Další úspěch!

26. července 2017 v 15:41 | Misantrop

Toto dílo nemělo žádný úspěch. Protože tedy to, čemu se říká úspěch, nepřicházelo v úvahu, autor se pobavil tím, že vydal své myšlenky přesně tak, jak ho napadly. A tak ježto nemám ponětí, jak dosáhnout třeba jen skromného úspěchu, našel jsem od roku 1822 do roku 1833 pouze sedmnáct čtenářů.


Spisovatele neničí neúspěch, ale úspěch, protože úspěch nesouvisí s dílem a není potvrzením díla, úspěch souvisí s podstatou společnosti a je potvrzením nikoli jejích potřeb, ale lichých tužeb a planých představ.


Většinou všechno závisí na námětu; když je v něm nějaký nápad, pak je úspěch zaručen i při zcela průměrných realizačních kvalitách. Něco podobného není v jiné umělecké disciplíně možné. Spisovatel, hudebník, malíř nebo herec si musí i sebemenší úspěch poctivě zasloužit; filmový režisér přijde k hotovému.


Já jsem se zaprodal! Jsem kurva! Jsem prostitut! Tak moc chci ten úspěch?


Umělecký a kulturní úspěch, to byly přesně věci, které pro většinu z nás neměly nejmenší váhu. Surrealistické hnutí se málo staralo o to, aby vstoupilo vítězně do historie literatury a malířství. Především si přálo, a bylo to přání naléhavé, ale neuskutečnitelné, přetvořit svět a změnit život. V tomto podstatném bodě ukazuje letmý pohled kolem nás jasně na náš nezdar.


Je to dovedný umělec, maluje věrné portréty. Ale nikdy nikomu nelichotí a představuje si, že bude mít úspěch. Měl by být zanesen mezi blázny.


Voltaire říkal, že k tomu, aby měl někdo úspěch v umění, musí mít ďábla v těle.


Úspěch velikých učenců a myslitelů bývá obvykle úspěchem lidí služebné, dvořanské povahy, nic majestátního, nic mužného v nich není.


Pochopil vůbec tento houf nějakou myšlenku dříve, než úspěch prokázal její velikost?


Mylně soudíme, že kdo má úspěch, je též ve všem rozumný.


Opravdová velikost je nepřímo úměrná pouhému bezprostřednímu úspěchu.


Kdo volí primitivní prostotu, má jednoduchou možnost změřit své šance na úspěch; jsou nepřímo úměrné množství a síle všech jeho nenapravitelně zakořeněných zvyklostí.
(London: V odlehlých končinách)


Čert vezmi všechen světský úspěch, - - nic blbějšího nad pachtění se po něm. Neobyčejnost a úspěch mezi lidmi, - haha! spíše snese se oheň s vodou!
(Klíma: Arta)


Sertorius řekl: "Vytrvalost má větší úspěch než síla a také mnohé, co se nedá zdolat najednou, povoluje pomalu."


Člověk nemá přátel. Jen jeho úspěch je má.
(Napoleon po bitvě u Waterloo)


Když Závist uviděla něčí úspěch, chřadla, užírala se závistí a bezmála se udusila bolem.


Nezkazil mi náladu - to je co říct; už jen to je úspěch.


Odpoutám se od všech konvencí, které nevedou k úspěchu a štěstí zde, na Zemi.


Za šťastné pokládáme opovážlivce.
Mají úspěch, ač se dopouštějí svévolností.


Svět je maškaráda, na níž mají úspěch především darebáci.
(Armand Lanoux)


Kristus: Anarchista, který měl úspěch. To je vše.


Jediné, co ženská vynalezla, je náboženství. A to bohužel s úspěchem.


Vcelku nepatrný úspěch učitelů morálky je vysvětlitelný tím, že toho chtěli příliš mnoho najednou, že byli příliš ctižádostiví: přespříliš toužili vydávat předpisy pro všechny.


SUCCESSUS AD PERNICIEM MULTOS DEVOCAT
Úspěch zláká mnohé do záhuby


SUCCESSUS IMPROBORUM PLURES ALLICIT
Úspěch darebáků mnohé láká


HONESTA QUAEDAM SCELERA SUCCESSUS FACIT
Úspěch dá leckdy čest i těžkým zločinům.
(Seneca Mladší: Faidra)


Úspěch je hřích. Úspěchem pohrdala ze všeho nejvíc. A dobrota je dobro, protože to není úspěch.


Nechť vás ochrání bůh Ganéša, který vzpínaje své vpředu prohnuté tělo zbrocené milostným potem vypadá, jako by rozdával úspěch!


Otevřeně řečeno vidím pouze revoluční cestu odmítání spolupráce v Gándhího smyslu. Pokud se najde dost lidí, kteří jsou ochotni jít touto tvrdou cestou, budou slavit úspěch. Pokud ne, tak si nezaslouží nic lepšího než otroctví, k němuž jsou předurčeni.


Považuji za úspěch, když v sobě najdu dostatek ducha, abych se uchýlil do kina.


Téměř všichni lidé chránění před bídou a starostmi, poté co konečně svalili všechna jiná břemena, jsou pak sami sobě břemenem a mají za úspěch každou strávenou hodinu, tedy každé odtažení od právě onoho života, k jehož nejdelšímu zachování se jim dosud nabízely všechny síly.


Hnutí může vždy považovat za úspěch, když se k nám přidá další jeden dobrovolník, jenž se již nebude rozmnožovat.


Zničení přírodního světa není výsledkem globálního kapitalismu, industrializace, "západní civilizace" nebo nějaké závady v lidských institucích, je to výsledek vývojového úspěchu výjimečně dravého primáta.


To nejhroznější je, že mají takový úspěch.


Dorozumění mezi dvěma tvory, kteří různě myslí, má přece jen větší naději na úspěch - hlavní je, že myslí.


Každá redukce řeči byla úspěch, čím menší prostor pro výběr, tím menší pokušení přemýšlet.


Další úspěch! - Naše vítězství nad Přírodou jdou do nekonečna! Hosanna! Máme sotva kdy, abychom se nad tím zamyslili!


- "Nevídaný vědecký úspěch! Člověk si podmaňuje vodní říši!"
- "Člověk si podmaňuje vodní říši"? To by nám tak ještě scházelo!

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm