Veliké Nadarmo!

10. března 2017 v 20:03 | Misantrop

Doufáme, že tato knížečka bude jistě znamenitým lékem proti všelijakým záchvatům, jež sužují mnoho dnešních dam a nejednoho abbé - a prokážeme-li veřejnosti třeba jen tuto službu, budeme přesvědčeni, že jsme se nenamáhali nadarmo.


Každý divák nebo čtenář mohl sebe sama hledat v bloudícím tulákovi; místo toho - znepokojen nebo pohoršen - domníval se vidět svůj obraz nebo obraz své společnosti v havěti, jež tu byla - pravda, že s vědomou nespravedlivostí - učiněna nositelem některých špatností. A právě tento optický klam je svědectvím, že autoři nepsali svou "ošklivou a cynickou" satiru nadarmo.
(Předmluva bří Čapků k Ze života hmyzu)


Všichni lidé jsou jankovití blázni. V Lotrinsku není nadarmo Fou (Jankov) vedle Tou(l) (Všechova). Všechno je jankovité.


Člověk ve své nadutosti podniká někdy věci, kterých později trpce lituje, ale ne nadarmo praví lidová moudrost: Neplivej do studně, budeš potřebovat pít...


Měch supí, z ohně vytéká olovo, tavič nadarmo přetavuje, zlí se neodloučí.


Dosud žije ve mně víra,
že jsem se nedal nadarmo v nebezpečný zápas,
a že chci-li zvítězit, jen musím vytrvat!


Jestliže jste si vystavěli vzdušné zámky, pak jste nepracovali nadarmo; tam ve vzduchu totiž mají být. A teď je čas, postavit pod nimi základy.


Slabý duch nic nevytvoří, a jen čas nadarmo moří.


Žádné dílo nekonej nadarmo a ne jinak než podle zásad dokonalého umění!


Nač nadarmo napínat hlas
kdes na bujné hostině u plných mís ?
Vždyť bohatý hodokvas postačí sám,
by potěšil srdce lidská!


S lidským kraválem, jenž si někdy říká vznešeně "populární hudba", se to má stejně: čím horší, tím častěji a bezohledněji zamořuje životní prostředí - ne nadarmo se takovéto "hudbě" přezdívá trefně "hudební smog".


Vnutily mi pivo, třebaže ho nemám rád a není mi po něm dobře. Vnutily mi ten odporný patok, ale musel jsem ho zaplatit! 20 korun mě to stálo! Taková drahota za něco, co nesnáším!
Pivo jsem, budiž, s krajním odporem vypil, aby se neřeklo, že jsem protiva, ale vůbec jsem se u toho a s ostatními nebavil. Akorát mě ještě navíc zbuzerovaly za to, že cvrndám po zemi. Pachuť hořkosti mi zůstala: v ústech po pivu, v duši po spolcích s lidáky.
A co Feuerteufel nechtěl, příští týden se chlastalo zas! Ale toho už jsem se ve vší slušnosti odmítl zúčastnit. Škoda nadarmo hrdlem prolitých dvaceti korun. Škoda každé minuty strávené ve společnosti lidí.


Nadarmo jsem unikal do hloubi lesů, dotěrný dav mě všude následoval a zahaloval mi celou přírodu. Teprve když jsem se odpoutal od společenských vášní a smutných myšlenek s nimi spojených, znovu jsem nalezl přírodu v plné kráse.


Počasí je nadále skvostně horké a Já mám volné tříleté prázdniny. Na přehradě však dneska bylo obsazeno, a to rybařící rodinkou skládající se z břichatého taťky, dvou fakanů a jednoho čokla. Z koupání sešlo. Aspoň že je letos všude tolik malin, neplahočil jsem se sem tudíž tak úplně nadarmo. A viděl jsem se cestou s kravami.


Z okna šatny jsem viděl transport krav na jatka. Úplně jsem se zhrozil! Náhle jsem si opět uvědomil, že "to" stále existuje; že je smrt a vraždění nevinných; a že bůh Indra kdysi osvobodil krávy nadarmo.


Vznešený duchu, dals, tys dal mi všechno,
oč jsem tě prosil. Nadarmo jsi tvář
mi neukázal v plamenech. Tys dal
mi království své velké přírody
a sílu vnímat ji a mít z ní rozkoš.


Přitahuji lidi a utahuji, do výšky táhnu a za uši tahám, já pěstoun a pěstitel a ukazňovatel, jenž ne nadarmo promluvil kdysi k svému srdci: "Staň se tím, kým jsi!"


Nadarmo je nosit úřednickou čapku
Já a ty, proč bychom měli mít tak marný nízký cíl?


Ne nadarmo lidstvo při svém otrockém zřízení udělalo tak velké pokroky v technice.


Však přísloví nadarmo neříká, že co pán prosí, to být musí.


Nadarmo ovšem: vždyť důmysl na světlo denní
přivede všecko a prohlédne pletichu každou.


Nejeden z Chodů vykrvácel pro zlatou, starou svobodu, ale nadarmo. Podlehli přesile. Přes sedmdesát ze zajatých rozestrkáno po vězeních v Plzni, v Týně a ve Stříbře, a bili je jako zloděje a tuláky. Ostatní pak Chodové, ves po vsi voláni, bylo před samými žněmi, do Trhanova na zámek a tam musili všichni, sedláci i chalupníci, na svaté evangelium odpřísáhnouti, že jsou a zůstávají, oni i jejich potomci, poddanými a robotnými lidmi Jeho Milosti urozeného pána Lammingera z Albenreuthu a jeho dědiců, že všichni uznávají neplatnost svých bývalých práv a majestátů a že nařízené jim perpetuum silentium budou zachovávati.


Však je i Boží soud, vy, za nimiž zlo chvátá,
je hrozný soudce: čeká již;
je nedostupný zvuku zlata
a zná tvé činy, vše, nač pomyslíš!
Nadarmo přiběhnete k němu s klevetami -
nic neodvrátí od vás jeho hněv,
a vaše černá krev nesmyje s vámi
básníka spravedlivou krev!


Vítězové na poli Kulikovském nevybojovali národu samostatnost, ale kdo tam padli, neumřeli nadarmo. Od té bitvy žilo v mysli všeho ruského lidu vědomí, že jejich tyrani nejsou nezranitelní a k Moskvě, která se stala po Kyjevě hlavním městem vší Rusi, začali všichni vzhlížet s větší důvěrou jako k místu, odkud vyrazily první paprsky volnosti.


Kdo nechává nenávratný čas uplynout neužitečně, ten plýtvá nadarmo oním darem, který nám byl poskytnut.


Každý člověk nosí v sobě bůhví kolik zárodků života a ohromná většina těchto zárodků ne snad jen z náhodných příčin, ale přímo podle přírodního zákona se neujímá a hyne. Když tedy litujeme lidstva, které, dejme tomu, by se nezrodilo, musíme zároveň také trápit se při myšlence, že takové ohromné množství zárodků, od prvních dní organického života až po naši dobu zmizelo úplně nadarmo!...


Co nás tu tedy může bezpečně vést? Jedno jediné - filosofie. A její příkaz je, abychom nic nedělali nadarmo.


Nadarmo si stoupáme na chůdy. Vždyť i na chůdách musíme chodit vlastníma nohama.


Civil je pro důstojníky synonymem neuspořádanosti a dezorganizace, nikde jinde než na vojně se však nelze setkat s takovým zmatkem, špínou, nepořádkem a marností.
Většina energie, která se zde vyvine, je určena k docílení dokonalého a nedostižného pořádku. Nicméně je vyplýtvána nadarmo. Nepořádek jako by vznikal sám od sebe, jako by se množil neuvěřitelným tempem, jako by byl nezničitelný, jako by to nebyl ani zjev z tohoto světa, ale metafyzický úkaz, který nelze rozumem vyložit.


Všechna práce antického světa nadarmo: nemám slova, abych vyjádřil, co cítím nad něčím tak zdrcujícím. - A vzhledem k tomu, že jeho práce byla prací přípravnou, že byly právě teprve položeny s žulovým sebevědomím základy k práci na tisíciletí, celý smysl antického světa nadarmo!... Všechno nadarmo! Přes noc se všechno stalo už jen vzpomínkou! Renesance - událost beze smyslu, veliké Nadarmo! - Ach ti Němci, co nás už stáli! Nadarmo - to bylo vždy dílem Němců. - Reformace; Leibniz; Kant a tak zvaná německá filosofie; války "za svobodu"; Říše - pokaždé něco, co tu již bylo, něco nenávratného, narazí na nějaké Nadarmo...

 

4 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm