Nastává proměna

10. srpna 2017 v 16:19 | Misantrop

V nejosamělejší poušti nastává proměna: lvem se tu stává duch, svobodu chce si ukořistiti a pánem býti ve své vlastní poušti.


Osamění není nic jiného než právě tohle: zapříst se do pavučinky ve své vlastní duši, zakuklit se a čekat na proměnu, která se musí jednou dostavit.


Světy umírají, poněvadž se rodí. Rodí se, ustavičně umírají, a tvorstvo, stále nedokonalé, pokračuje v neustálých proměnách.


Proměnou putuje všecko.
Řeky se mění v listí a zelená pastva
v těla stád a stáda zas v postavy lidské,
ba i z těch našich údů si posilu berou
nejednou těla šelem i křídlatých dravců.
Všechen žír mění příroda v živoucí těla
a vytváří z něho i veškeré zvířecí smysly
stejně či přibližně tak, jako ze suchých polen
když vyloudí plamen a všecka je obrátí v oheň.


Právě tak panují proměny nekonečné i ve světě ducha. I tu jest neustálé kroužení života, ten věkověčný Kreislauf des Lebens, z formy do formy, z života v život, z bytosti v bytost, a nikdo nedovede mi říci, kde je počátek a kde konec mé slzy.


Čuang-c' na jednom místě uvažuje o tom, jak z mrtvého těla povstanou časem třeba nohy hmyzu nebo jiné tělesné orgány živočichů, na jiném místě rozvíjí představu o proměně v nějaký další živý subjekt, ať už motýla nebo koně, zřídkakdy uvažuje o přímém dalším proměnění v člověka.


Proměna prvku v jinorodý prvek při zachování, uchování křehké bytosti. Ejhle - slunce.Pracovat na plné obrátky, podávat plný, sebedůstojný výkon, proměnil by se každý z nás v slunce.


Je to skutečný čaroděj, měnící zázrakem pohyb ve zvuk; touto proměnou dává zaznívat hudbě, kterou se rozehrává němý ruch v přírodě.


Pomiňme nejprve umělce: nestojí ve světě a proti světu zdaleka dost nezávisle, aby si jejich hodnocení a proměny těchto hodnocení zasloužily o sobě nějakou pozornost!


Já si tedy myslím, že by bylo nejlíp proměnit všechny snaživé hrdiny univerzálního romanopisectví ve větrné korouhve a nechat je otáčet dokolečka, dokud nezrezaví a vůbec je nepouštět dolů, aby nemohli svými výtvory obtěžovat poctivé lidi.


Popis hrůz, jež čekají zloděje knih, se nachází v nápisu v knihovně kláštera San Pedro v Barceloně:
Tomu, kdo krade knihu nebo si ji půjčuje od majitele a nevrací, ať se mu v ruce promění v hada a ten ať jej uštkne.


Skutečná osobnost se v proměnách času nemění, zůstává sama sebou, ať ji vlna vynese na sám vrchol, nebo naopak smete.


Když se Řehoř Samsa jednou ráno probudil z nepokojných snů, shledal, že se v posteli proměnil v jakýsi nestvůrný hmyz.


Ta proměna byla v mých očích vždy jen vysokou a velkomyslnou ozvěnou dokonalého štěstí, na něž jsem už dlouho čekal. Konečně přišel, přišel den, kdy jsem se stal prasetem! Kolikrát od té noci strávené pod širým nebem na pobřežní skále jsem se přidával ke stádům vepřů, abych se zase zmocnil jako dobrého práva své ztracené proměny!


Nejradši bych se mávnutím kouzelného proutku proměnil v strnada a přidal se k nim. Myslím, že bych byl šťastný. Jaká zvrhlost být člověkem!


Mnohokrát prošel jsem kamenem,
mnohokrát proměnu ohněm bylo mi podstoupit
Slýchal jsem jenom, že lidé v duchy se po smrti mění
Neviděl nikdy však moudrého v jeřába se proměnit


Když jsem byl počat, svou božskou podobu jsem byl nucen změnit na lidskou. Jen proto jsem se však proměnil v smrtelného člověka, abych mohl lidi nenávidět. Jen proto jsem přijal na sebe svou mužnou podobu, abych zasil nenávist k lidem.


Ta jeho nevýslovná nenávist musela vzejít z neskonalé lásky! Železo přece změkne ve výhni, než promění se v ocel.
(Grabbe: Don Juan a Faust)


Vaše slavnosti proměním ve smutek, všechny vaše písně v žalozpěvy.


Umění proměnit se v divochy, to je to, co bychom se měli naučit.


Člověk si řekne: Neumírám! Co mu to však pomůže? Jeho tělo podlehne proměně, jeho duše s ním. My se ovšem radujeme z nabyté člověčí podoby, leč v toku proměn je bezpočtu jiných podob stejně dobrých. Není většího štěstí než procházet těmi nespočetnými proměnami!


Byl jednou jeden se proměnilo v Nikdy nebyl!


Školometové, jsouce duchem slabí, proměnili filosofii před lidstvem v děsnou příšeru.


Eliminují-li se z pojmu boha předpoklady vzestupného života, všechno silné, statečné, pánovité, hrdé, klesá-li krok za krokem na symbol berly pro znavené, záchranného kruhu pro všechny tonoucí, stává-li se bohem chudiny, bohem hříšníků, bohem nemocných par excellence a zbývá-li jaksi predikát "spasitel", "vykupitel" jakožto božský predikát vůbec: o čem mluví takováto proměna?


Kdo odsud s výšky zhlédne říš a zem,
tomu se všechno přízračným zdá snem,
kde zrůda rozrůstá se v horší zrůdu,
kde za řád platí zlořád beze studu
a celý svět je proměněn v svět bludu.


Pokrytectví vyjde krásně najevo, když "počestní" provedou ve svém náboženství změny, aby udrželi krok s přirozenou proměnou lidí!


Bedlivě pozoruj minulost, ony nespočetné proměny vládnoucích mocí, a dokážeš předvídat i budoucnost.


Spotřební společnost žízní po všem úchylném a neočekávaném. Co jiného může pohánět ty podivné proměny v oblasti zábavy, které nás budou nutit kupovat?


Fuj! nechat si namlouvat, že vystupňováním neosobnosti, v soukolí nové společnosti se může hanba otroctví proměnit v ctnost!


Stromy nerodí plody, ale dolary; plody neuzrají, dokud se nepromění v dolary.


Kam napíná váš duch své úsilí,
jste larvy, jež se nikdy neprobudí,
pro něž proměny hmyzu skončily!


Muž z lidu, kandidát pracujících stavů, se opět mění v parlamentní housenku a vyžere se ve státnickém životě do tloušťky a sádelnatosti, aby se po čtyřech letech opět proměnil ve třpytivého motýlka.


Proměnil se v ústa, která mluvila, ruku, jež podepisovala, co se od něj žádalo.

 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm