Silnější se prosadí

3. května 2017 v 19:31 | Misantrop

Nemaje co číst, píšu. Je to podobná rozkoš, ale silnější.


Někdy po koncertě se cítím, jako že se sotva zvednu, abych se šel převléknout, ale vím, že jsem silnější, než jsem byl před několika hodinami.


Silnější se prosadí. To je a vždy bude zákon přírody. Tak to dělá i Pámbíček: vrhne masy lidí na Zemi a pak se musí každý starat sám, jak by přežil; jeden na úkor druhého; z toho plyne jediný závěr: zvítězí silnější. To je přece ten nejrozumnější řád; kdyby tomu bylo obráceně, nevzniklo by vůbec nic. Když se nepřizpůsobíme přírodním zákonům a neprosadíme se právem silnějšího, tak nás jednoho dne sežere dravá zvěř a později sežere dravou zvěř hmyz a nakonec zůstanou mikrobi.


Onen zákon je starší a silnější než vše ostatní. Proto běda tomu, kdo si své zájmy a svá práva upravuje tak, že se onomu zákonu příčí; ať dělá a říká cokoli, bude při prvním významném podnětu bez milosti rozdrcen.


Jindy zase naopak tvrdí, že ženy jsou silnější a tvrdší než muži - jak se jim to hodí.


Otrocké povahy se ovšem vyskytují u žen právě tak jako u mužů; a ženy stejně jako muži se obdivují tomu, kdo je silnější.
(Shaw: Pygmalion)


Řekli, že silnější vyhrává, ale nesouhlasím
Nemůže mi být lhostejný trpký osud lidí
Nemůže mi být lhostejný trpký osud zvířat
Na Zemi je dost místa pro všechny
Nepotřebuju k životu někoho týrat


Sadistická vůle k moci je silnější než síla vůle.


Všechno moje zlo, jež mi hrozí neustále v tomhle násilném a krutém světě od těch, kteří tím chtějí jejich dobro, vzniká ze zákona silnějšího neboli zákona džungle, v přírodě zjevného, v lidské společnosti skrytého. Ovšem u lidí je jako vždy všechno zkřiveno a přehnáno a zle pochopeno. Zákon, v němž silnější vyhrává a přežije, je u lidí zdeformovaný na pravidlo, že silnější musí bezpodmínečně zahubit všechno slabé. Jenže kdo je skutečně silný, ten nepotřebuje v panické hrůze do všeho kolem sebe mlátit. To je spíš známka ztráty jistoty o své domnělé síle. Skutečně silný a sebou jistý si může dovolit dávat milost. Teprve tak projeví skutečnou sílu.


Čím víc unesu, tím silnější se cítím.


Nedovedl jsem si představit více napjatou bytost, ani silnější. Byla odvaha sama, vědoma si propasti, jíž vzdorovala.
(Bataille: Matka)


Stádo a společnost je často útočištěm pro slabé a nesebevědomé jedince. Ti silnější a sebevědomější se stádem přicházejí do styku jen zřídka.


Děti potřebují více než dospělí, ženy víc než muži, nemocní víc než zdraví, zkrátka slabší má větší potřeby než silnější. A proto tedy bohové nepotřebují vůbec nic a lidé s nejnižšími nároky jim stojí nejblíže.


Divoch žije bez představeného, bez otročení, je silnější než rolník, protože je šťastnější, těší se blahu rovnosti, a především neocenitelnému statku svobody, jíž se marně dovolává většina národů.


V prostých srdcích bývá pocit krásy a vznešenosti přírody silnější a stokrát živější než v nás, nadšených vyprávěčích slovem i perem.


Silná naděje je mnohem silnější stimulans života než jakékoli jednotlivé štěstí skutečné.


Lidstvo nikdy nedojde k symbióze se Zemí, nicméně také nezahubí svého planetárního hostitele. Biosféra je starší a silnější, než lidstvo může vůbec kdy být.


Příroda je silnější a mocnější. I kdyby ji zničili, nepřežijí své vítězství.


Je tedy nějaká moc silnější než vůle... Proklatě!


Ten nadlidský pocit, to vědomí, že divoká příroda se ve mně ozve silou silnější než všechna lidská pouta, je mimořádně povznášející.


Kolikrát už jsem si předsevzal, že se nebudu lidí tak moc stranit. Bylo by to někdy možná i výhodnější. Ale ono to nejde, když je to taková verbež. Nepřemůžu se. Ten odpor k nim je silnější.


Větší počet je silnější než jedinec. Ale kdybychom byli váženi na vahách, pak by ovšem ten, kdo je těžší, musil vážit víc.
(Epiktétos: Rozpravy)


Váš lid je den ze dne silnější. Brzy zaplavíte kraj jako řeky, které se řítí roklinami po nečekaném dešti. Můj lid je jako opadávající příliv - avšak bez návratu.


To jsou nesmysly. Tady vykládají, že jsou vývojově vyšší než člověk. Že jsou inteligentnější a silnější. Že člověk je jejich parazit. To je prostě odporné.


Stanoví se zákony, které omezují naše pudy, bylo to potřebí; ale pudy jsou vždycky silnější a děláme chybu, když jim vzdorujeme.
(Maupassant: Babiččiny rady)


Bojte se lásky; ona přijde nepozorovaně a vyroste v něco silnějšího vůle, svědomí, úsudku.


Uctívání smyslů se často, a do jisté míry právem, zatracuje, neboť lidé pociťují přirozenou, pudovou hrůzu z vášní a vzruchů, které jsou zřejmě silnější než oni sami a o nichž si uvědomují, že je mají společné s méně složitými ústrojnými formami života.


A postoj k životu u těch pomatenců je protistátní. Soukromé citové vazby silnější než pouto ke Státu - tam nás chtějí zavést!


Čím silnější vláda panuje nad svými otroky, tím vytváří totalitnější fašismus.


Lidé ve skutečnosti i nadále rádi užívají práce jiných lidí, majíce to za věc dobrou i spravedlivou. Jakmile pak to mají za věc dobrou, najdou se vždycky takoví lidé, kteří jsou silnější či chytřejší ostatních a dovedou to tak zařídit.


Špatnost je silnější než prostředky proti ní.
(Antická žeň: Plinius Mladší)


Vše se zde vrací k jedinému právu silnějšího a tím k novému přírodnímu stavu, který se liší od onoho, s nímž jsme započali, jen tím, že tento byl přírodním stavem ve své čistotě, kdežto ten poslední je plodem krajní korupce. Vše se děje podle přírodního řádu.


Nijak zvlášť se už nedbalo o bohoslužby
a bohy; nastalý svízel byl silnější všeho.


Občanství, ty slavné božstvo, které vládneš v chrámech radnic, já tě zdravím! Ty jsi silnější než příroda. Cha! Cha!


Ale jednou, v silnější době, než je tato zpuchřelá, o sobě pochybující přítomnost, musí přece přijít vykupující člověk velké lásky a velkého opovržení.


Myslitel pohybuje se, jí, pije a spí tak, aby jeho duch byl stále klidnější, silnější.


Proč můj vzpurný hlahol není silnější než plechové povely, které mají moc nad dušemi celé zeměkoule? Na co však hyne můj tragický hrdina? Byl řád světa silnější než jeho osobnost? Ne, to řád přírody byl silnější než řád světa.

 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm