Píši sám o sobě

10. května 2017 v 23:01 | Misantrop

Sám sebe znám nejlépe a jistě také nenapíši o sobě nic, co by pravdě neodpovídalo, poněvadž by to bylo směšné, kdybych, píše sám o sobě, nadsazoval. Rozumný člověk také zcela chytře se strká vždy do popředí a volá sám sobě slávu.


Pomáhej sám sobě, jestliže o sebe dbáš, pokud je ještě čas!


Kdo je k sobě lhostejný, brzo onemocní. Kdo váhá mezi sebeláskou a lhostejností k sobě samému, ten se brzy z té nejistoty zblázní.


"Ach, moji synové; ach, můj majetek." - Nevědomec, jenž takto myslí, je pln starostí. Ve skutečnosti ale nepatří ani on sám sobě, natož aby mu patřili synové a majetek.


Já nemám nic, jsem si sám sobě jenom věcí, na kterou se dívám.


"Kéž bych byl někým jiným!": avšak není naděje. Jsem, kdo jsem: jak bych mohl sobě samému uniknout?


Člověk se odcizil sám sobě, to znamená zvířeti, které v něm přebývá.


Cizím člověk přivyká a sobě se odcizuje.


"Křesťan", to, co se po dvě tisíciletí zve křesťanem, znamená jen tolik, že člověk sám sobě nerozumí!


Když jste sami sobě tak nudným či ošklivým předmětem, pak tedy myslete na druhé více než na sebe! Dobře činíte!


Ještě jsi neodhalil sám sebe, nevytvořil sám sobě žádný vlastní, nejvlastnější ideál: - ten by totiž nikdy nemohl být ideálem někoho jiného, natož pak všech, všech!


Jen ten, kdo sám sobě je pánem, svobodný, nesnese omezení.


SVĚT: "Podívej se, už ti chystají rodné číslo. Už několik měsíců máš připravený záznam v matrice. A to všechno proto, abys patřil ne sám sobě, jak ti velí tvůj instinkt, ale všem lidem kolem tebe, kterým se říká společnost nebo taky stát."


Nikdo nepatří sám sobě, jeden se moří pro druhého. Jeden slouží tomuto, druhý onomu. Žádný sobě samému.
(Seneca: O krátkosti života)


Každá bytost však spíše žije a existuje kvůli sobě samé, a tedy především v sobě a pro sebe.


Muž, který nalézá sám v sobě úplné uspokojení, nepotřebuje ženy.
(Shaw: Láska mezi umělci)


Láska k sobě samému má tu výhodu, že i když se takový člověk zklame, nerozchází se.
(Georges Braque)


sobě sám jsem dražší přítele; jeť láska k sobě skvostem největším.


Nechť se jiní lidé utápějí v davu, kde přestanou sebe samy znát, či spíše se začnou sami nenávidět; moudrý člověk prchá před velikým světem a vyhledává samotu. Proč se cítí dobře jen tehdy, když je sám se sebou nebo se sobě podobným? Proto, že jeho duše je věrné zrcadlo, v němž se jeho oprávněná sebeláska s uspokojením zhlíží. Kdo je ctnostný, nemá se čeho bát při poznávání sebe sama, kromě příjemného nebezpečí, že se sám sobě zalíbí.
(J. O. de La Mettrie)


Každý člověk pociťuje lásku sám k sobě, a zajisté ne bezdůvodně, nýbrž je to přirozené.
(Aristotelés: Politika)


Již Terentius doznal tuto věc:
"Jsem nejbližší sám sobě přec!"


Vznešená duše má k sobě úctu.


Můj úkol nemusí být v tom, jak realizuji obecně lidské, nýbrž jak si sám sobě postačuji.


Šťastný génius, na kterého se nikdy neusmálo štěstí! - Sám sobě znamená tak nesmírně mnoho: co pro něho může ještě znamenat štěstí?
(Wagner: Umělec a veřejnost)


Až sem je moje knížka určena
paní
i tobě
Pro koho psal jsem dále?
Tak -
pro radost sám sobě


V sobě hledejme spíš dobro, žijme sobě ze svého.


Každá vymoženost poznání vyplývá z odvahy, z tvrdosti proti sobě samému, z čistotnosti k sobě.


Mudrc hledá všechno v sobě, nerozumný člověk všechno v druhém. Když se šíp mine cíle, viní z toho střelec sama sebe, a ne druhého člověka. Tak si počíná i mudrc. Moudrý člověk je sice přísný k sobě, ale nepožaduje nic od druhých.
(Konfucius)


Být k sobě měkký, ale k jiným přísný, je povaha hodná největšího opovržení.


Ohavný je hřích, jenž sobě samému se protiví.


Ó, kterak teď je mi jen! -
Sám sobě málem zprotiven.


Brát na sebe nakonec vinu za věci, které jsme nespáchali, to člověka nepozorovaně ponižuje, že si jednoho krásného dne sám o sobě myslí, že je mizera. A brát na sebe následky chyb druhých lidí, to v člověku probouzí nenávist k lidem i k světovému pořádku.


Konec konců takový je život - protivný a nudný; takoví jsou lidé, když jsou ponecháni sami sobě - také protivní a nudní. Člověk prokletý se sám zatratit dvojnásob.


Sám sobě nedůvěřuji a neubráním se, abych se neotřásl, když zjistím, nakolik jsem zapleten i do takzvaných dobrých skutků.
(Thoreau: Chůze)


Hleď, jak dobré mám mínění o tobě: odvažuji se tě svěřit sobě samému. Vlastně žádný nerozumný člověk by neměl být ponechán sám sobě. Tu se mu totiž začnou honit hlavou špatné myšlenky, tu chystá zkázu v budoucnu jiným nebo sobě, tu propadá zvráceným choutkám, tu duše prozradí vše, cokoliv buď ze strachu nebo ze studu v sobě tajil.


Spokoj se tedy za všech okolností tím, že jsi filosof; ale chceš-li se jím ještě také zdát, zdej se jím sobě samému, to jistě svedeš.
(Epiktétos: Rukojeť)


Nejsem už schopen ušlechtilosti. Mám strach být směšný sám sobě.


Čemu se smějete? Sami sobě se smějete.


Chtěl jsem patřit sám sobě alespoň v sebezničujícím úsilí - omyl! Neboť právě tehdy je administrativně stanoveno, že má svoboda neexistuje...
(Jamek: Traktát o chatrných divech)


Všude byli našinci, my sami o sobě rozhodovali a rozsuzovali, a to vlastním mateřským jazykem. A teď jdi po panských sídlech, jdi do úřadů, jdi do škol...

 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm