Až lhostejnost naše smysly otupí

6. dubna 2017 v 19:16 | Misantrop

Zahálku a lhostejnost činili Řekové záviděníhodným údělem božského stavu: jen lidštější jméno pro nejsvobodnější a nejvznešenější bytí.


Vznešený výraz a chování tak povznesené nad všechen všední půvab souvisí s hlubokou lhostejností ke všemu nízkému.


Povaha, jež vytváří proslulé muže, vydává je nezbytně nenávisti nebo aspoň lhostejnosti velmožů a lidí na významných místech.


Nejsilnější duchové milovali zvířata o to víc, oč lidi méně; lidi nenáviděli nebo opovržlivou lhostejnost k nim cítili.
(Klíma: Soucit se zvířaty)


Romain Rolland píše: "Ukrutnost vůči zvířatům i samotná lhostejnost vůči jejich utrpení je, podle mého mínění, největším hříchem lidstva."
*
Rousseau: "Jedním z důvodů, že masitá potrava neodpovídá člověku, je lhostejnost, jakou projevují děti vůči ní a chuť, jakou mají na zeleninu a ovoce."


Nestaráme se, jde-li o křišťál nebo o strom. I vůči zvířatům zachováváme morální lhostejnost. Zachováváme ji i vůči divochům. To nám dovoluje vyhlazovat je bez výčitek svědomí. Tomu se říká koloniální politika.


Pokusila se o útěk. Za trest byla zbita ošetřovateli, pak jí dali injekce preparátu, po jehož užití člověk nemůže spát ani bdít a je úplně bez vůle. V tomto stavu byla při lhostejnosti ošetřovatelů odvlečena skupinou sexuálně zatížených sadistických dívek do sprch, tam přivázána a tři z dívek z rodu tzv. světských jí rozbily obličej.


Mezi muži je od přírody lhostejnost, ale mezi ženami je již od přírody nepřátelství.


Nenávist může být i spravedlivá, lhostejnost nikdy.
(Thomas R. Dewar)


Je filosoficky nejsprávnější nezasahovat do životních jevů, nechat přírodu být a zachovávat soucitnou lhostejnost. V případě, že vidíme někoho trpět, je tedy filosoficky správnější zachovávat soucitnou lhostejnost, nemůžeme-li někomu pomoci žít.


To ale neznamená, že vyzývám k lhostejnosti vůči trpícím, kteří potřebují pomoc. Solidarita a soucit s těmi, kteří jej potřebují, však nesmí být zneužíván línými slabochy nebo vypočítavci, kteří pro své pohodlí buzerují svoje okolí, i když sami nejlépe vědí, jak vyřešit své problémy, ale nehnou ani prstem. A tak komu není rady, tomu není ani pomoci!


Mým náboženstvím je nenávist vůči všem zbožným lidem a lhostejnost, kterou k vám cítím, se může okamžitě proměnit v divokou averzi, jestli budete dál uctívat ty mrzké a hnusné chiméry, jimiž jen pohrdám.


Za to odporné slovo víra bych spíš dosadil úsilí nebo boj. Ano, víra je pasivní čekání, lhostejnost a vlečící se pomalost, zatímco úsilí a boj dují za okny, osvětlenými bledými plamínky hromniček, jako nepřemožitelný vítr změny, který nepřestává lomcovat mřížemi temných otroctví.


Takzvaná "lhostejnost k osudu bližního", jež je trnem v oku všem otrokům, je právě se probouzejícím pudem ke svobodě.


Postupný zánik mezilidských vztahů staví před řadu problémů i román. Jak bychom se dnes mohli pouštět do líčení všech těch vášnivých vzplanutí, trvajících řadu let a ovlivňujících někdy celé generace? Už nejsme na Větrné hůrce, to je jisté. Románová forma není uzpůsobena k popisu lhostejnosti.


Krutost a lhostejnost, které přírodě literátsky přičítají, jsou adjektiva či vlastnosti právě jen a jen lidské, do přírody drze a plačtivě projikované.


Pravděpodobně jsem již dosáhl takové úrovně lhostejnosti a odtažitosti v poměru ke všemu hloupému a lidskému, že se těmi jejich blbinkami dokážu nyní velice dobře a nezávazně bavit.


Člověk opravdu musí být odhodlán k vrcholné lhostejnosti, nemá-li plakat smutkem, ošklivostí a hanbou, když slyší hovor lidí.


Myslil si, že je urazil, nevěděl totiž, jakou nesmírnou lhostejností společnost oplývá!


Snad to je jen strachem ze samoty, strachem před lhostejností přírody, do níž se člověk misantropický vrhá, odvrací-li se s hnusem od lidského světa. On sám přírodu sice miluje, ale sám bez lidí by v ní nepřežil. Ani by jej ti lidé nenechali, aby se takto rozhodl. Nežít už jako člověk, jako Ničitel Světů? Vždyť by to byla sebevražda!


Kdo váhá mezi sebeláskou a lhostejností k sobě samému, ten se brzy z té nejistoty zblázní. Je jenom "buď" a "nebo".


Třetí perioda trvá dodnes: "soukromnictví" za absolutního nedostatku peněz - za totální lhostejnosti k jejich nabývání.


Někdy prudce zvolám do věčně stejné bídy své lhostejnosti: Na věky, na věky! a toto podivné, nepochopitelné slovo se odráží jasně a zřetelně od temnot mého stavu.


Lhostejnost a necitelnost je nejlepší pomstou za ošemetnou klopotivost našeho světa.


Divoch a člověk civilizovaný se liší pouze základem srdce i sklony. První touží jen po odpočinku a svobodě, chce jen žít a zůstat zahálčivý a ani duševní klid stoika se nepřibližuje jeho hluboké lhostejnosti ke všemu ostatnímu.


Lze čerpat útěchu, dokonce snad i dosáhnout stoické lhostejnosti vůči vlastnímu zlu. Významný stupeň stoické lhostejnosti může velmi snížit úzkostlivou starostlivost o vlastní blaho. Naproti tomu obdivuhodná je opravdu stoická lhostejnost obyčejných hlav vůči hluku.


Bezradnost, která už sama o sobě nikomu neslouží ke cti, mění se v celkem příjemný, až nasládlý pocit rezignace. Tak vzniká lhostejnost.


Mnohozvířeti v sobě vydatně pomáháme nejen nedostatkem tělesného pohybu, nýbrž i stavy nehybnosti duševní, jako je lhostejnost, apatie, nuda, pohodlnost a útlumy všeho druhu.


Pasivita, nezodpovědnost a hloupost na straně jedné, a lhostejnost a vychcanost na straně druhé. Ale v životě je třeba být trochu chytřejší, a ne jen snít svůj nevábný alkoholický sen!


Čaj, ten "nápoj z dílny boží", jak jej opěvuje jeden ze světových gurmánů, je v Indii obzvlášť lahodný. Připravuje se vždy pečlivě, nikoli s onou nedbalou lhostejností jako u nás, a je vždy silný a velmi horký.


Skutečným charakteristickým rysem moderního života není jeho krutost a nejistota, ale prostě nuzota, ošumělost, lhostejnost.


A až lhostejnost jejich smysly otupí
Bez obav krutý řezník nastoupí...

 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm