Tu útočiště mějž

11. května 2017 v 22:48 | Misantrop

Do kostela vrávorá raněný vojín a volá: "Turci vnikli do města, spaste se!" a klesl mrtev na dlažbu. Za ním proudily do chrámu davy lidí, matky s plačícími dětmi, bezbranní obyvatelé, hledající v kostele útočiště.


Kolektivita je připravena k poslednímu útoku na oblast, kde dřív asociální sklony mohly nalézt útočiště.


Věk temna, který má přijít, zakryje černým příkrovem celý svět; nebude úniku, nezbudou žádná útočiště, až na ta, která jsou tak skrytá, že je nelze najít, nebo tak skromná, že nestojí za povšimnutí.


Brzy po smrti islámského proroka Muhammada (zemřel roku 632 n. l.) ovládli Arabové kromě celé Arábie, Sýrie, Palestiny a Egypta také Írán. Z Íránu před bojovnými muslimy prchlo mnoho Peršanů, kteří se nechtěli vzdát své zarathuštrovské víry a hledali útočiště v Indii. Byli vlídně přijati a jejich potomci dodnes žijí a pracují hlavně v Bombaji a v Gudžarátu. Jsou to tzv. pársové. Párská kuchyně, za staletí dost poindičtěná, je ovšem výborná.


Ochotná mašinka nás zbavuje nepohodlí a dopraví nás do samého středu útočiště přírody. Útočiště? Ale kdež, od té doby, co je tak lehce dostupné, už jím přestalo být.


Já vím, proč to dělají: - to aby nebylo úniku; aby to ani v přírodě nebylo jiné než ve městech; aby misantrop nemohl před lidáky uniknout nikam, ani do přírody, kde mohl odpradávna nalézt klid, samotu a hlavně ticho. Nyní už i toto poslední útočiště zničili.


Kde, kdy, v kterém světě měl pátrati, by našel ducha blíženeckého, ducha žehnajícího nedůvěřivosti jako útočišti?


Každá kniha byla svět sám o sobě a já jsem v něm nacházel útočiště.
(Manguel: Dějiny čtení)


Umění v štěstí okrasa, a v neštěstí útočiště.


Lidské bytosti, která se zřítila do nejhlubší propasti neštěstí, zůstává jako jediné útočiště odvaha.


Zvíře, jež se narodilo jako človjek, musí si hledat nové útočiště ve svém původním prostředí, to jest v tropickém pralese.


Procházel jsem se trochu po okolních lesích, hledaje vhodné místo pro vybudování bezpečného útočiště pro - jak předvídám a tuším - budoucí můj útěk před verbeží. Ona totiž zcela jistě jednoho dne přijde a bude chtít, abych platil daně - abych platil za to, že žiji - abych pracoval pro jejich stát. Ale Já řeknu: "Cože! Já, Misantrop, a platit daně? Nevídáno!"


My, dobrovolní psanci, odmítáme jejich vládu, nosíme zelený stejnokroj lesního útočiště.


Stát - útočiště hajzlů.


Určitě budou ti slabí a bojácní a otročtí hledat útočiště pod ochranou silných a chrabrých a panovačných (těch, kterým se líbí práce s lidmi).


Stádo a společnost je tudíž často útočištěm pro slabé a nesebevědomé jedince.


Rozhodl jsem se, že opustím lidskou společnost. Ne, to ne, nešel jsem hledat opuštěný ostrov, ten bych dnes nenašel. Šel jsem hledat útočiště u žen. Jinými slovy dělal jsem pitomečka.


Není láska v tom, co se ti přihodí - tvému srdci už není otevřeno útočiště, kde může jen nalézat a nemusí už hledat.


Mladá dívka si myslí, že existuje něco jiného, svoboda, která přijde s láskou, jakési útočiště, které najde u toho, koho má ráda, jakési teplo a jakýsi klid - něco, co neexistuje.


Lhaní bývá v každém státě posledním útočištěm poražené části obyvatel, která se zrodila ze země a má sklony ke vzpourám.


Zlovolníkům vypoví zrak, ztratí útočiště, jejich nadějí je: vydechnout duši.


Chrám bohyně nenávisti je otevřený a každému přístupný, ale nikdo v jeho sloupoví nevyhledává samotu ani útočiště před lidskou zlobou. Bytuji tam jen Já.


Člověk se může snadno zmocnit jeskyně, která druhému sloužila za útočiště. Jak by ho však přiměl k poslušnosti? Jaká mohou být pouta závislosti mezi lidmi bez majetku?


Bydlím uprostřed Paříže. Když vyjdu ven, toužím po venkově a po samotě, ty je však nutné hledat tak daleko, že dříve, než si mohu svobodně vydechnout, potkám po cestě tisíce věcí, jež mi sevřou srdce, a než se mi podaří dojít do útočiště, které hledám, strávím polovinu dne v úzkosti. Kvůli předtuchám, jež mě znepokojovaly, bych si býval přál, aby mi z toho útočiště udělali doživotní vězení, aby mě tam zavřeli navždycky, aby mě připravili o veškerou možnost a naději se z něj dostat, a znemožnili mi jakékoli styky s pevninou, a tím, že bych nevěděl, co se na světě děje, zapomněl bych, že existuje, stejně jako by lidé zapomněli, že existuji já.


"Ó ty," řekl jsem si v duchu, "který nemáš jediného útočiště pro své sny - popatř! - Zde procitají mrtvé sny, než zapadnou zase do hrobu! Je-li tvým přáním skutečně zemřít, přistup: zde tě tvář nebe uchvátí do zapomnění!"


Jak útočiště na skále jsi čněl
nad davem, jenž se slepě rval a přel.
(Shelley: Wordsworthovi)


Sám sedím obrácen tváří k Oblačnému prameni, člověka nepotkat
Tady jsem našel útočiště a klid, nikdy již nevyjdu z Horských vrat
(Š'-te: Nepočítám jara)


Občas za jasných měsíčných nocí osvítí se mé odvěké lesní útočiště, jež bude jednou jistě i mým hrobem.


Ráno je zase hezky, lejsci si vesele pohvizdují. Velký hnědý luční koník s ostruhou na zadečku, jemuž můj stan poskytl za bouře útočiště, je tu se mnou stále. Za celý den nevidím nikde člověka. Konečně jsem snad našel to pravé místo. Je tu takový krásný klid a odloučenost!


Zvolil jsem za své nejzazší možné útočiště před davy dovolenkářů ono neobydlené údolí, prostírající se tak malebně za rodnou vesnicí mé matky
v březovém tom háji,
jenž mi útočištěm byl.


Zavřel oči před okolním světem a pohroužil pohled do vlastního nitra. Existuje-li nějaká možnost záchrany, pak je tam, a ne na zemi nebo na nebi. Fantazie byla jeho jediné útočiště.


Není to ten nečinný snílek, kdo prchá od skutečnosti, jsou to praktičtí muži a ženy, kteří se vrhnou do činorodého života jako do útočiště před bezvýznamností.


Tento svět je místem, kde nejtěžší práce je vítaným útočištěm před hrůzami a nudou zábavy.
(Shaw: Druhý ostrov Johna Bulla)


Už nevím, kam se podít, a hledaje klidné útočiště, zbývá mi jen prosluněný dvůr. Tam je však taky hlava na hlavě, jako by se dneska proti mně všichni domluvili. Pravé spolčení hlupců.


Ovšem, není zcela snadné zůstat přitom právě jen divákem, - ale nauč se tomu! A takřka ve všech situacích, které ti připadají těžké a trapné, budeš mít vrátka k radosti a útočiště, dokonce i tehdy, když na tebe dopadnou tvé vlastní vášně.


Taoismus zůstával šancí slabých, to jest na straně jedince. Nabízeje osamělému lidskému individuu pohodu, stojí vždy na straně jednoho proti všem. Ve jménu klidu a harmonie a tichého mlčení vedl svou nemluvnou při se světem neklidu a shonu a tlachání. Byl vždy útočištěm tvrdohlavých.


Tu útočiště mějž a pevný dům,
hráz omylům, jimž učí nerozum.


Každý je útočištěm sám sobě. Kdo jiný by mu mohl být útočištěm? Kdo dosáhne sebevlády, získá ono těžko dosažitelné útočiště.

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm