Usiluj uchovat se střízlivý

27. dubna 2017 v 20:07 | Misantrop

Před rozpadem bytosti, sebeneštěstím, se můžeš zachránit jen duchovní prací, upnutím k střízlivosti. Usiluj v podlosti a zuřivé špíně světa uchovat se čistý a střízlivý. To je tvoje cesta k svatosti. Neznám nikoho, kdo by byl intelektuálně tak střízlivý jako ty, proč tedy ne celou bytostí?


Chtěl bych stále zůstat střízlivý; a je nekonečně stupňů opilosti. Věřím, že voda je jediným nápojem hodným moudrého člověka; víno není tak ušlechtilý nápoj.


Cesta k osvobození je pojímána zcela střízlivě.


Je to hanba, že lidé nemohou žít bez drog, střízlivě; je to hanba, že si netroufají vidět svět a sebe takové, jací skutečně jsou.


Celý život citlivé duše není než svárem opilého snu a střízlivého bdění, není-liž pravda? Nakonec jsem si zamiloval toto jakkoli střízlivé bdění, než bych sdílel s ostatními jejich sladkou, nevědomou noční můru. Je v tom tolik svobody...!


Nikdy jsem nebyl příznivec zahánění a otupování reality a přirozenosti, ať už pomocí drog, zábav, práce či idejí. Chci holou skutečnost, ať je jakkoli zlá, a chci přirozenost, ať je jakkoli špatná. Jedině tak se dá něco vyřešit či alespoň změnit k lepšímu. Vždy jsem se držel této střízlivé linie a nikdy jsem nezalitoval.


Nemůžeš se jevit stejně příjemným společníkem těm, s nimiž jsi dříve popíjel, nebudeš-li s nimi pít: vyber si tedy, zdali raději chceš být opilcem a oněm lidem být příjemný, či být střízlivý a jim nepříjemný.
(Epiktétos: Rozpravy)


Mrzí se blázen na rozumného, a opilec na střízlivého.


Lidé nesnesou zdravé učení, a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním. Odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k bájím. Avšak ty buď ve všem střízlivý.


Všechno je stejně k ničemu. Všechno stejně použijí proti němu. Jde tak daleko ve své radikálnosti, že raději ztratí i poslední zbytky důstojnosti, vzdá se majetku, nezávislosti a svobody; někdy se vzdá i svého zdraví, svého střízlivého vědomí nebo se vzdá života vůbec a zabije se, aby jim konečně unikl z mučidel. Poddá se plně svému šílenství, jež je mu jediným refugiem v lidském světě. - To bych Já nedovedl.


Tito lidé žijí hůř než dobytek, žít s nimi bylo strašné; jsou hrubí, nepoctiví, špinaví, nikdy střízliví. Žijí z ruky do úst a jen zřídkakdy v hospodě vystřízlivějí z toho hrůzného snu. - Vystřízlivěl jsem. Nikoho nemám rád a... mít nebudu.


Tou nepřekonatelnou bariérou mezi Mnou a Jimi je spíš ta moje vlastnost, že jsem oproti nim příliš střízlivý Střízlivý se s opilcem také nedomluví.


Psychologie davu je už taková, že hmotný prospěch ho okamžitě nadchne a zaslepí natolik, že si ani nevšimne nebezpečí za ním skrytého. - Nejrychlejší způsob, jak pohrobit republiku i sebe, jsou tedy impozantní, neuvážené velké plány, protože u lidu vždycky projdou a hrstka střízlivě uvažujících mužů nic proti tomu nezmůže.


Národ má ve své převážné většině natolik feminální charakter, že jeho myšlení a konání je určováno více citovým vnímáním než střízlivou úvahou.


Jako by tu luzu židovskou, kramářskou, praktickou, prosaickou, střízlivou něco mohlo z rovnováhy přivésti! Luzu lazzaronskou, cikánskou, zbrklou, potrhlou, opilou taky z ní nic nedovede přivésti, protože v ní nikdy není!
(Klíma: Ženy Cesareovy)


Větší zábava je bavit se mediálními pořady než číst střízlivý esej.


Nebylo by spíš lepší odvrhnout všechny ty škodlivé chemické drogy, jež jim beztak lišácky podsunuje sám systém, a vystřízlivět, začít třeba posilovat a pěstovat bojová umění, aby už nikdo, ani policajti, ani skinheadi, ani obyčejní lidé nemohli na tebe beztrestně vztáhnout ruku? Mimochodem, ti opruzové holohlaví mají přece jenom určitou výhodu: Útočí totiž na často zfetované cíle-oběti. Oni sami jsou přitom také často opilí a opilec je špatný rváč, protože má pomalejší reflexy a reakce a ochablejší svaly než střízlivý, vycvičený, ukázněný a odhodlaný protivník - to je třeba si uvědomit.


Lidi neumějí pít... Jsou příliš vzteklí... Já se spíš peru, když jsem střízlivý.
(Arcybašev: Sanin)


Jsou strašně střízliví a bez fantazie. - Někde za rokem 1935 vede hraniční čára, někde v roce 1936 nebo 1938. Lidé, kteří se narodili za ní, jsou docela jiní než my. Je to neuvěřitelné, ale nicméně zřejmé na první pohled. Jsou jaksi amerikanisovaní, praktičtí, střízliví.


Žádný střízlivý člověk nemůže být geniální.


Já nezničil jsem v sobě schopnost písně, ale zničila ji neuprositelná střízlivost poznání. Musila ji zničit. Soudím, že pouze bytosti oddálené od analýzy a neznající mechaniky bytí mohou vyzpívati píseň života.


"Já střízlivým lidem a mrzoutům bráním psát básně."
Sotva jsem vyhlásil tohle, dav básníků neustal v noci
závodit v pití vína a ve dne jím na dálku páchnout.


Střízlivost se mu zdá ne dosti působivá,
své znaky s oblibou před světem nadnášívá.
(Molière: Tartuffe)


Život nečiní slastným ani ustavičné pitky a radovánky, ani požitky s hochy a s dívkami, ani požívání ryb a jiných věcí, které nabízí bohatý stůl, nýbrž střízlivý rozumový úsudek, který vyhledává důvody pro každý akt volby nebo odmítnutí a zahání plané domněnky, z nichž se rodí největší zmatek v lidských duších.


Athéňané pátého století vyžadovali od svých předních občanů "sófrosyné" (střízlivou, sebeovládavou uměřenost v názorech).


Posuzujeme-li střízlivě lidské názory, shledáváme k svému překvapení, že i ve věcech, které lidé považují za nejdůležitější, jen velmi zřídka používají zdravého rozumu, to jest toho způsobu usuzování, který dovoluje poznat nejjednodušší pravdy, zavrhnout nejnápadnější nesmysly a pozastavit se nad nejzřejmějšími nesrovnalostmi.


Ráno, když vstávám po střízlivém večeru a prospané noci z postele, je život skutečně příjemným požitkem. Je to, jako bych vstával z mrtvých. Všechny duševní schopnosti jsou obnoveny a naspaná síla jako by se zmnohonásobila. V takových chvílích téměř věřím, že bych mohl změnit řád světa, řídit osudy národů, vyhlašovat války a sesazovat dynastie.


On putuje střízliv životem a alkohol si k pití hnusí,
vždy chce míti hlavu jasnou, vždy chce bystře myslit;
jiní ať třeba zpíjejí se, vždyť oni už jiní nebudou,
střízlivý však opíjí se jen a jen svou svobodou;
ví, že z lihu chlast, toť zhouba byla by proň veliká,
z lidí hovada že dělá, z něj by udělal však - člověka;
a tak kráčí střízliv světem a pevný má vždycky krok,
očima vše ostře vidí, neníť čehož, co by neprokouk;
jiným ať se z piva, vína motá hlava a jim plete řeč,
on však neotráven nikdy lihem, zvítězí vždy nakonec.


Když se setmělo, celé město tonulo v radosti a bujném veselí. Jedli a pili, co hrdlo ráčilo, aby si nahradili tak nekonečně dlouhé válečné trampoty a všechno strádání. Netrvalo dlouho a ani jeden z vojáků nebyl střízlivý. - V noci pak onen Řek, kterého tam úmyslně před odplutím zanechali, otevřel tajnou skrýš v útrobách koně, řečtí hrdinové vystoupili a dali znamení, aby se jejich druhové s loďmi vrátili. Když se tak stalo, vládlo v Tróji boží dopuštění. Jinochy, muže, starce, ženy a děti, všechno živé rozlícení Řekové pobili nebo odvezli do zajetí.

 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm