Když vládne strašný útlak

10. dubna 2017 v 20:59 | Misantrop

Co se píše v knihách, není možná ani pravda. Zajímá mne, co si o tom myslíte. V dějepisných knihách se píše, že život před Revolucí byl úplně jiný než teď. Vládl strašný útlak - horší, než si vůbec dovedeme představit...


Jestliže synové Izraele musili trpět jako otroci v Egyptě, měla-li se osvědčit Mojžíšova zdatnost, Peršané žít pod útlakem Médů, měla-li se uplatnit velikost Kýrova ducha, Athéňané rozptýlení, měla-li vyniknout znamenitost Théseova, stejně tak v dnešní době, aby se mohly projevit vynikající vlastnosti italského ducha, musila se Itálie octnout tam, kde teď je, zotročenější než Židé, ujařmena víc než Peršané, rozštěpena víc než Athéňané, bez vůdce, rozháraná, poražená, oloupená, zbídačelá a zpustošená, neušetřená žádnou z lidských běd.
(Machiavelli: Výzva k osvobození Itálie od barbarů)


Každý člověk má od narození přirozené právo být šťastný; ale ten zuřivý útlak, jakmile se někdo pokusí dovolávat se toho práva!


Skutečně, občanství je synonymem útlaku.


Nevidíme nic než utlačovatele a utlačované, katy a jejich oběti; když bohatství a hodnosti nehledají jako prostředek, aby mohli páchat bezpráví, hledají je aspoň, aby se vyhnuli útlaku.


Jsou takoví automati, jimž nic nepříjemného v životě nevadí, jako je práce, hluk, špatné počasí, špatné životní prostředí, davová tlačenka, ponížení a útlak, zkrátka všechen ten každodenní marasmus lidské společnosti.


Jule: "Potřebuju ten job, chápeš?"
Jan: "Ne, nechápu. Tak ty chodíš na demonstrace proti vykořisťování a útlaku a zároveň seš otrok nějakýho bohatýho parchanta?"


Útlak i z moudrého udělá ztřeštěnce.


Křesťanství žádá sílu jen na to, aby člověk snášel útlak.


IN NOMINE DOMINI (DEI) (zkr. I. N. D.)
Ve jménu Páně (Božím)
Ve středověku těmito slovy obvykle začínaly všechny knížecí výnosy a nařízení, které poddaným nejčastěji přinášely další útlak a bídu.


Člověk mě okrádá, utlačuje a znásilňuje, ne jménem státu, ale jménem okrádání, útlaku a znásilňování.


Freudiáni se na dlouhé vlasy dívají v sexuálním světle, a sice jako na zviditelnění odpoutavšího se idu (našeho nerozumného já) od útlaku superega (našeho rozumného nadjá).


Ano, protože rozum a normální stav má hodně co do činění s útlakem, s odmítáním/zapíráním vlastního citu.


Skutečnými "nepřáteli" jsou lidská chamtivost, nevědomost a útlak. Velký pokrok kupředu bude učiněn tím, že postavíme proti chamtivosti zodpovědnost, proti nevědomosti vzdělání a proti útlaku svobodu.


A jeden ortel hřímavý
odsoudí Útlak krvavý


Svoboda je tichou parolí tajných spiklenců, hlasitým hurá těch, kdo veřejně provádějí převrat, ba heslem despocie samé, když vede ujařmenou masu proti nepříteli a slibuje jí věčné vykoupení z vnějšího útlaku.
(Goethe: Poznámky a pojednání)


Kolik útlaku bylo promíjeno lidskou nedokonalostí!


Je opatrnější být spoluviníkem darebů než žalobcem; ctnosti a schopnosti jsou vždy vydány útlaku tyranie.


Vycházím z neoddiskutovatelné zásady, že absolutní samota = absolutní svoboda. Každá sebelíp organizovaná utopická společnost přináší více či méně útlak jedince.


Sama Země vítá Misantropa štědrými dary jako svého zachránce a osvoboditele od lidského útlaku.
(Misantrop: Vysv. k IV. ekloze Vergiliovy Bukoliky)


Útlak. Člověk se může snadno zmocnit ovoce, které natrhal druhý, zvěřiny, kterou zabil, jeskyně, která druhému sloužila za útočiště. Jak by ho však přiměl k poslušnosti? Jaká mohou být pouta závislosti mezi lidmi bez majetku? Když mě někdo vyžene se stromu, mohu jít k jinému. Když mě někdo znepokojuje na jednom místě, co mi brání odejít jinam? Najde-li se člověk značně silnější než já a k tomu dost zkažený, dost líný a dost divoký, aby mě donutil opatřovat mu potravu, zatímco on zůstane zahálčivý, je třeba, aby se rozhodl neztratit mě z očí ani na okamžik, spoutat mě pečlivě po dobu spánku ze strachu, abych mu neutekl nebo abych ho nezabil, a to znamená, že se musí dobrovolně podrobit námaze mnohem větší, než je ta, jíž se chtěl vyhnout, a než je ona, kterou uložil mně. A když jeho bdělost na okamžik ochabne, když nepředvídaný hluk ho donutí, aby otočil hlavu, udělám v lese dvacet kroků, mé okovy jsou zlomeny a on mě v životě víckrát neuvidí.

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm