Jako na trhu

14. srpna 2017 v 12:47 | Misantrop
Fabio Fabbi: Trh s otrokyněmi


Začala jedenáctidenní dovolená - ale jak! V lesích je houbařů jako much na trhu.


Kde přestává samota, začíná se trh; a kde se začíná trh, začíná se také hřmot velkých herců a hemžení jedovatých much.


Náruživý pracant si nemůže dovolit udržovat otevřenější vztah k druhým; jeho práce by na trhu klesla v ceně.


Dříve pracovali jen otroci z dobytých území, dnes už není co dobývat, kromě zahraničních trhů, stali jsme se všichni otroky, jejichž práce pro práci (travail-pour-travail-isme?) nedává smysl ani jako nový dekadentní umělecký směr.


Evropský projekt má být formou politického rozvoje. Výsledkem je však spíše pouhý tržní plán, sladěný s požadavky amerického trhu a s americkým dolarem - a podle amerického vzoru a výuky.
(Misantrop: Pozn. k: Bey: Dočasná Autonomní Zóna)


Zvony svou moudrost vyzvánějí: kramáři na trhu přezvučí ji groši!


Co jsem viděl na Starém trhu
Lidé vypadají spokojeně sami se sebou i s okolním světem; je to zarážející a trochu to nahání strach.


Hlučný hovor Jevseje děsil; před podrážděnými lidmi a křiky utíkal a zalézal někam do úkrytu, protože jednou na trhu viděl, jak mužici nejprve jen hlasitě mluvili, ale pak se dali do křiku, začali jeden do druhého strkat, až nakonec kdosi popadl hůl, rozmáchl se a udeřil.


Uliček, štítů klikatina,
na trhu ztuchlá zelenina.


Nejodpornější odrůda ješitů, prolhané zrůdy, kterým se zachtělo představovat "krásné duše", a dokonce snad svou pokaženou smyslnost, zabalenou do veršíků a jiných plenek, nosit na trh jako "ryzost srdce": odrůda morálních onanistů a "sebeukáječů".


Na dobytčím trhu se oči vždycky upírají na největšího a nejtučnějšího vola.


Žádáte-li na trhu nebo v obchodě čočku, odvětí prodavač s podivem: "Čočku? Jakou čočku? Máme dvanáct druhů."


Cvičitel zápasníků Hippomachos říkával, že své žáky pozná už na dálku, i když třeba vidí jenom, jak nesou z trhu maso.


- Vyjde v nejbližší době něco jako bylo Letiště, Hotel a Nemocnice?
- No tak v nejbližší době má přijít na trh Nádraží, Pošta a Noclehárna.
- Prima, jestli vyjdou taky Jatka, dejte mi vědět.


Hry jsou dnes už také jen zboží, s kterým se chodí na trh, i říkají - nikoli neprávem - že by je ti od divadla nekupovali, kdyby nebyly střiženy na onen způsob. A tak se hledí básník přizpůsobit požadavkům těch, kteří mu za dílo platí.


Chladný profi-umělec, na rozdíl od zaníceného amatéra, podléhá snáze zákonům trhu. Při tvorbě se tedy musí, chce-li se uživit, řídit ne svým srdcem, ale diagramy prodejnosti. A tomu už neříkám "svobodná tvorba."


Profesionální vydavatel, jenž se řídí pouze úzkými zákony zisku a odbytu, zákony trhu, to jest zákony poptávky a nabídky, nemůže být nikdy druhým takovým Aulem Gelliem, jehož nadšenectví budou vděčit příští generace za skryté poklady dneška.


Doplňkem mnoha dobročinných církevních trhů, jejichž cílem je získat finanční prostředky, většinou bývá karneval. Býval považován za oslavu těla, ale nyní je přijatelný, neboť peníze připadnou církvi, která může kázat proti Ďáblově pokušení!


Usoudil, že je žití výnosný trh. Na všem prý je třeba vydělávat, i na špinavosti.


Na trhu, který vytvořily ženy, je žena vždycky odměňována lépe. Tam, kde se obchoduje s neřestí, dostává zaplaceno jen ona, muž nedostane nic, a běda mu, kdyby něco vymáhal.


Učím hloupé ženské krákat, aby šly lépe na odbyt na vdavkovém trhu.
(Shaw: Láska mezi umělci)


Nemám v úctě člověka, který by na trh odnesl celou krajinu, a odnesl by tam i svého boha, kdyby za něj mohl něco stržit.


A vy slepice, kolik vajec jste loni snesly a z kolika se mohla vylíhnout kuřátka? Většinu jich odnesli na trh, aby si Jones a jeho lidi vydělali.


Brzy bychom se měli v řadách žen dočkat upřímného soutěžení o to, která z nich dodá na trh nejlépe vykrmené dítě.


"Vyprávěl jsem ti někdy, člověče," řekl a pochechtával se s dýmkou v ústech, "jak ti moji spratci podpálili sukni jedné staré bábě na trhu, protože ji viděli, jak balila klobásy do plakátu s V. B.?"


U nás v Kyjevě jsou přece všechny ženské, co sedí na trhu, čarodějnice - jedna vedle druhé!


Stratoklés vzal si k sobě hetéru Fylakion; a když mu jednou nakoupila na trhu k obědu mozečky a krky, pravil: "I hleďme, tos nakoupila takové věcičky, s jakými my státníci hrajeme házenou!"


Trh byl tvoje škola. Zkrátka vše, co třeba k správě obce, všecko máš.
(Aristofanés: Jezdci)


Členové Strany měli nařízeno nekupovat v obyčejných obchodech ("podílet se na volném trhu" se tomu říkalo), ale toto pravidlo se tak přísně nedodržovalo, protože různé věci, jako například tkaničky do bot nebo žiletky, nebyly jinak vůbec k dostání. Jednou chyběly knoflíky, potom látačky, jindy zas tkaničky do bot; teď to byly žiletky. Pokud se k nim člověk vůbec dostal, pak jenom tak, že je víceméně tajně vyšmelil na černém trhu.


Kant přinesl na trh převrácený svět jako filosofické šaškovství, což přirozeně muselo najít velký souhlas.


Oh, toho tvého podvrhu,
jenž znalci jen se jeví!
Trousíš svou lásku po trhu
a v srdci nosíš plevy.
(Hora: Z díla básníka Aneliho)


Ve vědách chce každý, kdo touží po uplatnění, přinést na trh něco nového: a jeho novost je mnohdy jen v tom, že popře to správné, co dosud platilo, aby je nahradil svým tlachem.


Lidi jsou jeden rod, člověče. A vidíš, nevadí jim to; jeden rod, a oč o všechno bojují! Už ani ne o místo, kde by žili, ale o moc, o prestiž, o vliv, o slávu, o trhy a vím já oč ještě!


Čím víc se rozšiřují trhy, tím spíš si musíš dát pozor, aby ses nedotkl něčích názorů. Je třeba šetřit nejvnitřnější cítění těch nejnepatrnějších menšin.


S novým jitrem mi vzešla nová pravda: tu jsem se naučil říkati: "Co mi po trhu a luze a lomozu luzy a dlouhých jejích uších!"
Vyšší vy lidé, tomu se ode mne naučte: na trhu nikdo nevěří ve vyšší lidi. A chcete-li tam mluviti, budiž! Luza však mžourá: "Všichni jsme si rovni!"


Než může člověk se svým zákoníkem na trh (bez nebezpečí otřesu a shození), to už musí být sakramentsky vážná věc.


Vyšli jsme do tohoto života z jiného života a z jiné přirozenosti, jako bychom šli z nějakého města někam na hlučný trh, a teď někteří sloužíme slávě, jiní penězům; vzácní jsou takoví, kteří všechno ostatní nepovažují za nic a bedlivě pozorují podstatu světa.

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm