Každý má v sobě chorobu

15. května 2017 v 23:02 | Misantrop

Každý živý i neživý tvor na této planetě má v sobě nějakou tu svoji chorobu, nějakou tu houbu, jíž je nakažen. Znamená to být součástí přírody, znamená to sounáležet se všemi živoucími bytostmi.


A není oka, jež vás uvidí, aby jako lékař podle moči ve zkumavce nerozpoznalo vaši chorobu.


Poněvadž smysl pro morálku má jenom jeden úkol, jediné poslání - umožňovat člověku páchat zlo - je jasné, že pro člověka nemá žádnou cenu. Je pro něho právě tak bezcenný jako choroba. Vlastně to zřejmě choroba je. Vzteklina je zlá, ale není tak zlá jako tahle choroba. Vzteklina člověku umožňuje udělat něco, co by ve zdravém stavu neudělal: zabít bližního jedovatým pokousáním. Nikdo se nestane lepším člověkem tím, že má vzteklinu. Smysl pro morálku umožňuje člověku páchat zlo. Umožňuje mu páchat zlo tisícerým způsobem. Vzteklina ve srovnání se smyslem pro morálku je nevinná choroba.
(Twain: Nejnižší živočich)


Všichni jsme sobci, altruismus je buď choroba, nebo pokrytectví.


Polovičatost je vždy důsledkem nějaké nejistoty z nějaké věci, stejně jako i zbabělosti vycházející z toho či onoho důvodu. Tato choroba je pak ještě podporována výchovou.


Vím jenom, že chorobní rodiče a chorobní učitelé vychovávají ještě chorobnější děti, dokud se chorobnost nestane normou a zdraví odstrašujícím příkladem.


Ale pozor! Varuji vás před jásavým sdělováním této odhalené pravdy většímu počtu obecných a průměrných lidí nebo vašemu psychiatrovi. Ti i onen náleží k té přesile obecného průměru, který si žárlivě střeží svoji chorobu a jelikož je ta chorobnost ve většině, je za normu zdraví považována jejich nemoc.


Někteří měli tu trpělivost pozorovat ve svém okolí u zasažených osob různé fáze této choroby: abychom totiž pochopili tuto vášeň, musíme o ní mluvit jako o chorobě. Je to jediná cesta, jak ji v některých případech vyléčit.


Uzdravíte se, protože si nelibujete v chorobě a utrpení. Uzdravíte se, protože se chcete uzdravit.
(France: Komická historie)


Za "chorobu" považuje Epiktétos nevědomost a nemoudrost, sebe pak (a filosofii) za lékaře.
(Pozn. Mis. k: Epiktétos: Rozpravy)


Vždyť lidé se projevují také takto, nezřídka však hůř, a co je nad to, to pyšné "navíc", to je spíš choroba, a ne předmět okázalé pýchy! Už tahle moje kniha je v podstatě choroba - a ta Schopenhauerova ještě víc! Člověk - je choroba tohoto světa!


Člověk, jako omyl přírody, nesnese srovnání s ničím na této planetě; leda snad jen s nějakou jinou chorobou, nemocí, morem, rakovinou, virem...


Lidskost je choroba degenerativní, stále se zhoršuje a nedá se vyléčit.


Ale kdo může říci, jak hluboko jsme už infikováni nevyhojitelnou chorobou diferenciace? To není náhoda, hloubal Wolf Meynert, že Mloci se životně uplatnili teprve v době, kdy chronická choroba lidstva, tohoto špatně srostlého a stále se rozpadávajícího veleorganismu, přechází v agónii.


Podle mne Západ a jeho rozum je ta choroba!


Nevěř, že ve vládě je všechna lidská síla.
Jsi zcela šílený a tvoji chorobu
nemůže vyléčit na světě žádný lék.
(Eurípidés: Bakchantky)


Křesťanství, komunismus, demokracie, stát jako takový vůbec, kolektivismus a vláda lůzy, to je obecně lidská choroba. Imunní je proti ní právě jen ten, kdo není člověk.


Despotismus je stáří, je to poslední choroba říše. Tato choroba nezachvacuje mládí.


Tato choroba ale nevznikla na moji "zakázku"!


Chorý lidský mozek škodí zdravému zvířecímu tělu. Nikoli tedy zlepšení, nýbrž sebe-uvržení do zmatku, endogenní choroba mysli.


Návrat ke zvířeti označili podvodně za chorobu, již pojmenovali "zoantropie". Má to být prý chorobná představa jedince, že je změněn ve zvíře, a podle toho jedná. Avšak skutečně chorobné je věřit, že človjek není zvíře.


Schizofrenie je choroba, jejíž druhé jméno je LIDSKOST. Ale ta schizofrenie, ta choroba, ta lidskost už tam byla také jako předznamenání pádu, který se postupem doby bude zvyšovat až do závratna - a až do nenávratna.


Hermes:
Z tvých zjevno slov, že šílíš těžkou chorobou.
Prometheus:
chorobou-li nenávidět nepřátel.
(Aischylos: Upoutaný Prométheus)


choroba se ještě zhoršila. Co mně vlastně je? Bromid nepomáhá a rovněž sprchy nejsou k ničemu.


Ale proč chcete tvrdit, že jsem šílený? Choroba zbystřila mé smysly, nezničila je, neotupila.
(Poe: Zrádné srdce)


Heveroch byl velmi uzavřený. Vyhýbal se sdílným záchvatům, které přepadají jako choroba.


Od otce se učil chorobu krotit i radost zmáhat,
lži kárat a v pokušení vždy rozeznat pravdy hlas.
(Sova: Mládí Jana z Husince)


Že génius je jistý druh nemoci, dokázal pan Unzer ve svém "Lékaři" tak znamenitě, že by měl jít mráz po zádech každému, kdo by si tuto velice nebezpečnou nervovou chorobu přál.


Onen zvláštní a nemocný svět, do něhož nás uvádějí evangelia - svět jako z ruského románu, v němž, zdá se, daly si dostaveníčko vyvrhelé společnosti, nervová choroba a "dětské" idiotství -, nezbytně učinil za všech okolností typ hrubším.


Bible sama ztělesňuje chorobu; bohužel nakažlivou.


Mystický zážitek? Okamžitě uzdravená, třeba vleklá duševní choroba.


Jakákoliv choroba, která by byla schopna prostě jen udržet lidskou populaci ve stávajícím počtu, by musela každý den zahubit 200 000 lidí. Nějaká hrozná, smrtelná choroba z vesmíru by byla jedině spravedlivá.


Lidský druh je teď tak početný, že představuje vážnou planetární chorobu.


Nuž jen pohleďte do tváře naprosté chorobnosti, jakou ta pakáž zosobňuje! Nejsou-li oni choroba a smrad, tak už vážně nevím, co jiného by mohli být! Choroba, která otravuje a zamořuje planetu, má jméno Člověk.


Nakonec se budou pěstovat v Petriho misce jako bakterie. Však to říkám furt, že lidstvo je jak nakažlivá choroba!

 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm