Sémě už je zaseto

13. července 2017 v 13:57 | Misantrop

Každé plémě i sémě má duši svou, a ta roste společně s tělem.


Sémě velkých světců nese ihned plody.


Sémě poznání a rozumu nepadá na tu správnou půdu.


Byl jsi v životě ty sám natolik čist, že se sémě tvé nedotklo dělohy ženiny?


Veliký Duchu, dej, ať mé sémě nevzklíčí,
ať lidská rasa opadne jako listí na podzim.


Stačí jediná zkažená zvrhlá buňka, aby zasela opět zvrácené zlé sémě svých zhoubných metastáz!


A než aby smrtelníci v chrámech
skládali buď zlata nebo železa či mědi tíž,
měli by kupovat sémě potomků spíš,
jež ceně dané slušně by se vyrovnalo,
a bez žen doma přebývat svobodně.
(Eurípidés: Hippolytos)


Sémě pochyb je zvláštní, vzácné, filosofické, nemorální, transcendentní, obludné, plné zlomyslnosti, škodlivé lidem i majetku, příčí se pořádku ve státě a prosperitě říše, je zhoubou lidstva, zkázou bohů, postrachem nebes i země.
(France: Ostrov Tučňáků)


Tak jako sémě lidí, kteří jsou v pohlavním styku prostopášní, bývá zpravidla neúrodné a neplodné, stejně tak nevázanost v řeči přináší výroky mdlé a nerozumné.


V zástupu pochmurném, jenž brzo zajde němě,
my jednou beze stop tak opustíme zem,
nedavše budoucnu myšlenky plodné sémě,
ni práce, započaté geniem.


Ostatně, když už jsme u těch zločinů proti přírodě, plně souhlasím se Schopenhauerem a starými mudrci starověku, že prvotním hříchem či vinou člověka je již jen to, že se narodil, lépe řečeno, že ho nějaký lidský nemyslící dobytek sobecky poživačně zplodil v úchylném pornografickém hekání rozkoše a zasemenil svým nečistým séměm panenskou Zemi.


Les není bordel a příroda není prodejná děvka, aby po jejím břiše kdekdo rajtoval; aby ji kdekdo mohl špinit, kálet na ni a poskvrňovat lidským séměm.


Král se obrátil ke své manželce a řekl: "Snad byl ten drak zasvěcen bohům a já jsem tehdy zasel zlé sémě, zlou dračí setbu. Ať se sám proměním v hada, dá-li se tím hněv bohů usmířit, aby náš rod už nestíhaly další trampoty!"


Zde lítost není na místě, jen hněv.
Zlé Adamovo sémě sem se vrací.


Je zaseto sémě strašlivého brachiálního běsu, jenž si jednoho dne zatančí svůj vítězný tanec v tratolišti krve.


Ten, kdo zasévá sémě vražd a bolesti, nemůže sklidit radost a lásku.


K slávě vede cesta těžká, plná svízelů a utrpení. Už zde vzklíčilo sémě zloby, aby otrávilo jeden z nejnádhernějších životů.


Vždycky dozrává zlý čin každého člověka v něm samém; jaké kdo zasije sémě, takové ovoce sklidí.


Sémě už je zaseto. Můj jemný sluch už slyší rašit pupeny, jež se hrnou vzhůru za světlem, v šanci využitkovat pro sebe ten podivný, neviditelný a všezaplňující zákon rovnováhy a pohybu či času. Jen jestli už není pozdě...

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm