O dogmatech bez dogmatu

7. března 2017 v 14:56 | Misantrop

Dogmata se střídají a naše vědění je klamné, avšak příroda se nemýlí, její chod je jistý a nic neskrývá.


Náboženská pravidla a dogmata přijímají za své i naprosto pitomé svíčkové báby, jakož i nejvyšší vládcové, akademická elita a novodobá plutokratická šlechta. Náboženství a víra je tedy svého druhu určitý "bulvár", uličnictví, kýč pomatenců a populár vyděděnců přírody.


Podle notoricky známého a donekonečna omílaného humanistického dogmatu jednají zvířata na základě instinktu, a lidé na základě rozumu. Ale vždyť je to jen půlka pravdy! Obyčejní lidé, ta nemyslící většina, ti přitroublí blbci, na něž mám - proč právě Já? - takovou smůlu, že je potkávám, ti jsou přece ovládáni také čistě instinktivním chováním! Je přece zřejmé, jak celý život trpí kvůli své hlouposti, kvůli svým nízkým a zkaženým pudům, jež nedokážou kontrolovat dokonce ani tehdy ne, když si jsou vědomi svých stále znovu a znovu opakovaných chyb a charakterových vad.


Nejstrašnější myšlenka, která kdy opustila mé vznešené čelo a která lehce přebíjí to ostudné a lživé lidské dogma o vedoucí úloze lidstva v přírodě, zní: Nejstrašnější pomyšlení je na to, že ztrácím zvířeckost. Že již nejsem více zvířetem, ale člověkem. Neboť zvíře je vše; všechno ostatní, co se této myšlence vymyká, je zločinná ideologie.


Být? Sám být? Ano, to je to klíčové dogma bez dogmatu - nejtěžší ze všeho.


Jakoby šestým smyslem jsem přitahován ke všemu, co je kladného v reálném světě. Moje paměť se zdráhá podržet každou lež, dogma nebo cizí myšlenku.


Jsem tedy tam, kde jsem chtěl být, a nic mne již s trůnu nestrhne. Rozeznal jsem v sobě všecky akordy symfonie věků, a již mi není třeba nikoho. Vševládu mou netísní již žádné dogma zřejmé nevědomosti.


Sebevědomý egoista se odlišuje od hrubého egoisty, holdujícího hrabivosti, a bojuje proti všem dogmatům a substancím, podstatám, které proti němu vystupují jako omezující a nepřátelské síly.


Král? Velmi pěkné... Jak ses k tomu dostal? Vykořisťováním dělníků? Vyznáváním zastaralého imperialistického dogmatu, které navěky zpečeťuje ekonomické a sociální rozdíly v naší společnosti?


Všichni si dobře rozuměli. Především nenávist k vládě byla u nich povýšena na nedotknutelné dogma.


Strýc Sosthène byl volnomyšlenkář, jakých je mnoho, volnomyšlenkář z hlouposti. Často bývají lidé ze stejného důvodu nábožní. Když uviděl kněze, rozčiloval se z nepochopitelných důvodů. Já jsem také volnomyšlenkář, to jest bouřím se proti všem dogmatům, jaká si lidé vymyslili ze strachu před smrtí, ale nerozčilují mě chrámy.
(Maupassant: Strýc Sosthène)


Každé dogma je zárodek nesváru a zločinu.


Nazaretče, šarlatáne, co můžeš nabídnout lidstvu? Od chvíle, kdy tě vyzvrátila zející rána ženy, co jsi dělal jiného, než že jsi dusil tyčící se touhu mužovu v záplavě svatouškovské morálky? Zanítil jsi pubertální mysl mládeže odpuzujícím dogmatem dědičného hříchu. A teď jsi ji opustil a odepřel jí konečnou radost nad smrtí, jež mě má zničit? Ale to se ti nepodaří, Nazaretče, jako se ti to nikdy nepodařilo.


Stydím se připomínat, co udělala církev: nepostavila amfitryónskou historii na práh křesťanské "víry"? A nadto ještě dogma o "neposkvrněném početí"?... Ale tím početí poskvrnila.


Náboženské čůzy, zastávající demagogické dogma o potratu, jako o zabití člověka, se rozčilují nad tím, že se říká "zbavit se toho"; že rozhodují těhotné ženy o životě a smrti budoucí lidské bytosti. Já se na to dívám z tohohle pohledu: že stejně bezohledně jedná každá ženská, která chce mít dítě. Zabít embryo je hřích proti božímu přikázání, ale nikdo se neohlíží na to, co tomu jednou třeba může říct individuum, které někdo láskyplně vůbec zplodil! Zabití a zplození je jeden a tentýž hřích! Lépe řečeno: cílem lidstva by nemělo být vyvraždit, nýbrž nechat vyhynout.


PROČ PLODÍME?
Důvody udávané: Bůh to po nás chce.
Důvody skutečné: Bezmyšlenkovité podléhání kšeftařům s dogmaty, kteří chtějí mít větší stádo.


Žádná mravní dogmata nesmějí být považována za daná - žádný standard či měřítko nesmějí být zbožštěny.


Mám si představit vašeho strašlivého boha pomocí dogmat křesťanského náboženství? Tak se podívejme, jak ho toto náboženství líčí: Vidím jenom nedůslednou barbarskou bytost, která dneska vytváří svět, aby již zítra svého rozhodnutí litovala; vidím jenom slabého tvora, který nikdy nedokáže vštípit člověku takové chování, jaké si přeje.


Spousta náboženských dogmat je přesným opakem pravdy. Například není pravda, že Bůh stvořil člověka, ale naopak: člověk stvořil Boha ze strachu před samotou. Není pravda, že duše je věčná a hmota pomíjející, ale naopak: jen hmota je věčná. Pojem nesmrtelné duše je vyjádřením strachu ze smrti.


Přísné a přesné vymezení něčeho, náboženská dogmata, politické zásady, mravní principy a jejich dodržování vede k sebeuspokojení. A sebeuspokojení je hrob vývoje. Čeho dnes dosáhnu, tím zítra povrhnu.


Ve středověku sloužila filozofie jako intelektuální podpěra církve; v devatenáctém a dvacátém století sloužila mýtu pokroku. Dnes, protože neslouží ani náboženství, ani politickému přesvědčení, je filozofie předmět bez obsahu, scholastičnost, které chybí i přitažlivost dogmatu.


Téměř v každé době se jak v umění, tak i v literatuře těší oblibě a obdivu nějaké falešné dogma, určitý způsob nebo manýra. Tuctové hlavy se horečně snaží si je osvojit a praktikovat. Bystrý je rozpozná a odmítne: zůstává mimo módu. Leč po několika letech na to přijde i publikum, prohlédne tyto kousky, vysměje se jim, a obdivovaná šminka všech těch manýrovaných děl odpadává jako špatné sádrové ozdoby ze zdi: a záhy tu tato díla stojí jak opadaná zeď. Neměli bychom se tedy zlobit, nýbrž radovat, když je nějaké pochybné dogma, již dlouho v tichosti působící, nahlas a zřetelně vysloveno: neboť teď bude jeho chybnost brzy pocítěna, poznána a nakonec též vyslovena. Je to podobné jako když praskne hnisavý vřed.


Teprve smrtí dogmatu rodí se věda.
(Galileo Galilei)

 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm