Mistři slov, mistři zpěvu

5. května 2017 v 20:30 | Misantrop

Dva mistři slov,
dva mistři zpěvu
svá ústa si brousí
o ocel hněvu.
Je rozlícen jazyk
a nabroušen vtip.
Čím víc, tím líp,
čím víc, tím líp!


V oblasti parodie, blasfémie, slovní hříčky a mystifikace dociluje Hašek pravého mistrovství.
(Radko Pytlík)


Stendhal je mistr pera. Čtení mi přináší pocit štěstí. Dokonce se usmívám!


Shakespeare je opravdový mistr neotřelých slovních obratů. Dlouho jsem nedůvěřoval jeho věhlasu, ale teď vidím, že jsem se v něm mýlil. Jeho jazyk je hvězdná plejáda slov; je galerie umělecké obraznosti; festival čtivosti a gejzír nevšedních vět. Jeho básnivost přesahuje jakoukoli míru; má pod čepicí všechno a ještě i z rukávu leccos přisype ten podloudný čaroděj: krásu poetičnosti, tragický vkus a vtip, filosofickou myšlenku, překvapivé metafory.


V jeho osobnosti odešel velký spisovatel, básník, břitký a jasnozřivý literární kritik, mistr psychologické kresby chorobných a tragických stavů, které ve svém bolestném a mučivém životě poznával sám na sobě.


Když jsem dobře poznal svět a páky společnosti, stal jsem se mistrem ve vědě života, ale viděl jsem, jak jsou jiní šťastní bez umění a využívají zadarmo těch výhod, o které já jsem tak úporně bojoval. A tu se v mých prsou zrodilo zoufalství.


Jen žal prý má být mistrem moudrého.
(Byron: Manfred)


Kdyby lidé věděli, kolik práce mi dalo osvojit si své mistrovství, nezdálo by se jim to nijak nádherné.
(Michelangelo Buonarroti)


Vynikající pianistka není ta, která si je při hraní nejvíc vědoma všech pohybů svého těla a prstů. Mistr uměleckého řemesla nejspíš ani neví, jak to dělá. Velmi často jsme nejšikovnější, když si sebe sama uvědomujeme nejméně.


V Plútarchovi je mnoho zevrubného a důležitého rozjímání, neboť byl po náhledu mém mistrem takových líčení; je však také na tisíc myšlenek, jichž se dotkl jen povrchně. Snažme se vyhledávat a využitkovávat, co v něm vězí.


I to, co vytryskne z hloubi umělcova mistrovství,
může se nadít výsměchu tupých očí,
jimž drahé kameny a nefrity platí
tolik, co boby, jež leží na Střední planině.


Země mohla být šumným luhem, jednou velkou rozkvetlou zahradou, již by opěvali svými lyrickými verši novodobí taoističtí mistři... - To všechno je neuskutečnitelné, to vše je ztraceno.


Žalář a též trýzeň hladu
výborní jsou lékaři a mistři,
kteří napraví i stáří.


Máte-li mezi jídlem hlad, ukojte ho ovocem nebo syrovou zeleninou. Tak praví mistr Šukadéva.


A příroda-li mistrem jest,
v tvém nitru se to rozhoří,
kterak duch s duchem hovoří.


Všechny stromy se obalují svěží zelení listů. Natahuji se po nich a zlehka se těch křehkých ratolestí dotýkám jako nejvzácnější umělecké práce. Ano, byl by to klenot, kdyby jej vyrobil mistr zlatnický ve své dílně z kovu, jenž je však chladný a neživotný ve své blýskavé nádheře. Toto je však víc: toto je každoroční zázrak života - stvoření nových lupenů, stvoření života, který roste a dýchá z vlastní vůle bez diktátu kladiva a kovadliny.


"Stačí jen zlomit," Mistr napoví,
"jediný proutek, který raší z kmene,
a překoná to všecky představy.
Kdyby to šlo, že na můj verš by dal
a uvěřit moh, co je v keřích skryto,"
řekl jí Mistr, "nic by netrhal,
zraněná duše, neudělal by to."


Avšak učení mistři se táží, jaká je duše zvířat. Nerozumím té otázce. Strom má schopnost přijímat do svých vláken kolující mízu, nasazovat pupence listí a plodit ovoce: otážete se, jaká je duše toho stromu? Jemu dostalo se těch darů; zvíře obdrželo dar citu, paměti a jistého počtu myšlenek. Kdo dal ty dary? Kdo stvořil ty schopnosti? Ten, jenž dává růst polní trávě a jenž káže zemi obíhat kolem slunce.


Mistři pěvci opeřenci ve dni první jsou a poslední,
co slýchat chtěl bych jen, když hlásky svoje rozezní.


Jakýsi žák, který se nemohl soustředit na meditaci, poněvadž musel stále myslet na svou krávu, jak je milá a hodná a co spolu prožili, na louky a háje, kam se vydali za chutnou trávou a dobrou vodou, po níž má její mléko medovou chuť; až mu mistr poradil, aby se příště tedy soustředil jen na svou krávu. Po různých nezdarech se žák nakonec soustředil tak hluboce jenom na to jedno, tedy na svou krávu, až se sám stal krávou. Mistr k němu vešel, něžně ho pošimral po tlamě a řekl: - Vidíš, tak to má být. A teď stejným způsobem své myšlenky soustřeď i na boha!


Bohatá míra žluči (a dokonce i espritu) překypěla teprve ze vzrušeného stavu křesťanské propagandy na typ mistrův: víme přece dobře, jak si všichni sektáři upravují bez rozpaků ze svého mistra svou apologii.


Byl jsem vychováván nábožensky; ale věděl jsem už od počátku, že čert je můj pravý mistr.
(Shaw: Čertovo kvítko)


Žák překoná svého učitele často, neboť - má-li k tomu dostatek talentu - vylepší a přidá leccos k mistrově předloze.


Pravý učedník se učí neznámé vyvozovat ze známého a blíží se mistrovi. Ať už to přivedeme kamkoli, přece nakonec, když poznáme dokonalost pravého mistra, budeme bolestně litovat ztráty času a sil, které jsme na takové břídilství vynaložili.


Řeknete-li mi: "Mistře, zdá se, že nejste příliš moudrý, protože jste nám tu psal takové povídačky a veselé vtipy," odpovím vám, že nejste moudřejší mne, bavíte-li se jich čtením.


Bódhidharma, jeden z největších indických Mistrů, odešel do Číny. Říká se o něm, že do Číny přišel s neexistujícími spisy - s neexistujícími spisy! Přenesl spisy, aniž by cokoli přenášel. Musel to být dávný Mistr, který sděloval věci tichem, beze slov. Sedával čelem ke zdi; nikdy se na své posluchače nedíval. Bódhidharma říkával: "Až přijde ten pravý člověk, otočím se k němu. Pravý člověk bude ten, který porozumí mému tichu. Vy mě vůbec nezajímáte."


Óšóvy knihy jsou pouhými záznamy jeho přednášek; je tedy mistrem mluveného slova, nikoli psaného - a přílišné mluvení nemám rád. Se Schopenhauerem a s Klímou opovrhujeme profesory filosofie, opovrhuji tudíž i jejich orientální obdobou, to jest takzvanými duchovními učiteli či Mistry. Filosofii by měl pravý filosof objevit sám. Sám by si měl také každý filosof utvořit svoji vlastní filosofii a rozhodně se ji neučit od žádného Mistra. Může se pouze nechat inspirovat, bez jeho dohledu, toť vše. Oddávat se filosofii, a hlavně meditaci či přemýšlení, by měl filosof také výhradně o samotě. Žít by měl filosof o samotě; bez žáků, bez Mistrů.


Mistr Chan Šan
Jak ty hory stár
Sám a sám tu žije
Nezná zrod ni zmar
Z mraků tu celé dny bouře nepřestává hřmít
A já nejsem mistr Konfucius
Není nikoho, kdo by se mne sem vydal navštívit
Kolik mužů učených a vážných
Mistra jménem Chan Šan vůbec zná?
Bludně píší slova zbytečná


Každý, i ten největší mistr, začíná abecedou; nezáleží na vyjití, ale na dojití.


Mudrc je nejlepším mistrem i v každém oboru, sám jen je králem.


Chci být králem prázdné mysli. Chci před tebou sedět, být schopný ti donekonečna naslouchat a nic necítit. Chci být mistrem nudy.


Dobrou práci dostávali jenom kurvy, ze kterých mistr něco měl. Nakonec jsem se na ně vyflák a šel jsem na stavbu jako brigádník, tam jsem vydržel šest měsíců, až jsem namlátil mistrovi, který měl ve zvyku kopat mladý kluky do prdele. Bezpráví já nesnesu a doplatím na to asi víckrát v tomhle smrdutým životě.


Pasou jen po tvých záporech. A že je umí využít proti tobě, to si zapiš za uši! V tom jsou mistry světa.


Salomé je mistrem všedních vět. Kdyby chtěla mluvit nevšedně, odsoudila by se tím k úplnému mlčení.


Ó - ze všech nejodpornější všem, lidské plémě, ty proradný sbore zrad a lsti, ty mistře lží! K smíchu, povídám, všechny ty absurdní malé i velké lidské iluzorní představy o světě i o sobě samých, všichni ti bůžci a Bohové, věštci a mágové, mistři a guruové.


Už mám těch špatně napsaných zmetků dost. Bojím se, že když budu v jejich četbě pokračovat, zkazí mi to vkus. Dal bych si teď nějaké kvalitní klasické dílo z pera nějakého mistra.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm