Divím se, že mohou milovat

8. května 2017 v 18:24 | Misantrop

Divím se, že mohou mít děti, scházet se s jinými lidmi, mít je rádi a milovat.


Je naprosto v pořádku milovat se a nemít děti.


Cítím, že jsem neschopen milovat jedinou ženu, protože vždy budu příliš milovat všecky ostatní.


Poněvadž jsem potřeboval milovat a být milován, já věřil, že jsem zamilovaný. Jinými slovy dělal jsem pitomečka.


"Je mi líto lidí posedlých karbanickou vášní," řekl don Kleofáš; "přicházejí často do strašného duševního stavu. Mne se, díky Bohu, tahle neřest vůbec netkla."
"Máte jinou, která není o nic lepší," odbyl ho ďábel. "Myslíte, že je rozumnější milovat se s nevěstkami?"


Alkohol je bezesporu droga společenská. Po pár pivech má člověk chuť se družit, přátelit, milovat a podobné nechutnosti, zpravidla bez výběru.


Dnešní společnost se nás snaží socializovat daleko více než kterákoli předchozí společnost. Dokonce nám experti radí, jak se milovat.


A lékař Háríta doplňuje: "A hned po jídle se nemá pracovat ani milovat. To je škodlivé."


Přikázáno: milovati bližního jako sebe sama; co když ale sám sebe nemiluješ?
(Ludmila Macešková)


Milovat své bližní by nebylo tak obtížné - jen kdyby nebyli tak blízko.
(Norman Mailer)


Myslil, že je povinností ctít a milovat vše, cokoli, jen sebe samého ne. Eh, vy zmatení lidé!...
(Arcybašev: Stíny jitra)


Kdo bližního chce milovat,
sám u sebe má začít snad.


Nemohu nic jiného chtít, než stále sám sebe potvrzovat: být sebou, sebe milovat.


Být filozofem, to neznamená mít jen hluboké myšlenky nebo dokonce založit školu, nýbrž bezmezně milovat moudrost a v duchu jejích příkazů žít životem prostým, nezávislým, šlechetným a zodpovědným.


Možno jen nenávidět - nebo milovat vše; a ztratit při tom sám sebe, ztratit to nejcennější na světě, nebýt už sám, ztratit svobodu.


Nemohu milovat nic, co není krásné, sic bych se musil milovat sám...


Láska je to nejtěžší, nejukrutnější. Nutno všecko - všecko milovat; tedy i to nejhnusnější.
(Klíma: Utrpení knížete Sternenhocha)


Vidět svět takový, jaký je, a potom jej milovat. To je největší umění.


Milovat člověka znamená obdivovat se jeho nedostatkům.
(Otto von Bismarck)


Vidím lidi a věci příliš jasně, abych mohla milovat.
(Shaw: Láska mezi umělci)


Od okamžiku, kdy začíná milovat, ani ten nejmoudřejší muž nevidí nic tak, jak to skutečně vypadá.


Moudrost pronikavě volá: "Dokdy budete, vy prostoduší, milovat prostoduchost, dokdy hlupáci poznání nenávidět?"
(Bible: Přísloví)


Máte věru proč milovat křesťanství. Zdesateronásobilo vaši moc.


Šlo o to vynalézt náboženství, v němž se dá milovat: tím jsme vyvázli z toho, co v životě je nejhoršího - ani už toho vidět není.


Jestliže po mně Kristus vyžaduje, abych je miloval, přijmu od něho trest, ale až tam; zde je milovat nemohu a nechci a vím, že jednám správně.


Bůh je despota. Nikdy jsem ho nemiloval. Nechtěl jsem ani věřit, že by ho mohl někdo upřímně milovat.


Je zatěžko i bohu milovat s rozumem.


Je nemožné mít to v hlavě v pořádku a zároveň milovat lidi.


Milovat a zachovat si přitom všech pět smyslů pohromadě, přesahuje schopnosti jedince.
(Auguste Comte)


Nikdo si nemůže být jist, že bude zítra milovat to, co miluje dnes.


Biás: "Sluší se milovat jen tak, jako bys jednou měl nenávidět."


Lidé se neradi přiznávají, že nenávidějí toho, koho mají milovat.


A protože často přišli v hovoru na lásku a na to, že by měl milovat všechny lidi, formuloval nakonec svůj konečný názor takto: Ani nemiluji, ani nenávidím! Jednám s nimi, jako oni jednají se mnou!


Starost člověka oslabila, zotročila, otupila a zbídačela v tvora, který nemůže milovat a nemůže nenávidět.


A sotva mohou jinak. Musilo by být možné milovat i nenávidět v týž čas zároveň téhož člověka.
(Lessing: Moudrý Nathan)


Nenávidět je mnohdy větší rozkoš než milovat.


Člověk neví, co milovat ani co nenávidět.


"Ani milovat, ani nenávidět", obsahuje polovinu vší chytrosti světa.


Nenávidím lidi a tím jim ještě prokazuji čest.
Neboť nenávist je zhrzená touha milovat.


Protože dokud nenávidím, jsem ještě schopný milovat.
Protože dokud jsem schopný milovat, budu tuhle chamraď nenávidět!


Kdo vskutku nenávidí, nemůže milovat ani jediného člověka; nemůže ho dokonce ani dost dobře nenávidět - tak je to.


Podruhé nelze milovat, co jsme už jednou milovat přestali.


Lidé by neměli přírodu milovat, chránit, šetřit jejími zdroji, žít s ní v jakémsi souladu! Ne, to je všechno málo! To je všechno špatné. Tak se žádné zvíře nechová a ani by je nenapadlo tímto zlým způsobem uvažovat. Poněvadž oni, lidé, milují, chrání, šetří a vzývají soulad jen s tím, co už je dávno ztraceno.


Milujete-li přírodu, nemůžete zároveň milovat i tu stvůru lidskou, která vaši milovanou přírodu neustále ničí, otravuje a poutá.


Po pravdě řečeno se upřímně divím, že může někdo milovat lidi nebo tvrdit, že má ještě po tom všem lidi rád. Pro mne je něco takového známkou hlouposti, omezenosti a špatnosti.


Sbohem, světe! Neboť u tebe nelze spatřit a naučit se ničemu než vzájemně se nenávidět až k smrti, mluvit až do lži a milovat až k zoufalství.


Člověka, lidi, celé lidstvo lze jen nenávidět, nikoli milovat a podporovat v růstu! Jen konečné vyhlazení lidstva mě znovu naučí milovat, milovat příští nelidský svět, jehož obrysy si črtám v bezesných nocích jako bude tato!

 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm