Zákon nouze

22. března 2017 v 15:28 | Misantrop

Prozatím jakákoli vojensky založená kultura výrazně převyšuje celou takzvanou kulturu industriální: ta je ve své nynější podobě vůbec nejnižší formou bytí, jaká doposud existovala. Zde působí prostě zákon nouze: člověk chce žít a musí se prodávat, ale pohrdá tím, kdo této nouze využívá a dělníka si kupuje.

*

Jde o záměrnou politiku udržovat dokonce i favorizované skupiny skoro na pokraji nouze, protože všeobecný stav nedostatku zvětšuje význam drobných privilegií, a tak rozšiřuje propast mezi oběma skupinami.

*

Ale jiným následkem téže příčiny bude nouze většiny obyvatelů. Roste-li jeho počet, je-li více dělníků než pracovních příležitostí, pak soutěž sníží hodnotu mezd, přednost bude mít dělník, který prodá laciněji svou práci, to jest omezí co nejvíce svou životní úroveň. Pak se nouze šíří; chudák prodává, boháč kupuje; počet majetných se zmenšuje, zákony se den ze dne stávají přísnější a svobodu vystřídá otroctví.

*

Národy, které v této nouzi nenacházejí žádné heroické řešení, lze označit za impotentní.

*

Nouze je matkou vynalézavosti.

*

Přišla na něj nouze. Urozený muž sám po městě žebrati nechtěl a do vězení daru nedostal. Neměl již nic nežli své housle. Ale kdykoliv poté zahrál, kdykoli plátěnou mošnu z vězení spustil, pokaždé mu ji plnili ti, kdož dole poslouchali, penězi, dary, aby neměl hlad a nouzi. Nouze naučila Dalibora housti.

*

Nouze je učitelkou moudrosti.

*

Vždycky musí přijít nouze, abych se neprojevoval jako troska.

*

Odhodlanost, poloviční štěstí,
i skrz trní nouze cestu klestí.

*

I v nouzi má být člověk povznešen.

*

Člověk v tom asi bude vidět nevýhodu, že mu v nouzi nikdo nepomůže, ale tak už to prostě u nás v přírodě chodí.
"Nepřijal bys tedy v nouzi pomoc?"
Možná, že i přijal, a rád - nikdo neví, čeho je schopen v ohrožení života - ale faktem je jedno: dostane-li se nám cizí pomoci, ztrácíme tím i jakoby kus duše.

*

K strašlivým věcem je nejednou nutila nouze.

*

Nouze ho prohání z kouta do kouta, proto také běhá celý boží den.

*

Mnohý člověk, boje se nouze, uchyluje se ze strachu před ní k činům, které ji nejspíše působí.

*

Zdaž nemá děkovati dárce, že příjemce přijal? Zdaž se neuštědřuje z nouze?

*

Podle mne Nietzsche se domníval, že otrockou morálku vymysleli a uvalili na svět otroci, kteří tak udělali z nouze ctnost a z otročiny náboženství.

*

Kdo tedy svobodný jest? Jen mudrc, jenž vládne sám sobě,
kterého neděsí nouze ni smrt, ni pouta.

*

Veliká a tíživá nouze dohnala jedny k žebravému vykládání snů podle tabulek, druhé donutila z nouze nastavovat ruku milodarům z veřejných prostředků, a tak nikomu nedovolila pozvednout se k vznešené myšlence hodné jejich velikého předka.
Uvažme, zda je možno tuto první výtku odmítat. Nouze sama od sebe není přece ničím ponižujícím, nýbrž jen v tom případě, kdy je důsledkem nedbalosti, nevázanosti, přepychu a neschopnosti hospodařit. Ale u rozumného a statečného muže ve spojení se všemi přednostmi svědčí o velkodušnosti a ušlechtilém smýšlení.

*

A často jsem viděl žebráky, jak se těší dobrému zdraví právě pro svou nouzi, a naopak boháče churavějící z nenasytnosti svého neblahého žaludku a svých chtíčů.

*

Každý člověk má taky svůj morální zadek, který ukazuje jen v nouzi a jejž pokud možno přikrývá kalhotami slušného chování.

*

Dovolávají se sousedovy nouze
a nad jeho neštěstím pochechtávají se dlouze.

*

Géro toužil zase po laciném vítězství nad Slovany. U něho nikdy nebylo nouze o bídácké nápady.

*

Nouze zaklepala na dveře jeho sídla a on se rozhodl k novému zločinu.

*

Nouze, stejně jako pro všechny podobné nuzáky této doby, neznamenala představu hladu, avšak daleko zoufalejší představu života bez toho, co má ten druhý.

*

Bez nouze žiji, bez námahy,
však bolu krutého znám dost;
já smutkem zestarala záhy -
vraťte mi mládí na věčnost!
(Goethe: Píseň Mignonina)

*

Jako je neustálým bičem lidu nouze, pak nuda je bičem příznivého světa.

*

Lidé prostě potřebují třít bídu s nouzí - jinak je to s nimi absolutně k nevydržení.

*

Dokud jim prokazuješ dobro, jsou všichni tělem i duší tvoji, nabízejí ti krev, jmění, život i děti, ale jen dokud je nouze daleko. Když se přibližuje, rázem obrátí.

*

Nenávidí lidi jako nikdo jiný, a otázkou je pouze,
zda činí tak spíš ze sil přebytku či z jakés nouze.

*

Kdo ve styku s lidmi občas nehraje všemi barvami nouze, ten zajisté není člověkem vyššího vkusu.

*

Génius nechce mít nic společného se svou nouzí; chce být nesen, chce být lehký a prost každé starosti.
(Wagner: Umělec a veřejnost)

*

Nebýt nouze a nudy, zůstal by každý raději sám.

*

Střezme se žít v okolí, před kterým nedokážeme ani důstojně mlčet, ani sdělovat, co je v nás vyššího, takže ke sdělování zbudou jen naše nářky a potřeby a celý příběh naší nouze.

*

Píšeme vlastně jen z nouze, z přetlaku, z bolesti. Kdybychom byli dokonalí, dokonalí jako zvířata, neměli bychom tak velkou potřebu vytrubovat své emoce a bolístky do světa. Ano, "velká potřeba": Co je veškerá literatura? Kluk se přejedl třešní, teď ho z toho bolí břicho, a tak má "velkou potřebu" jít se vysrat!

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm