Vykoupení z viny jevů

28. března 2017 v 23:00 | Misantrop

Hudba opouští stav své vznešené nevinnosti; ztrácí sílu vykoupení z viny jevů, tj. není už zvěstovatelkou podstaty věcí, nýbrž je sama vpředena do klamu jevů věcí mimo nás.

*

Někdy doslova kličkuji na ulici, vyhýbám se obloukem chodcům; v půli cesty se třebas vracím domů, znechucen obtěžováním projíždějících a manévrujících aut nebo rozvzteklen na nejvyšší míru dorážením kdejakého z mnoha psisek, který na mne jistotně skočí hned za prvním rohem. Za takových podmínek ztrácí procházka jakýkoliv smysl. Stává se jen zbytečným martýriem bez vykoupení.

*

Dnes vidím, že mnohým lidem mnoho schází k dokonalosti, a nejsem-li já dokonalým, že jsou jiní ještě daleko od toho, aby hledali cestu k dokonalosti, jako jsem já se pokoušel celý svůj život, hledaje vykoupení ve vědomé pravdě.
(Hašek: Čžen-si, nejvyšší pravda)

*

V poslední etapě, kdy se hospodář stává sannjásinem neboli potulným asketou, musí se vzdát jakéhokoli spojení se světem i rodinou, chodit z místa na místo a nemyslet na nic jiného než na konečné vykoupení.

*

Meditace a moudrost jdou ruku v ruce, jsou na sobě navzájem závislé. Kdo medituje a vyvine moudrost, je blízek vykoupení.

*

Buddha není bůh (i když filosofové se snaží na to nezapomenout - ale co je pár filosofů proti moři lidí toužících po pomoci, lásce, vykoupení, ráji!).

*

U jednoho jsou to jeho nedostatky, které filosofují, u druhého jeho bohatství a síla. První filosofii nutně potřebuje, ať již jako oporu, uklidnění, lék, vykoupení...

*

Neříká se "nic": říká se místo toho vykoupení...

*

Svoboda je tichou parolí tajných spiklenců, hlasitým hurá těch, kdo veřejně provádějí převrat, ba heslem despocie samé, když vede ujařmenou masu proti nepříteli a slibuje jí věčné vykoupení z vnějšího útlaku.
(Goethe: Poznámky a pojednání)

*

Přetvořiti všechno "bylo", aby se z toho stalo "Tak jsem tomu chtěl!" - teprve to by mi slulo vykoupením!

*

Jednou, v silnější době, než je tato zpuchřelá, o sobě pochybující přítomnost, musí přece přijít vykupující člověk velké lásky a velkého opovržení, tvůrčí duch, aby přinesl vykoupení této skutečnosti: vykoupení z prokletí, jímž ji zatížil dosavadní ideál.

*

A třebaže se občas vyskytl muž budící zásvit naděje, že právě on byl Bohem vyvolen k vykoupení Itálie, viděli jsme později, jak byl v plném rozletu svého snažení zaskočen osudem. Naše země leží tu nadále jako ve mdlobách a čeká, kdo vyhojí její bolesti, kdo učiní přítrž drancování a plenění, kdo vyléčí rány proměněné dlouhým časem v hnisavé boláky. Vidíme ji, jak prosí Boha, aby jí seslal muže, jenž by ji vykoupil z těch barbarských ukrutností a křivd. Vidíme, jak je plna ochoty a odhodlání jít za jakýmkoli praporem, jen kdyby se našel, kdo by jej zvedl.
(Machiavelli: Výzva k osvobození Itálie od barbarů)

*

Na dosah ruky vykoupení. Adame, co uděláš? Což nejsi ještě na konci utrpení, ještě nejsi na konci bolesti? ADAME, TY TO TAK NECHÁŠ?

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm