Je to ale banda, ty lidi!

13. května 2017 v 21:11 | Misantrop

Tohle je tedy to slavné lidstvo! Banda úchylných otrapů a nadrženců!


Spřež různých kramářek, tak jako kalounkářek,
či banda vetešnic, šiček a parukářek.
Ten sprostý pronárod, jak dávno dobře vím,
se vlastně zabývá jen tajným kuplířstvím.
(Molière: Škola pro ženy)


Lidstvo je banda šílenců-schizofreniků!


Ale tady je vláda - prohnaná banda ksindlů zvolená davem hlupáků.


Kdyby mohl nakazit celou tu bandu malomocenstvím a syfilidou, s gustem by to udělal!


Je úplně jedno, jestli si banda lumpů říká "vláda" nebo "mafie". Platit musíš tak jako tak. Pouze se jedno okrádání nazývá "daněmi" a druhé "výpalným". Placení nicméně neujdeš. Nezaplatíš-li, zlikvidují tě - jakýmkoliv způsobem! Je to tak, nebo není?


Avšak co je to "zákon"? Vymahatelná norma, na níž se shodla banda hoven s ubíhajícím čelem, jíž někdo nezodpovědně namluvil, že musí vládnout?


V době nejhroznějšího násilí, jaké si jen člověk může představit, jaký poměr k němu mělo město? Město bezstarostně spalo; nikdo nehnul ani prstem. Mohou říci, že město nemohlo předem nic podobného předvídat, právě tak jako nemůže předem předvídat drzé přepadení bandou zlodějů. Ale vždyť když oknem leze zloděj a pán domu ho vidí, křičí: "Pomoc!" - Pročpak nekřičel? Proč neudělal poplach, nevzbudil sousedy, nepostavil se na odpor násilí? Nebyl přesvědčen, že podobné jednání z jeho strany bude zbytečné? Ano, byl o tom přesvědčen.


Bandy lupičů potřebují, aby všichni obětovaní hlupáci byli poctiví a měli úctu k penězům.
(London: Bílý den)


Banda podprostředních lidí, a copak o to, šlendriánských a neukázněných zcela habituálně, nachází v tomto protirozumovém bludišti nejen možnost uživit se, ale ideální příležitost ustavičně mizet.


Banda učuměných čumilů, co umí jen čumět! Jednou táhli uličkou ve vleku porouchané vozidlo. Žena primitivní tváře, zabláceného zevnějšku a zabláceného ducha tento výjev zpozorovala a už se hrnula k plotu zahrady, aby lépe viděla! Oba vozy byly dávno v nedohlednu, avšak ona tam stála dál jako Lotova žena a blbě zírala. Neměla na co, ale stejně zírala dál na kus té vozovky, kudy před drahnou dobou projel nezvyklý konvoj. Jaksi si nedovedla v hlavě srovnat, čeho se to stala svědkem, nebo co. Nevím, jak dlouho tam tak postávala. Možná dlouho, podle stavu její konsternace. A jestli nezemřela, zírá tam dodnes.


Čím to, že je člověk tak prázdný? Kdo ho to vyprazdňuje? Ta užvaněná banda opic, která drmolí o ničem, o ničem, o ničem a hodně nahlas, nahlas, nahlas.


Lidstvo je banda mrzáků. Slepci dělají tlumočníky hluchým, chromí vyličují slepcům a hluchým, jak vypadá svět a jak zní hudba, a oni je na oplátku vozí na procházku. Všichni slouží všem, a tak nikdo z nich není svobodný. Patřil jsem k nim taky - než jsem zjistil, že hluší slyší, chromí že ve skutečnosti umějí chodit, a Já že jsem si myslel, že jsem slepý, protože jsem měl zavřené oči.


Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande.
Celý český národ je jedna banda simulantů.


Člověčenstvo jest jen subspecies krtka, banda doživotně odsouzených, v kriminále si už shnile libujících káranců...
(Klíma: Egosolismus, Egodeismus)


Nejhorším trestem by pro mne bylo toto:
Sdílet nevytopenou celu s bandou otravných idiotů.


Aby neurazil zvířata, nazývá tedy Misantrop člověka jinými názvy, stejně urážlivými: verbež, chamraď, havěť, pakáž, sebranka, holota, banda...


Přežvykující kráva, ležící na louce, hejno divokých kachen, plující na hladině rybníka - je v tom tolik klidu a harmonie, tolik vznešených citů to vzbuzuje, přímo mír v duši!... - A teď banda turistů s digitálními fotoaparáty a mobilními telefony, okupující nákupní středisko. Obrázek pro otrlé! Obraz nejhnusnějšího materialismu!


Žádný soucit s nimi, s tou bandou debilů, s tím servum pecus!


Holocaust Židů byl pouhou nezajímavou epizodkou v předlouhé krví nasáklé historii lidského druhu, této sentimentální bandy hrdlořezů.


Cožpak v celé historii nevidíme, jak každý král, jakmile upevnil svou moc a jeho země dosáhla určité prosperity, využívá ji k tomu, aby se svým vojskem jako bandou lupičů vtrhl do sousedních států?


Je to všechno stejná banda. Všechny by je bylo potřeba...


V sobotu dopoledne mi vtrhla do lesa banda parchantů z blízkého dětského tábora. Řvali hůř než na lesy. Bylo jich asi kolem třiceti a běhali po lese a hledali houby. Vyrušili mě z klidu. Vstal jsem, abych se podíval, jestli se náhodou příliš nepřibližují. A větší chamraď ničemnou jsem dlouho neviděl!


Později odpoledne prošla v mé těsné blízkosti banda šmejdů na houbách. Neviděli mě. Ale bylo to o fous. Já jsem jednoho z nich viděl.
"Příjemně mně vyhládlo," zaslechl jsem otce rodinky.
"Tobě vyhládlo, hovado, a Já mám nervozitou stažený žaludek," pomyslel jsem si.


Byl jsem rád, že jsem si vůbec došel ke studánce pro tamější výtečnou vodu, jejíž chladivou lahodnost jsem dopřál mému vyprahlému hrdlu teprve poté, co odtud odtáhla banda řvoucích parchantů na školním výletě. Parchanti mají nějak hodně volna. Pak mají něco umět, například napsat aspoň jednu jedinou větu bez gramatické či pravopisné chyby.


Takhle zdálky je to švanda, ale patřit do tohoto všelidského souručenství, do této bandy debilů, která chvilku nevydrží v klidu, potichu a bez vzájemného osočování a peskování, to bych samozřejmě nechtěl.


Je to ale banda zvěře, tam venku, do prdele.


Banda černokošilatých lotrů mě vyvlíkla z vlaku a prohledali mě od hlavy k patě. Nesnesitelné! Prostě proto, že mě podle obličeje považovali za podvratný živel.


Kvůli bandě fanatických vrahů máme být navíc ještě i oběťmi vlastního zřízení. Prý kvůli bezpečnosti - to známe, a víme, komu by to prospělo.


Policie se v zásadě skládá z bandy víceméně převrácených zločineckých typů, jen na opačné straně zákona.
(Misantrop: pozn. k: Cervantes: Don Quijote)


Odborové organizace (krycí jméno pro bandu zabijáků).


Islám je odsouzeníhodný už jenom proto, že připouští zabíjení nevinných zvířat, čímž je řečeno vše proti jeho podstatě, a dokonce má k jejich porážení i svá zvláštní úchylná rituální pravidla, což už samo o sobě dělá z jeho věřících bandu primitivních hrdlořezů. Že pak navíc ještě řežou hrdla jinověrců, to jen vyplývá z této podstaty.


Buddhismus jako církev, jako banda modlářů a modloslužebníků, vychovávající někoho, školící své poslušné žáčky a pasoucí svůj věřící dobytek, duchovní nauka jako chlívek pro stádo těch, kdož nedovedou myslet sami - takový buddhismus je mi z duše protivný.


A zase zde narazíme jen na bandu úchyláků v komžích a jiných obscénních hábitech, s nimiž by mohli někde v parku ukájet svůj exhibicionismus; bandu buzerantů, kazišuků, pederastů a hulibrků, kteří se vyžívají v prznění dětí a sebe samých.


Tato zbabělá, femininní a slaďounká banda odcizila krok za krokem "duše" této nesmírné stavbě.


A pak ta všechna banda nakráčí k Přijímání.


Načež jsem myslel na to, jak mě ta banda šoupne na nějakej pitomej hřbitov nebo někam, kde bude na náhrobku moje jméno.

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm