Jako zvěř

12. dubna 2017 v 21:39 | Misantrop

Tenhle den začal hezky... až k autobusový zastávce, ale v tý mačkanici tam mi rázem přešla nálada, lidi se strkají jako zvěř.


Mezi děsem, stínů šeří,
že jsem člověk mezi zvěří,
mezi lidmi zvěř jsem, křičím!


Srdce mé vždy pookřívá, vidím-li tu lesní zvěř,
a jsem rád býti v lese s nimi, to mi tedy věř!

Lepší je vždy divá zvěř než nejlepší člověk bývá;
tam v lesích pelíšky a doupata mají - a Já s nima.

Jak ta zvěř raduji se, dýchám a před lidmi prchám;
s těmi lesními tvory mám dokonce i stejného ducha!


Mám s lesní zvěří jedno zalíbení,
vždy zmizet na hodný čas v houštině,
a ponořit se v svaté poblouzení,
až nakonec se domů zlákat z cest,
a sebe sama k sobě - svést.
(Nietzsche: Samotář)


Haló, člověče, proč se touláš jako divá zvěř a nežiješ jako člověk?
Vždyť piješ vodu jako zvěř.
(Lúkiános: Kynik)


Timon chce do lesů, kde rád se svěří
lidštější lidí nejlítější zvěři.
(Shakespeare: Timon Athénský)


Já nepohnutelný, pohodlně rozkročen v přírodě,
nechť vzdoruji noci, bouřím, hladu, posměchu, nehodám a příkořím,
tak jako vzdorují stromy, tak jako vzdoruje zvěř.


Fabio patří ke vzácným, výjimečným, ba velkým lidem, - tomu nejvzácnějšímu, co v přírodě existuje. Lidé takovíto mají celé lidstvo proti sobě a jsou pronásledováni více než každá zvěř.
(Klíma: Soud Boží)


Jenom málokdo to ví, že pár lidí přece jen uniklo. Byli nazí, utekli do lesa. Učili se od stromů, od zvěře, ptactva, květin, slunce. Obrostli srstí, ale pod srstí si zachovali horkou rudou krev. S vámi je to horší, vy jste obrostli číslicemi, číslice po vás lezou jako vši. Všechno z vás strhat a nahé vás vyhnat do lesa! Abyste se naučili chvět strachem, radostí, zuřivým vztekem, zimou, modlit se k ohni.


Ó lidé různé nátury!
Kam se zvířecí chasou?
Zvěř z hladu, lidé z bravury
po krvi bližních pasou.

Pak tajně plakat jsem se jal,
nad zvěří v krvi stoje.
Sám truchlivě jsem umíral.
Ty oči byly moje!


I ta nejběsnější zvěř má v sobě trochu lítosti. Já ne, protože nejsem zvíře.
(Shakespeare: Richard III.)


Všichni mužští byli by prohlášeni za krvežíznivé dravce, kdyby tatáž vlastnost v jiných podobách a vztazích nežila také v jemnějším, ale stejně krutém pohlaví. U obou se dere k moci krvelačná tato potřeba, která tím silněji a vztekleji do kořisti zatíná své zoubky, čím více se pod ní vzpíná polapená zvěř.


Mé přátelské soužití se zvířecími sousedy neruší žádný nevítaný člověk, který je naopak vždy velice špatným sousedem, ba úplně tím nejhorším, jaký může být, protože je hlučný, dotěrný, plete se do mých záležitostí a je na něho odporný pohled - je tedy v pravém smyslu slova nenáviděný. Zvěř je však tichá, plachá, je jí lhostejné, co dělám, a rád se na ni dívám - je tedy v pravém smyslu slova náviděná.


Vím, že z lidí pochází jen zlo. Dobrá je jen zvěř.


Bázeň před vámi a děs z vás padnou na všechnu zemskou zvěř.


Zahubte zvěř, jež škodí; i tu však zahubte pouze;
masa ať chrání se ret, jen lahodné požívá krmě!


Ledi bojují za takzvaná "práva zvířat", to je podivné, vždyť sami nejsou zvířaty a brání se tomu, aby je někdo považoval za zvěř.


Jako krotká zvěř poskytujeme zahanbující pohled a potřebujeme morální převlek.


Z knížky Do Afriky za zvěří se vyklubala zase pěkná člověčina. Je to vlastně jen zápisník lovců zvěře pro takzvané zoologické zahrady. Název je proto opět zavádějící; správně by se ta odporná humanistická slátanina měla jmenovat "Do Afriky pro zvěř", a ne "za zvěří". Autoři tam totiž necestovali za zvěří, za poznáním nebo obdivovat zvěř, jak by snad čtenář uhadoval podle názvu, nýbrž lovit zvěř pro zoo.


Podle "odborníků" se stáda zvěře cítí v lesích bezpečně, protože je neohrožují šelmy. Což je nesmysl, neboť nejpodlejšího nepřítele mají právě v člověku. A před ním musejí být stále ve střehu, stejně jako Já, ježto je všude a početný - početnější než zvěř je tato lidácká sběř.


Potkávám jen samé fanatiky, idioty a surovou zvěř.


Kolik je ještě v lidech brutality... Je vůbec myslitelné trpět a obětovat se pro takovou tupou, hloupou zvěř?
(Arcybašev: Sanin)


Zábavnější je "slovníková definice" mysliveckých zásad z internetové Necyklopedie, což je sarkastická parodie normální Wikipedie:

1. Nic jiného než lovná zvěř a myslivci nemá v přírodě co dělat!
2. Všechno co není myslivec se proto považuje za lovnou zvěř.
3. Není-li v dostřelu lovná zvěř, může ji nahradit jiný myslivec.


Rozum a vědění lidi nedělají o nic lepšími než je jimi opovrhovaná "krvelačná zvěř" - spíš horšími. Není totiž nestvůrnější zrůdy než vrah s rozumovým odůvodněním.


Když se nepřizpůsobíme přírodním zákonům a neprosadíme se právem silnějšího, tak nás jednoho dne sežere dravá zvěř a později sežere dravou zvěř hmyz a nakonec zůstanou mikrobi.


O Alexandrovi kdosi vykládal,
že se celý svět mu příliš těsný zdál,
aby mohl provést na zvěř velký hon -
jako by dost místa neměl k tomu on.


Řekl mudrc: "Rád bych ti, králi, poradil něco, co ti bude k prospěchu. Víš, jakou hrůzu cítí tvorové před smrtí. Proč tedy bez potřeby vraždíš ubohou zvěř?"
Rozvážný král vyslechl s potěšením řeč moudrého Kanvy a odpověděl: "Prokázal jsi mi velkou milost, pane, žes mě poučil. Ode dneška se vzdávám lovu, zvěř může být beze strachu."


Vladař musí umět jednat jako zvěř i jako lidé. Tomuhle umění učili zastřeně vladaře antičtí spisovatelé. Vyprávějí, jak byli Achilles a četní jiní starověcí vládcové svěřeni do péče kentaura Chirona, aby je vychoval ve svém duchu. Mít za učitele bytost zpola zvířecí a zpola lidskou neznamená nic jiného, než že se vladař má umět chovat jednou jako zvíře a jindy jako člověk. Jeden způsob bez druhého neobstojí. Je-li tedy vladař nucen dobře si osvojit způsoby zvěře, má si vzít za vzor lišku a lva. Lev si neví rady s léčkami, liška se neubrání vlkům. Člověk tedy musí být liškou, chce-li prohlédnout nástrahy, a lvem, chce-li zastrašit vlky. Kdo se chová prostě jen jako lev, nerozumí své věci.


PODOBNÉ CITÁTY:
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm