Zločiny jsou lidí svačiny

17. září 2017 v 8:51 | Misantrop

Souhrn zločinů, které nelze trestat zákonem, nenazývá se kriminalitou. Mnoho lidí dokonce tvrdí, že takové zločiny ani neexistují.


Vše je plné zločinů; a zločiny už nejsou tajné: vystavují se zrakům všech.
(Seneca: O hněvu)


Jen pro naše zločiny
váhá Iuppiter blesk hněvu dnes odložit.
(Horatius: Ódy)


Nedovednost, hloupost - hle, kde jsou skutečné zločiny!


Naše názory musí - a mají! - znít jako pošetilosti, ba za určitých okolností jako zločiny, jestliže se nedovoleně dostanou k sluchu těm, kteří pro ně nejsou uzpůsobeni a předurčeni.


Otevřenost a přímost jsou těmi nejstrašnějšími zločiny světa.


Osmnáct let po válce napsal David Irving knihu, kde si dovolil zbourat mýtus o tom, že válečné excesy, takzvané "válečné zločiny", páchali výhradně Němci a jejich spojenci. Klobouk dolů.


Odhalené zrůdné zločiny lidstvo vyděsily takovou měrou, že teď dělá všechno přesně naopak, demagogii pouze nahradila stejně lživá kontra-propaganda.


Jak už bývá, šel Vladimír z krajnosti do krajnosti: z obavy, aby se nedopustil hříšné krutosti, nedal trestat smrtí ani nejtěžší zločiny.


Horliví hlasatelé lidskosti jsou nejlítější zločinci.
Pášou nejzavileji ty nejstrašnější zločiny proti zvířeckosti.


Existuje mnoho zločinů, které jsou dílem člověka a jejichž zlo plyne z opuštění zvyků, obyčejů a tradic. Ale krutost mezi ně nepatří.
(Rabíndranáth Thákur)


Zvíře vidí člověka nezaujatě a nemá pochopení pro jeho zločiny a nejapnosti, a to ani tehdy ne, když mu zůstane neporušená lidská psychika, jsouc pouze jako člověk zakleto nějakým zlým kouzlem ve zvířecím těle.


Když pomáhám nějaké mouše z jejího trápení, snažím se pouze zbavit se části viny, která na mně spočívá za všechny zločiny proti zvířatům.
(Albert Schweitzer)


Zločiny
jsou lidí svačiny.


Před lidskou zkažeností nejsou jisty ani nejsvětější věci; denně vidíme různé zloduchy zneužívat zbožnosti a zlovolně si jí pomáhat při největších zločinech.
(Molière: Předmluva k Tartuffovi)


Všechny druhy mnichů se poskvrnily nejhanebnějšími zločiny.


Viděli jsme mnohokrát, jak ve všech částech světa zaslepení fanatikové si navzájem podřezávali hrdla, upalovali na hranicích, páchali bez výčitek svědomí a jako svou povinnost nejtěžší zločiny.


Nerad bych vám podrobně vyličoval jich život soukromý i činnost veřejnou, za kterou skrývají se největší zločiny.
(Hašek: Řeč o protikandidátech)


Jsou ještě jiné zločiny, které volají o pomstu, a to jsou zločiny každodennosti, ustrnulých mravů a zvyklostí, hamižné, kořistnické mentality, banality maloměšťáckého způsobu života. A mezi ně nás uvádí Hašek.
(Pytlík: Doslov k: Hašek - výpisky z díla)


Lidé povětšinou moc dobře vědí, čím ubližují, ale svoje zločiny maskují pokryteckými výmluvami.


Lidé jsou nepoučitelní, a i kdyby se mohli poučit, stejně se budou dopouštět stejných zločinů znovu a znovu.


Jedna věc je v tomto století jistá: to, že "lidstvo" použije moc propůjčenou novými technologiemi k páchání brutálních zločinů proti sobě samému.
Ti, kteří ignorují ničivý potenciál nových technologií, ignorují dějiny. Nejhorší zločiny lidstva byly umožněny moderními technologiemi.


Svoboda = 0, a člověk nepáchá zločiny. To je jasné. Jediný způsob, jak zbavit člověka zločinů, je zbavit ho svobody.


V Oceánii nejsou žádné zákony. Myšlenky a činy, jejichž odhalení znamená jistou smrt, nejsou formálně zakázány, a nekonečné čistky, zatýkání, mučení, věznění a vaporizování se neukládají jako trest za zločiny, které byly skutečně spáchány, nýbrž slouží jen k vymazání osob, jež by možná mohly spáchat nějaký zločin někdy v budoucnu.


Bylo-li doposud zákonem: "Zapírej se, obětuj se!" - přestalo proto zlodějství, podvody, utiskování, vraždy a jiné zločiny? Nepřestalo.


Mnohem rychleji pronikají zvyky z veřejných zařízení do života soukromníků, než aby šířily v obci zkázu chyby a zločiny jedinců.


Bojte se člověka, jenž přichází ze světla a je světlem oděn, ne toho, který přichází v temnotě a tmavý je jeho háv; neboť on to jest, kdo v temnotě tápe a potřebuje světlo, aby mohl páchat své zločiny.


Člověk žije ve tmě proto, aby páchal buď zločiny, nebo prostopášnosti.


Není zločinů, jež by nebyly zahrnovány chvalořečmi, když se ve státě mrzkost stala obyčejem.


Samozřejmě, že se kají za choutky, jimž nedokážou odolat, že se třesou, když si je dopřávají, a nakonec jsou mravní ve svých zločinech a zločinní ve své mravnosti.


Buď se svými zločiny proti přírodě chlubíš, jaký jsi pašák a krvežíznivec, nebo chceš všemu ostatnímu tvorstvu dokázat, jaký jsi ve skutečnosti darebák, anebo chceš ve veškerenstvu vzbudit vůči sobě nenávist. Věru, člověče, věř mi: to třetí se ti již povedlo!


Kolik zločinů bylo spácháno jen proto, že jejich původce nevydržel být v neprávu!


Odejděte do lesů a ztraťte z očí a z mysli zločiny svých současníků.

 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm