O mlčenlivosti (citáty)

11. dubna 2017 v 19:52 | Misantrop
Henry Fuseli: Mlčenlivost (1801)


Mlčenlivost prací zedřeného člověka, jeho mluva - jen nezbytně nutný komentář -, to vše vyjadřuje naprostou převahu vůči ostatním. Vyjadřují nahou pravdu bez uvozovek.


Mlčenlivost a skromnost jsou vlastnosti, s nimiž obcovat je velmi příjemné.


Nejdojemnější vlastnost zvířat - jejich tajuplná sdílná mlčenlivost - je zároveň lidem pohnutkou k nejnecitelnějšímu pohrdání.


Mlčenlivost je známkou sebeovládání. Srdce bez tajemství je jako odkrytá karta. Tam, kde je hloubka, jsou i hluboká tajemství, neboť se vyskytují veliké prostory a zálivy, do nichž se utápějí poklady.


Ve škole Pythagorově byla mlčelivost symbolem vědění; a mlčení u Egypťanů bylo uznáváno za božský chvalozpěv, i obětovali velekněží v Hieropoli velikému Bohu mlčky, bez hluku, bez hlesu.


I jen pomyšlení na lidi ničí samotu, mlčenlivost, klid a ticho, nutné pro meditaci.


Pokoušel se vůbec někdo prezentovat mlčenlivost jako hodnotnou mužskou ctnost?


PODOBNÉ CITÁTY:
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm