Přiznávám se upřímně...

11. srpna 2017 v 17:36 | Misantrop

Přiznávám se upřímně, že od posledního návratu některé zkažené rysy mé jahuovské povahy ve mně ožily obcováním s několika lidmi z vašeho plemene. Přiznávám sice, že jsem Jahuům venkoncem podoben, ale jejich zvrhlou a surovou povahu si nedovedu vysvětlit.


Lidé se neradi přiznávají, že nenávidějí toho, koho mají milovat.


To, k čemu se teď přiznávám, zklame všechny milovníky odvážných činů: dělám to všechno ze zbabělosti, z vědomí slabosti! Utíkám od lidí, protože cítím, že by byli silnější v konfliktu, do něhož mě neustále ženou.


Přiznávám se, starý Hlupákove, že je tvá situace velice dojímavá, ale východiska z ní není.


Podíl na všeobecném chaosu a pádu industriální civilizace bych rád přiznal.


Ne každý trpí v industriálně-technologické společnosti psychickými problémy. Někteří lidé dokonce přiznávají, že jsou docela spokojení se společností jako takovou, jaká je.


"Život" ve tmě, v bídě, v zimě, v znečištění, v otroctví, v civilizačních chorobách - nutno přiznat jedno: i k tomu je nutná jistá dávka hrdinství...


Nemám-li mít strach, pak si musím také přiznat, že člověka nenávidím, i kdyby se mi měla rozsypat mravní stavba světa.


Je to slepota, nebo jen obyčejná zbabělost přiznat si, jakou úlohu hraji já a lidstvo v přírodě? Jak to, že podobní lidé nikdy nenahlédnou a nepřiznají si ten jediný logický závěr, že dokud bude žít na Zemi jediný člověk, ničení světa nepřestane a svoboda nebude dotud existovat?


Salomé se ptala: Jak dlouho ještě bude existovat smrt? Pán řekl, "dokud budete vy, plodné ženy." Augustinus se plně přiznává k tomuto učení a ke všem jeho důsledkům, když říká: "Mnozí namítají: jestliže se bude od všech vyžadovat, aby se zdrželi soulože, jak bude existovat lidský rod? - Kéž to chtějí všichni!"


Lidstvo skončilo na této planetě. Již je vlastně mrtvé, jen si to dětinsky dosud odmítá přiznat.


Seton byl vášnivý lovec a sběratel mrtvol. To byl jeho jediný způsob poznávání, který znal. Sám se k tomu přiznává. Ale toto přiznání je bezcenné, protože nemůže jinak.


Barbarovi již utrpení samo je něčím neslušným: potřebuje teprve výklad, aby si přiznal, že trpí (jeho instinkt mu spíš káže, aby utrpení popíral, tiše snášel).


Nebyl lhář, přiznával pravdu a říkal, že je krutý. Slyšeli jste, lidé? Troufá si to tímto chvějícím se perem opakovat! S lokty opřenými o kolena a s hlavou v dlaních se v duchu užasle ptá, je-li tohle opravdu to, čemu se říká lidské milosrdenství. Tu si uvědomí, že je to jen prázdné slovo, které se již nenajde ani ve slovníku poezie, a upřímně přizná svůj omyl.


Přiznám, že z nedostatku vážnějšího zaměstnání od roku 1814 píši, tak jako se kouří doutník, abych si ukrátil dlouhou chvíli.


Ano, přiznávám, že je podle vašich pojmů moje kniha nemravná, protože je-li mravnost to, čím se stala, totiž zločin proti přírodě, potom je moje kniha nemravná, je totiž psána podle přírody a přidržuje se jí.


Je trochu podivný, jak jedná, paličák.
Já si ho, přiznávám, snad proto vážím však.
(Molière: Misantrop)


Je třeba věnovat úvahu a ostře přitom pokárat zemskou politickou správu, aby mužům, kteří jsou tak velice blízko ministerským křeslům a jmenují se Vyžrálek, Vyžranda, Vyžírka, Vyžírač apod., nepovolovala v zájmu veřejného pořádku změnu jmen, poněvadž to pak vypadá, jako kdyby se k něčemu přiznávali.
(Hašek: Změna jména)


Přiznává se k vině, kdo se soudu vyhýbá.


Bývaly i doby, kdy policie běžně hlídkovala na ulicích, takže lidé mohli chodit neozbrojeni - byť Stendhal se přiznává, že u sebe vždy nosil krásnou dýku!


Musíme si přiznat, že v nadávkách, kterých používáme, bývá mnoho nevkusu. Obyčejně spokojíme se nějakou prasprostou nadávkou, plácneme, co nám slina přinese na jazyk, neuvažujíce o tom, že i v nadávání může být jistá elegance a že se může leccos říci vybranými slovy.
(Hašek: Rady pro život)


Jakýsi bezvýznamný německý doktůrek jménem Heinrich Wallnöfer píše hned na začátku (přiznává se!), že "cech lékařů, kdekoliv se s ním setkáváme, měl původně těsný vztah ke kněžství."


Přiznávám, že čtu málo knih s takovými obtížemi jako evangelia.


I Jehova i Alláh i "Otec nejvyšší" jsou smrtelní - i oni zmírají na nedostatek víry v ně. Přiznávám - jsou i vzkřísitelní...


Přiznám se, že při pohřbívání takových lidí, jako byl Bělikov, člověk pookřeje. Když jsme se vraceli ze hřbitova, měly naše tváře zdrženlivý, postní výraz, nikdo nechtěl dát najevo pocit uspokojení - pocit podobný tomu, jaký jsme zakoušeli, už je to tak dávno, ještě v dětství, když dospělí odjeli z domu a my běhali hodinu dvě po zahradě a kochali se naprostou svobodou. Ach, svoboda! Svoboda! Pouhá její připomínka, pouhá naděje na ni dává duši křídla, nemám pravdu?
(Čechov: Člověk ve futrálu)


Kdyby si lůza přiznala pravdu, musela by ihned spáchat sebevraždu!


Prý se neví nic; kdo to tvrdí, ten neví,
jak to ví; vždyť nic, jak se přiznává, neví.


Nevím nic o onom světě a jsem natolik upřímný, že to přiznávám.


Přiznávám, že mám silný předsudek proti všem slepým, jednookým, hluchým, němým, beznohým, bezrukým, hrbatým a podobným lidem. Všiml jsem si, že je vždy nějaký zvláštní vztah mezi zevnějškem člověka a jeho duší. Jako by se ztrátou údu ztratila duše nějaký cit.


Přiznám se, že se vždycky třesu vzteky, když slyším hlupáky mluvit o zákonech přírody. Spravedlivé nebe, touží-li někdo spáchat zločin, inspiruje se přece zákony přírody!


Ti, kteří přiznávají svou lidskou nedokonalost, mají výjimečně pravdu.


Dnes už se nikdo nestydí přiznat, že nic nečte, kromě časopisů; že za život nepřečetl jedinou knihu; že nikdy nic nenapsal; žádnou báseň, žádný spis, ani mizernou stránku do deníčku, v němž by si srovnal vlastní myšlenky a naučil se dobře psát - a plavat možná také neumějí.


Ne že bych se chtěl nestoudně vyloučit z území bláznovství. Pocházím z něho a patřím do něho, přiznávám se.


Jsou lidé, kteří jsou lepší v tom, že přiznávají, že vedou válku, a neříkají dočasnému zastavení nespravedlivosti spravedlnost a přátelství.


Musel to napsat, musel se přiznat.

 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm