Kde vládne despotismus

21. července 2017 v 16:05 | Misantrop

Národy, u nichž je zaveden přepych, stanou se dříve či později oběťmi despotismu.


Čirý despotismus je trestem za špatné chování lidí.


Despotismus se těžko zahnízdí v kraji, který je málo zalidněn. Příliš velký vzrůst obyvatelstva přivodí ve státě i zločiny, i kruté zákony a konečně vyvine zárodky despotismu, který nutno pokládat za další účinek téže příčiny.


Kde vládne despotismus, kdo je poctivý, nemá naději.


V hlavách porobených despotismem se nikdy nezrodí ideje vznešené a statečné.


Pravý důvod je despotismus a sadismus, který se může takhle beztrestně vybíjet.


Nespravedlnosti despotismu, páchané vždy ve jménu obecného blaha, dokazují, že tato zásada je ve skutečnosti jediným principem morálky.


Přikázání starého despotismu znělo: Nebudeš.
Přikázání totalitarismu zní Budeš.
Naše přikázání je Jsi!


Vlastním smyslem despotismu je ponižování duší.


Dnešní bordel lidi nesbližuje, tak jako to činí tuhá pata totalitního despotismu, nýbrž naopak je staví proti sobě v tiché, nepřiznané, podvědomé, latentní misantropické nenávisti druha proti druhu, člověka proti člověku, přesně podle prastarého pravidla vládnutí rozděl a panuj.


Upadne-li se do despotismu, je třeba usilovat, jak se z něho dostat, a toto usilování je v tomto okamžiku jediným dobrem.


Vlastností despotismu je, že dusí vášně.


V despotismu bez příliš častých šibenic je pravá vlast komedie.


Národy asijskými je v Evropě pohrdáno, protože během doby byly podrobeny despotismu, který je neslučitelný s jakousi duševní povznešeností.


Čím slabší je opozice, tím tužší je despotismus.


Stáří je přítel pořádku a bojí se všeho. Náš muž by si v stáří snadno přivykl vznešenému despotismu Ludvíka XIV.


Despotismus je stáří, je to poslední choroba říše. Tato choroba nezachvacuje mládí. Despotismus obyčejně předpokládá, aby národ byl již bohatý a četný.


Nakonec by veškerý humanismus - kdyby opravdu zavládl - skončil jako strašná rovnostářská tyranie trpaslíků, jako čirý despotismus malých lidiček, kteří strhávají vše velké, hyzdí vše krásné a kurví vše ušlechtilé vším tím, co dnes považují za humanitářské.


Každá společnost hned po svém utvoření spěje podle okolností, v nichž žije, krokem více či méně rychlým k otroctví a musí podlehnout despotismu; neboť to je konec, k němuž směřuje každý druh vlády a forma, kterou udržuje každý stát až do svého úplného zničení.

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm