Stálá touha po nejvyšším bytí

22. dubna 2017 v 19:58 | Misantrop

Života tepny svěže bijí ve mně
a soumrak éterný zas vítat mohou;
i tuto noc jsi vytrvala, země,
a osvěžena dýšeš u mých nohou;
tvým vanutím se nová rozkoš nítí
a pobídkou mě povzbuzuje mnohou,
bych stále toužil po nejvyšším bytí.


Jsem sklenuta nejvyšší moudrostí.
Patřím k těm věcem, které v tomto světě
jsou od věků. A navždy potrvám.
Zanechte naděje, kdo vstupujete.


Nejvyšší stav, jehož může filosof dosáhnout: dionýsky se stavět k životu.


"Nejvyšší duchové" myslili dosud právě tak zvířecky instinktivně, jako srali.


Tvé bytí má úrovně. Nejvyšší úroveň, nejpovrchnější, rozumí jazyku a nejhlubší rozumí tichu.


Nejvyšší filosofií je filosofie mlčení.


Nejvyšším cílem je tu jará mysl, ticho, být bez přání.


Proto se kývají domy: ty nejvyšší nejvíc,
prostřední více než nízké a přízemní málo.


Nejvyšší rozkoš lásky spočívá v jistotě konání zla.
(Charles Baudelaire)


Bestialitu lidské chamradě dokládá nejlépe právě to, co lidé považují za nejvyšší, nejlidštější, nejumělečtější, dokonce za nejkrásnější, nejmoudřejší a nejduchovnější, za to, co je odlišuje od ostatního tvorstva.


Věda měla podpořit ješitnou myšlenku, že lidé se liší od ostatních zvířat svou schopností pochopit svět. Ve skutečnosti může její nejvyšší hodnota spočívat v odhalení, že svět, který jsou lidé naprogramováni vnímat, je chiméra.


To nejvyšší, čeho dosáhnou, je, že skryjí svou podlost.


I kdybych byl vtělením všech géniů a zaplál požárem nejvyšší extáze, ještě bych nedovedl vymaniti se z tohoto odkazu a vydobýti ze sebe cosi, co by nebylo dědictvím vzatým od červa, améby a kosmických mlhovin.


"Trpící domýšlivec" je zatím stále ještě nejvyšším typem člověka.


Nejvyšší právo je často nejhorší zlo.
(Terentius: Sebetrapič)


Dojdeš-li nejvyšší bídy,
pošlapej strach: jeť nejvyšší zlo již starostí prosto.


Hodnotu nejvyšší nemají peníze, jako spíše volný čas.


Chléb a voda vyvolávají nejvyšší pocit slasti, jestliže je člověk požívá tehdy, když je potřebuje.


Skromnost je v podstatě společenská ctnost, svědčí o velikém vzdělání; je to sebezapření směrem ven, sebezapření, které proto, že vychází z veliké vnitřní hodnoty, je považováno za nejvyšší vlastnost člověka.
(Goethe: Poznámky a pojednání)


V pohrdání jakoukoli ctižádostí lze nalézt jeden ze základních principů pozemského štěstí. Cožpak skutečně není možné, aby navzdory tomu, že génius je obvykle nezbytně ctižádostivý, byli nejvyšší duchové povzneseni nad všechno, co bychom mohli ctižádostí nazvat?
(Poe: Arnheimské panství)


Nejvyšší neužitečnost je užitečností, nejvyšší užitečnost neužitečností. Moudrý člověk se zdržuje zasahování i jednostranného hodnocení. V tom je následování TAO, jehož nejvyšší humánnost (žen) je nehumánní (tj. nestraní nikomu).


Naše nejvyšší názory musí - a mají! - znít jako pošetilosti, ba za určitých okolností jako zločiny, jestliže se nedovoleně dostanou k sluchu těm, kteří pro ně nejsou uzpůsobeni a předurčeni.


Překročení zákazu je božským gestem, projevem nejvyšší suverenity.


Shodou lidu, rabů, pánů
platí vždy ta jedna ctnost;
nejvyšší slast pozemšťanů
jediná je: osobnost.
(Goethe: Kniha Zulejčina)


Nejvyšší, zatím co znám, v přírodě jsem Já a ostatní misantropové.


V svém nejvnitřnějším snu nejvyšší metu hledej.


Pravé umění je přece nejvyšší svoboda, a jen nejvyšší svoboda mu může dát vznik.
(Wagner: Umění a revoluce)


Pro Řeky bylo znakem nejvyšší kultivovanosti umět hrát na nějaký hudební nástroj a zpívat.


Genialitu lze definovat jako nejvyšší schopnost dostat svého vlastníka do potíží všeho druhu.


Jak se z toho všeho vymotá? Spolehla se úplně na instinkt srdce čistého a prostého, kterým duše lidská zbádá nejvyšší pravdu.


Helmholtz Watson zpozoroval, že se liší od těch, kdo jsou kolem něho. Náhle poznal, že sport, ženy a službu obecnému blahu nemůže pokládat za to nejvyšší. V hloubi srdce věděl, že ho to táhne jinam, k něčemu jinému. Ale co to je? Ano, co jen to je?

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm