Zabít musí být zvláštní rozkoš

20. dubna 2017 v 20:35 | Misantrop

Zabít musí být zvláštní a opojná rozkoš; mít před sebou živoucí myslící bytost, udělat v ní malou dírku, pouhou dírku, vidět, jak teče ta červená tekutina, krev, která je nositelem života, a pak mít před sebou jen hromadu bezvládného, chladného a netečného masa, které už nemyslí!


Člověk, kterého svět užitečnosti ponenáhlu redukuje na věc, jež se smrtí nemá nic společného, chce mít možnost zabít a nakonec vyžaduje překročení zákazu, který sám přijal za svůj. Úmyslným zabitím v té chvíli uniká podřízenosti, kterou odmítá, a zuřivě odhazuje skořápku nástroje nebo věci, kterou na sebe vzal jen na omezenou dobu.


14letý chlapec zastřelil několika ranami z pistole své spící rodiče. Motivem činu, ke kterému došlo v obci Korytné na okrese Spišská Nová Ves, bylo dlouhodobé fyzické týrání hocha. Jaké příšerné utrpení to muselo být, když se odhodlal zabít? Byl pravou příčinou tohoto sebeobranného zabití vrozený sklon rodičů k sadismu, nebo jen snaha o zlepšení ohebnosti proutku, jenž byl tak dlouho ohýbán, až praskl?


Zase lidáci překonali sami sebe a opět posunuli meze své zkaženosti. Češi jsou prostě národ zlodějů, to ví celý svět. Vlítnout tam dolů na ně by nemělo smysl; ještě bych mohl v amoku někoho zabít. Úplně chápu ty šílené masové vrahy, kteří vtrhnou se samopalem do školy a celou ji vystřílí. Já bych teď nejraději udělal to samé s tím dětským táborem tam dole.


Lidmi utýraná a tisíckrát zlynčovaná krásná mladá dívka schválně vjela nákladním autem na chodník a přejela tam dvacet lidí, z nichž osm se jí podařilo zabít. Anonymní dav jí ničil život, ona na oplátku zničila pár anonymních životů jejich. Jak jí rozumím!


"Mám vztek!" zařval skoro. "Takovou dobu mám již prázdnou sklenici a ten sklepník, osel, mne tak málo respektuje..." A udeřil pěstí na stůl.
"Hej, číšníku!" houkl jiný, "nepřinesete-li ihned tomuto pánovi vína, budete od něho zavražděn! Kamaráde, myslíš bůhví jakou máš energii a neumíš ani na číšníka houknout a raději se zlostí dusíš!"
"Víš, proč to nerad činím?" děl Vittorio, který byl již opět zcela při sobě. "Protože kdyby přes moje houknutí mně brzo nevyhověl, naplnilo by mě to takovým vztekem, že bych měl chuť jej zabít. Nesnesu odmítnutí jakékoli své žádosti - a proto raději nežádám, když nemám moci donutit k bezpodmínečné poslušnosti. Jest mně těžší někoho takto požádat, než by mně bylo jej usmrtit!"


Na nejnižším stupni stojí šúdrové, původně zřejmě lidé neárijského původu, dělníci, sluhové a námezdníci, jejichž jedinou povinností je sloužit ostatním třem vrstvám. Některé bráhmany je dokonce označují termínem jathákámavadhja, "ti, které je možno podle libovůle zabít".


Neopomenul bych jedinou příležitost zabít nějaké lidi - jen kdyby tolik nesmrděli.


Pamatuj si, že není slušné si myslit: "Já ho musím zabít," a že je ještě neslušnějším konat dalekosáhlé přípravy k uskutečnění svého úmyslu.
(Hašek: Rady pro život)


Vrahovi se tak dlouho smějeme, až se sám dá taky do smíchu, že se namáhal zabít člověka.
(Grabbe: Žert, satira, ironie a hlubší význam)


Což nesmím zabít ty, kteří chystají smrt? Je čistý, kdo své nepřátele zabije.


Aby se o člověku mluvilo, stačí zabít vlastní domovnici. Na neštěstí se tím dosáhne jen efemérní slávy, poněvadž domovnic, které po zásluze dostanou nůž do zad, je bezpočtu. Nadto se za takové krátkodeché triumfy platí příliš draho.


Jaká to vlastně zvrácenost, že člověk jako já požívá před zákonem stejných práv jako takové dobytče! Kdyby zákonodárství stálo za šňupec tabáku, dovolovalo by geniálním lidem spráskat beztrestně každého obyčejného člověka, a třeba ho i zmrzačit a třeba i zabít!
(Klíma: Lidská tragikomedie)


Ovády, komáry, klíšťata a kloše, kteří mi pijí krev, lze bez milosti zabít, ale lidi, kteří tě otravují úplně stejně, zabít nesmíš. To je spravedlnost?


Schopenhauer říká, že pokud člověk netrpí víc, než by trpělo zvíře, kdyby je nezabil, zabíjet nemá. Neškodná zvířata tedy nezabíjíme. Zabít můžeme třeba hmyz, který nás bodá. Hinduisté nečiní ani to. I to je mi na hinduismu blízké a tudíž i sympatické. Oni říkají, že vrah, jednou, po reinkarnaci, si bude muset protrpět stejnou násilnou smrt. Tomu Já nevěřím. Na světě taková osudová spravedlnost neexistuje. Přesto se chovám, naprosto samovolně, jako by to tak bylo. Asi bych měl napsat novou zvířecí filosofii.


Nikdy by mi nenapadlo zabít zvíře kvůli masu. Jak bych mohl jíst maso bytosti, která dýchá stejně jako Já a v níž proudí krev stejně jako ve mně!


Pro každý příkaz má zákon džungle nějaký důvod. Požírat člověka šelmám zakazuje. Zabít ho smějí jenom tehdy, když učí mláďata zabíjení, a to ještě musí lovit mimo loviště své smečky nebo svého houfu. Hlavní důvod je ten, že po zabití nějakého člověka co nevidět přitrhnou na slonech bílí muži s puškami a stovky hnědých mužů s gongy, raketami a loučemi. Celá džungle to pak odpyká!


Chce-li člověk zabít tygra, říká tomu sport, chce-li tygr zabít jeho, nazývá to zvířeckou krutostí.


Tyhle zatracený lovce nenávidím, protože všechno, co je zajímá, je namířit pušku na nějakou bezmocnou vnímavou bytost a zabít ji, ale za každého živého tvora, kterého tihle skuteční hajzlové zabijí, se potom narodí tisíckrát znova, aby podstoupili peklo samsáry, a to jim tedy dost patří.


Před zabitím zvířata dva dny nedostávají pokrm a nápoj. Tato zvířata mají prý hodnotnější maso a jsou oslabena, nebrání se tolik. Vykládání z transportních vozů je brutální, bezohledné, padající zvířata mnohdy se brání, polámou si nohy. Pak čekají v čekárně na zabití, cítí pach krve a slyší hlasy zabíjených. Pak následuje "koupel před zabitím", neboli umývání (ve vztahu k "hygieně práce"), vesměs spoutávání, protože zvířata, cítící smrt, se nechtějí nechat zabít.
(Wiśniewska-Roszkowska: Vegetariánství)


"Lidi! Dymov zabil zmiji!"
U některých lidí na první pohled odhadnete jejich rozum podle jejich hlasu a smíchu. Tenhle patřil právě k těmto šťastlivcům. Z jeho hlasu a smíchu čišela nevýslovná hloupost.
"To není zmije, to je užovka!" vykřikl někdo.
"Ty lotře! vykřikl nezvučným, plačtivým hlasem. "Pročpak jsi zabíjel užovku? Co ti udělala, bídáku? No ne, zabít užovku! Co kdyby to proved někdo tobě?"
"Je to tak, užovka se nemá zabíjet. Nemá... To není žádná zmije. Vypadá sice jako zmije, ale je to tvor tichý a nevinný..."
"Dědo, pročpak zabil tu užovku? Dědo, pročpak ji zabil?"
"Je to hlupák! Svrbějí ho ruce, proto ji zabil," odpověděl děda. "Ale užovka se zabíjet nemá, to máš pravdu... To víš, Dymov je rabiák, zabije všechno, co mu pod ruku přijde. Nač se zlobit, zabili, no. Dymov je rabiák a Kirjucha to udělal z hlouposti... Co se dá dělat... Jsou to hlupáci a zabedněnci, co si na nich vezmeš."
(Čechov: Step)


Člověk může svou špatností zabít, ale nemůže přivést zpět ducha, který odešel, ani osvobodit duši ze zajetí smrti.


Někdy je nejlepším druhem milosrdenství zabít.


???: Máme se snad všichni zabít?
Ne, Zubatá není Gájin rytíř v zářivém brnění - čápa prostě zabít nemůže.


Čím se provinil vůl, ten živočich beze lsti, šalby,
prostý, neškodný, stvořený jen, by námahy snášel?
Nevděčný dokonce je a nehoden úrody polní,
kdo moh dělníka zabít svých polností, sotva mu sňali
břímě křivého pluhu, a kdo moh sekerou protít
šíji, odřenou prací, jež tolikrát pomohla pánu
zkypřiti tvrdou roli a tolikrát úrodu svážet!
Avšak nedosti na tom, že páchají takový zločin:
vinu za tento hřích též na bohy vznesli a věří,
že prý se raduje bůh, když zabijí dělného býka!


Nietzsche zabil Boha - výborně. Teď zbývá jeho dílo dokončit a zabít také původce všech bohů a všeho zla - Člověka.


Člověk nedělal nic jiného, než že stále a znovu vymýšlel Boha, aby mohl žít, aby se nemusel zabít; v tom je celá historie světa až dodnes.


Doba je natolik šílená, že ji musíš zažít, abys ji pochopil. Ale abys ji plně pochopil, musíš si ji podrobit; a chceš-li si ji podrobit, musíš ji zabít. "Ano, slavný soude, zabil jsem ji, ale v sebeobraně."

 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm