Uznáte-li něčí autoritu

14. září 2017 v 13:37 | Misantrop

Uznáte-li něčí autoritu, tj. ponižujete-li se, dáváte-li najevo svoji podřadnost, není nic přirozenějšího, než když s vámi bude zacházeno tak, jak si zasluhujete: povýšenecky a nadřazeně.


Velký počet lidí ne schopen myslet, nýbrž jen věřit, a ne vnímavý pro důvody, ale jen pro autoritu.


O rozvoj ideje vegetariánství na přelomu XIX. a XX. století v Evropě se zasloužil Tolstoj svou morální autoritou.
(Wiśniewska-Roszkowska: Vegetariánství)


Všechny instituce jsou napadány, počínaje učitelem a konče hlavou státu. Lhostejno, zda jde o náboženství, o morálku, o stát nebo o společnost, všem se sprostě nadává a na vše se hází bláto nejoplzlejším způsobem.
Jaké postavení ale může člověk zaujmout v životě, do kterého se chystá vstoupit? Nic mu už není svaté, nic velkého nepoznal a naopak tuší a zná nížiny života. Z tříletého dítěte se stal patnáctiletý opovrhovač jakoukoli autoritou.


STAROSTA: Nesneseš nad sebou autoritu; díváš se křivě na každého, kdo má nadřízené postavení; pokládáš ho za osobního nepřítele - a hned je ti jedna útočná zbraň stejně dobrá jako jiná.
DOKTOR STOCKMANN: To je moje nejplnější a nejtrpčí přesvědčení -!


Opojení autoritou je největším nepřítelem pravdy.


Bůh. Původce všeho zla. Odkud se bere jeho autorita? Nevíme. Je nepochopitelná a nekontrolovatelná. Provokuje proto ke sporu. Ke vzpouře.
(Kundera: Předmluva k Lautréamont: Zpěvy Maldororovy)


Každá organizovaná vzpoura proti Straně jí připadala hloupá, protože musí nutně selhat. Prozíravé je porušovat pravidla a zůstat naživu. Byl by rád věděl, kolik takových jako ona asi je mezi mladší generací, mezi lidmi, kteří vyrostli ve světě Revoluce, neznají nic jiného, vidí ve Straně cosi nezměnitelného, jako je třeba obloha, nebouří se proti její autoritě, ale prostě ji obcházejí, tak jako králík kličkuje před psem.


Jednou odpoledne koncem prvního léta, když jsem si zašel do Concordu k ševci pro spravenou botu, mě zatkli a vsadili do vězení, protože, jak jsem to už jinde vylíčil, jsem nezaplatil daně státu, jehož autoritu jsem neuznával, neboť tento stát přímo před vraty svého senátu kupuje a prodává muže, ženy a děti jako dobytek.


Že se Itálie dostala až tak daleko, že na ni neplatí autorita orgánů republiky ani panovníkova, za to vděčí právě a výhradně církvi.


Prostředky, jimiž se zjednává autorita pravdě pomalu a nákladně získané, jsou naprosto odlišné od těch, jimiž by se dokazovala.
Autorita zákona je odůvodněna tezemi: bůh jej dal, předkové jej žili.


Žádná víra nesmí být přijímána na základě "božské autority".


Lidský duch, zmatený teologickými názory, nechtěl se znát sám k sobě, pochyboval o vlastních silách, nedůvěřoval zkušenosti, obával se pravdy, opovrhl rozumem a zřekl se ho, aby se slepě podřídil autoritě.


Rétor, zahajující svou řeč větou "Už staří Řekové/Římané...", ví, že autorita antiky bude působivá na posluchače ve prospěch řečníka, který se takové autority dovolává.


Kdysi před sto lety utrousila jen tak od boku nějaká od reality odtržená systematizující a katalogizující autorita nějaký výmysl a nyní se ten nesmysl opisuje automaticky z jedné učebnice do druhé.


Věda požívá autority, se kterou běžná zkušenost nemůže soutěžit.


Téměř všude má čtenářská komunita nejednoznačnou pověst, která pramení z její získané autority.
(Manguel: Dějiny čtení)


I ti nejplošší sice nechávají platit uznanou autoritu velkých děl, aby totiž nevyzradili svou vlastní slabost, avšak mlčky vždy zůstávají připraveni vyslovit svůj zatracující soud, pokud je člověk nechá doufat, že mohou.


Mohla si ve starých dobách dívka při slavnosti zvané svajamvara skutečně sama vyvolit manžela, jako to v eposu Mahábhárata učinila princezna Damajantí? Vždyť Manuův zákoník, nejvyšší hinduistická autorita ve věcech společenských a rodinných vztahů, nic podobného nezaznamenává.


Autoritu nenávidím. Autorita pokřivuje vztahy mezi rodiči a dítětem.
(Shaw: Živnost paní Warrenové)


Válka je v nás a čeká jen nedočkavě na to, až nám nějaká autorita či vůdce či idea ukáže na nepřítele.
Lidé jsou jako ovce: udělají jenom to, co se jim řekne z kazatelny, z tribuny, z médií. Čekají jen s hlavou zdviženou k nějaké autoritě, aby jim řekla, co mají a co nemají dělat, ale přitom ten příkaz nesmí být v rozporu s jejich lidstvím. Jinak se na takovou autoritu vrhnou a svrhnou ji a jdou za vůdcem, který vyhovuje jejich povaze.


Připíjím na úplné zničení nynějšího řádu, to jest všeho, čemu se říká výsada, monopol, direkce, hierarchie, autorita, stát!
Úhrnem: vidím tři strany ... ne, tři skupiny - a žádná z nich mě nezajímá: ti, kteří mají, ti, kteří už nemají, a ti, kteří se snaží, aby měli. Ale všichni se shodují v tom slaboduchém zbožňování autority!


Všichni se nakonec přidají na stranu moci a autority, ať je jakéhokoli druhu.


Tam, kde jiní vzhlížejí z uctivé vzdálenosti k autoritě, tam já shlížím k oné autoritě z pohrdavé vzdálenosti. Jak někdo může uznat vůbec jakoukoli autoritu, ať je to osoba nebo věc, jako předmět obdivu a uctívání, z něhož se tak často a snad i nutně stává předmět tyranie? A i kdyby konec konců to něco nebo někdo ve mně skutečně vyvolával pocity mé vlastní malosti a podřízenosti vůči tomu něčemu nebo někomu, smím, dovolí mi vůbec moje Já tohle uznat a nepokoušet se stále a stále, znovu a znovu vyrovnat se té autoritě a nakonec ji i překonat?

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm