Buď statečný!

1. září 2017 v 12:03 | Misantrop

Teprve, až stejně často, jako dnes slyší od rodičů: "buď hodný!", slyšeno bude: "buď statečný!", hodna bude Evropa pozoru.
(Klíma: Vznešená síla)


Muž se železným srdcem je prostě muž tvrdý, chrabrý a statečný; žádný jiný smysl bych v tom nevinném přirovnání nehledal. Vždyť stejně tak by se musel urazit i český král Přemysl Otakar II., král železný (a zlatý) zvaný.


U velikých státníků i smrt musí být spojena s ohledem na stát a ani konec života nesmí být nepřičinlivý, nýbrž se musí jevit jako statečný a záslužný čin.


Stožáry stoletých borovic se schodovitě tísní po obou stranách toku, přísně shlížejí na svobodného člověka a zarputile vrčí; kořeny, ohromné kameny a pichlavá křoviska mu zahrazují cestu, ale on je silný na těle a statečný na duchu a nemá strach ani z borovic, ani z kamenů, ani ze své samoty, ani z hlaholivé ozvěny, opakující každý jeho krok.
(Čechov: Sny)


Ne zbabělý, ale moudrý je každý, kdo odchází z civilizace! Je dokonce i statečný! Neboť kdo svévolně opustí svoje stádo a svůj stát, ten je hrdinou.


Nejsi statečný: leká tě i ten útlý jazýček bídného plaza.


Líbí se mně, je-li muž statečný a energický.


Únava nepronikne do statečného srdce, které chrání krunýř odvahy.


"Povídá se, že jsi udatný a statečný. Takového muže potřebuji."


Prostě a z celé duše buď to, nebo ono: buď svobodný člověk, nebo otrok, buď vzdělaný, nebo nevzdělaný, buď statečný kohout, nebo nestatečný!
(Epiktétos: Rozpravy)


Matka se štítí zabít drůbež, statečný hoch milerád zastoupí matinku. Pak se zálibou dívá se na zabíjení vepře o vepřových hodech. V jeho dětské duši tkví přání jen alespoň jednou moci také zapíchnout vepře.


"Nikdy nebylo muže tak poctivého a tak statečného! A byl tak mladý dosud! Co vše mohlo z něho ještě být! Já pozorovala jsem jej den ode dne! Každého jitra byl lepší, než předchozí večer! každý večer lepší, - moudřejší, ušlechtilejší, sebe více ovládající, ryzejší než ráno!"
(Klíma: Ženy Cesareovy)


Člověk, jenž je statečný, byť i majetek neměl, může vyvolat stejný strach jako lev, byť by i klidně ležel.


Nouze sama od sebe není přece ničím ponižujícím, nýbrž jen v tom případě, kdy je důsledkem nedbalosti, nevázanosti, přepychu a neschopnosti hospodařit. Ale u rozumného a statečného muže ve spojení se všemi přednostmi svědčí o velkodušnosti a ušlechtilém smýšlení. Neboť nemůže vykonat nic velikého ten, kdo se obírá malichernými věcmi.


Jen statečný a šťastný může závist snést.


Chce-li být don Juan donem Juanem, musí být statečný a mít onen dar ducha bystrého a rovného, jaký umožňuje jasně vidět do pohnutek lidských činů.
(Stendhal: Italské kroniky)


"Co jest dobré?" se ptáte. Býti statečný je dobré. Ať si povídají holčičky: "Dobro je, co je hezké a zároveň dojímavé." Nikdo ještě nepromluvil tak bojovných slov: "Co jest dobré? Býti statečný jest dobré."


Statečný Jan Kozina zůstal v žehnané paměti všech svých krajanů, kteří od jeho smrti začali nositi šňůrky černé barvy na svých bílých šerkách, na znamení smutku. Chodský lid si podnes vypravuje, jak Kozina "bul nevinně hutracenej, ha že je svatýma".


Nick Carter: "Jste statečné děvče?"
Květuška: "Jsem dcera národa Jana Žižky!"

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm