Ve zdravém těle zdravý duch

17. března 2017 v 18:19 | Misantrop

Máme si přát, aby byl ve zdravém těle zdravý duch.


Blázen není blázen a zdravý není zdravý.


Jestliže já jsem bláznivý, kdo je potom duševně zdravý?
Zdravý člověk se mezi nezdravými vždy jeví takto.


Nevěděl, jestli byl dřív šílený a teď je duševně zdravý, nebo jestli byl na čas duševně zdravý a teď je opět šílený.


Daleko zdravější než zdravý rozum je zdravý nerozum.
(Jiří Žáček)


Vrcholem veškerého kacířství je zdravý rozum.


Největším hazardem je spoléhání na zdravý rozum ostatních.


Nestrkej nikomu palec mezi stoličky,
chceš-li ho míti zdravý a celičký.


Byl-li ti ještě uchován zdravý rozum, užívej ho k svému prospěchu, neboť takový dar není dán každému.


Ten, kdo nedbá svého prospěchu, jedná špatně, protože pud po sebezachování, zdravý egoismus u zdravého tvora převládá.
(Klíma: Bílá svině)


Dělej co chceš a budeš zdravý jako řípa.


"Filosofové" nikdy se nezabývají těmi správnými a vskutku důležitými problémy. Nepřijdou tak nikdy na nic - a zabývat se jimi déle, než dokud je ještě vtipné se tím zabývat, to může leda tak ohrozit zdravý zvířecí úsudek.


Nářky a podlézání zabalte s prášky pro invalidy.
Proč bych se měl modlit? Proč bych měl být zbožný a dbát na ceremonie?
Vím, že jsem bytelný a zdravý.


K smíchu všechen ten lidský spirituální krám, brak a šmejd, jemuž se zdravý zvířecí rozum cynicky směje!


Zpátky ke zvířeti je verdikt o uzdravení světa, jeho těl a tím i duší, neb být zvířetem znamená být zdravý - naveskrz zdravý!


Zdravý národ neví o své národnosti, právě jako zdravý člověk neví o svých kostech.


A: Byl jsem chorý? Jsem už zdravý?
A kdo mi zas vrátil zdraví?
Na nic bych si nevzpomněl.
B: Až teď věřím ve tvé zdraví:
Zdráv je ten, kdo zapomněl.


Byl příliš živoucí a zdravý, duší i tělem příliš vyrovnaný, aby mohl mít sklon k otrockému poddanství alkoholu.
(London: Bílý den)


V Bibli není jediný zdravý člověk (leda jedinkrát zde na okamžik, o to však ostřeji, zasvítí na setrvale zatažené duchovní obloze sluníčko zdravého antického filosofického skepticismu v překrásném verši Sk.Ap.17,18); jinak jsou tu jen samí tak či onak nemocní lidé; je to úplné panoptikum zrůd. Bible sama ztělesňuje chorobu; bohužel nakažlivou. Bible je nejen urážkou inteligence, ale i veškerého zdravého rozumu. Bible uráží a pobuřuje veškerý zdravý smysl pro přirozenost. V Bibli je vše přirozené a zdravé v nesmiřitelném rozporu s "božským" - tedy i s lidským...


Křesťan je zdravý nemocný, jenž je nejspokojenější, může-li někoho trápit svou dotěrnou "láskou" a vyvolávat křiky a rozbroje.


A věčným hádáním se tady baví,
že ani nepáchne sem Rozum zdravý -


Nestačí nejobyčejnější zdravý rozum, abychom alespoň vycítili, že je nesmyslné a šílené nenávidět a trápit jeden druhého pro nesrozumitelné názory?


Jak se k čertu stalo to, že i mě pohltila tahle prohnilá většina? Necítím se ve své kůži. Je to klaustrofobie, strach z davů nebo zdravý rozum?


Zdravý rozum získáme pouze tehdy, oddělíme-li se od stáda.


Zdravé tělo a zdravý rozum nespočívají v introvertní lásce k lidským věcem.


Ne, nemám zbraň. Pouze svůj zdravý rozum a zdravé instinkty.


Sebemírnější nepochybná námitka, kterou v sobě zdravý jedinec cítí, nakonec zvítězí nad argumenty a zvyklostmi lidstva.


Soudil jsem věci zdravým rozumem, ale stačilo, aby se mě život hrubě dotkl, a jsem v depresi… ve stavu zhnusení…
(Čechov: Pavilón čís. 6)


Je čím dál těžší udržet si zdravý rozum a probít se v pořádku nahoru do lesa, kde je konečně aspoň trochu ticho a od každého svatý pokoj.


Divoký a svobodný život v lese mi značí také zdravý a vydatný spánek.


Jaké požehnání přináší čistý zdravý vzduch a pobyt v něm!


Strom úsilí nosívá plody, jen když zdravý kořen je stále zaléván vodou vědění do jímek moudrosti.


Knihy se čtenáři nepotřebují vemlouvat, ale protože poučují i povzbuzují, jeho zdravý rozum je neodmítne.


Mé oči ne, už nečti radu v nich:
jsi volný, přímý, zdravý sám v svém nitru
a neposlechnout ten hlas by byl hřích:
proto ti dávám korunu i mitru.


Ať tolik jen chce,
co stačí neškodíc,
má-li kdo rozum zdravý.


Máš-li žaludek zdravý i prsa a nohy, pak nic ti
většího nebudou moci ni královské poklady přidat.


Jeho zdravý rozum byl nevyčerpatelný. Dovedl mlčet celé odpoledne.


Platí-li Moltkeho výrok, že "štěstí má trvale jenom schopný", platí jistě také pro vztah mezi tělem a duchem: také duch bude, pokud je zdravý, zpravidla natrvalo bydlet pouze ve zdravém těle.

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm