučila?


Život lůzy je a musí být založen na lži. Kdyby si lůza přiznala pravdu, musela by ihned spáchat sebevraždu!


Lůza dá vždycky jen na zdání a na výsledek věci, a na světě není než lůza.


Pokaždé, když se ukáže "účinek", vystoupí na jeviště lůza; to, že malí a chudí duchem také mluví, je hrozné mučení pro uši toho, kdo s hrůzou ví, že osud lidstva je ve zdaru jeho nejvyššího typu.


Daleko za mnou zůstává všechna ta malichernost lůzy
Nářky statistů v tragikomedii zvané "Život"


Můj věnec! Ať jen luza serve ho,
básníkův věnec! Trní jen jej zdobí!...
Buďsi! Já nestál oň!...


A ať jen na nás neulpí žádná poskvrna, žádná pohana, jíž nás špiní naše století jako lůza zdi!


Šlapou si na nohy, tlačí se, až si rozmačkávají hrudníky navzájem. Tam, bratranče, pozoruj si lůzu, černou masu, která své hrubé instinkty parfémuje, načesává, přiobléká a vypouští do světa jako tlupy vlků, oblečených v hedváb a blýskajících rukavičkami.


Jedné věci uleklo se mé srdce: srocení luzy.


A lůza, vždy žádostivá nějaké podívané, se počínala sbíhat.


Moudří ukazují kratší a lepší cestu, ale lůza je kamenuje a jde svou cestou.


Zabili tedy krále a ležela v prachu
odvěká veleba trůnu i vznešené žezlo;
temene slovutný skvost a koruna v krvi
bez důstojenství se octla pod patou lůzy.


Královská cesta pro krále, na níž nestrpím žádnou chátru. Až před naším barákem pitomým slaví lůza ze sousedství své zpité mecheché.


Nerozpoltí-li se zem
a nepohřbí tu lůzu,
radš - jenom uniknout jim všem -
já v pekel skočím hrůzu.


Lůza křičí jednou velkou hubou, ale žere tisíci malými.


Aristokratický princip přírody říká, že je na světě těch nejlepších velmi málo, zatímco většinu tvoří lůza.


Aristokracie si osvojila zběsilost opilé lůzy.


Pravda, rodová šlechta zdegenerovala a zeslábla, což dalo prostor k vládě lůzy, ale duševní aristokraté se rodí dál. A teď srovnejme pro zajímavost, co kdy zpotvořila lůza, jako byli ruští bolševici, čeští komunisté nebo středověcí křesťané. Srovnejme ale také namátkou s dneškem, s dnešním lůzovitým věkem, co ten vytváří za ohavnosti.


Je pravda, že vkus obecenstva je podivuhodně zkažený a že se naše století strašlivě poluzuje.
(Molière: Kritika školy pro ženy)


Naše soudobá lůza čte jen ilustrované časopisy a poslouchá rádio a nemyslí na nic jiného než jak vydělat peníze a užít si příšerných moderních "zábav". Jsou to lidé hloupí a nevkusní, sprostí a infantilní.


Všichni dosavadní spisovatelé byli z tohoto hlediska jen tlachalové, rozřeďovatelé řídkých břeček, opakovači nicotností, jež jen lůzu zajímaly.


Dobré psaní a dobré čtení je vyhrazeno stále jen těm nejlepším, ostatní je brak a šmejd a lůza.


Lůza žádné vrcholné umění není schopna rozeznat a nerozumí mu, nemá pro ně smysl. Věčným údělem lůzy je práce a utrpení všeho druhu.


Tento póvl, tento tupý dobytek, tento kanónenfutr dnes ještě vládne díky svému množství, ale hlavně vinou onoho naivního a sentimentálního humanistického omylu některých poblouzněných intelektuálů, kteří namluvili té nejsprostší pouliční chamradi, že má nárok na jakási "práva", jež lůza nechápe a jež obratem ruky upírá jiným, a přitom si nedovede ani rozpočítat výplatu rovnoměrně na celý měsíc.


Obrázek pouliční lůzy, jež se rve o zboží, dávané zadarmo - to je obrázek chování svobodných lidí.


Ale dovolte, copak je zde tahle lůza od včerejška? Byla zde odedávna, jenže si s ní věděli rady a dovedli ji držet na uzdě. Ale dnes? Pročpak jí dnes dovolují páchat všechny ty hanebnosti a zhovadilosti? Protože nám chtějí dokázat - vidíte, domáháte se svobody, pánové, no prosím, tady ji máte! Svoboda znamená vraždy, loupeže a všelijaké hanebnosti. Ale to není pravda, protestuju! Čestní a poctiví lidé nepotřebují svobodu proto, aby se navzájem rdousili, ale aby se každý mohl bránit proti násilnostem, které u nás bují na každém kroku. Svoboda je bohyně rozumu. Protestuju! Ať žije svoboda!

 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm