Existuje jen přítomný okamžik

27. října 2017 v 17:37 | Misantrop

Nic neexistuje kromě přítomného okamžiku. Avšak to, co vnímáme, je vlastně už právě minulé - pro své okamžikové trvání - tedy jen jakýsi dosud trvající odlesk nebo stopa, jako my dnes víme, že vidouce hvězdy, vidíme jejich stav před tolika a tolika lety.


"Pane, pravil rádce, celá moudrost světa spočívá v těchto slovech: Žít a prožít každý okamžik." ...Jako by byl poslední, carpe diem, chtělo by se říct s římským básníkem Horatiem.


V každém okamžiku děláme pouze to, co se nám právě nyní zdá správné a přiměřené.


Myšlení je každý okamžik určováno jen zevními větry. Všichni lidé, jež jsem poznal, byli jen hříčky vnějšku, pápěrky peří na jeho větru.


Jste děti okamžiku, hříčky povětří,
jak v neštěstí tak v štěstí!


Jak zcela pošetilí v životě si vedou,
však s označením blázni se smířit nedovedou.
Na tohle jsem myslil v onom okamžiku,
když pro blázny jsem chystal loďstvo v celém šiku.


Mají zapotřebí ubohosti svého okolí, aby se na okamžik povznesli nad ubohost vlastní! - K tomu potřebuje jeden psa, jiný zas přítele, třetí ženu, čtvrtý stranu a další, velmi vzácný, celou epochu.


Jsou však přeci také někteří "lidé", kteří v jasném, nejjasnějším okamžiku prozření a štěstí, jakkoli krátkého, mívají najednou neobyčejně ostrý pocit naplněnosti života a nechtějí proto už žít dál, jako by dalším lpěním na životě všechno mohli jen pokazit, zachovavše si tento božský, nadlidský, zvířecí pocit naplněnosti a volnosti životní až do konce.


V okamžiku smrti každý prohlédne a náhle vidí zázračně, průzračně čistě, že jeho víra byla pouhým klamem; náhle se probudí ze strašného, nebezpečného snu a již nikdy si nesplete noční můru s bděním.


Okamžik poznání tvé vlastní netalentovanosti je zábleskem génia.


Namočil pero do inkoustu a na okamžik zaváhal. V útrobách ho zamrazilo. Až se dotkne papíru, bude to mít význam rozhodného činu. Drobným kostrbatým písmem napsal: 4. dubna 1984


Stát tam, kde se stýkají dvě věčnosti, minulost a budoucnost, což je přesně přítomný okamžik.


Nevyrovná se kratičký okamžik šílenství, který ti poskytnu, vesmíru hlouposti, v němž se všichni třesou zimou?
(Bataille: Matka)


Od okamžiku, kdy začíná milovat, ani ten nejmoudřejší muž nevidí nic tak, jak to skutečně vypadá.


Kdybyste více věřili v život, méně byste se okamžiku dávali v lup.


Donutil jsem se vstát po půl desáté a šel jsem do lesa. To je nejlepší doba, poněvadž lidáků je venku málo a nastal dokonce i ten "historický okamžik", kdy jsem nerušeně přešel silnici, aniž by se odněkud na mne valilo nějaké vozidlo.


Klidné sebevědomí proudu, jenž radostně a tiše se vrací do moře, z něhož kdysi povstal, to přinášelo již nyní pocit hlubokého uspokojení a nepřipouštělo nudu ani na okamžik.
(Tomáš: Milarepa)


Nenechali mě na ostrově déle než dva měsíce, ale strávil bych tam dva roky, dvě století, celou věčnost, aniž bych se na okamžik nudil. Tyhle dva měsíce považuji za nejšťastnější období svého života a bylo tak šťastné, že by mi postačilo až do konce mých dnů, aniž by má duše byť jen na okamžik zatoužila po něčem jiném.


Fenomén takové osamělosti, - která, mimochodem, žádný můj okamžik nezkalila, mnohé smíchem rozjasnila, - může se vyskytnout jen jednou.
(Klíma: Egosolismus, Egodeismus)


Krávy vypadají tak spokojeně a klidně! Pro tento okamžik bych s nimi měnil, i když vím, že i ony žijí v područí člověka.


Peklo zvířat začíná už v okamžiku jejich určení pod ukrutnou vládou lidí zbavených všech citů, kteří s nimi zacházejí jako se zbožím.


Majetek jsou okovy na tvé noze a přátelé zátěž, která tě bude v nejnevhodnější okamžik tížit a zpomalovat tvůj úprk před lidmi.


V okamžiku, kdy dospějeme k poslední otázce, k tomu "Proč?", vše vyústí v představu Všemocné síly.


Chápal bych, že se lidé organizují, ale všechny lidské organizace, jakmile přijmou pokladníka a ustaví tajemnictví, mají od toho okamžiku gangsterský ráz.


Z určité dávky ješitnosti, která je vždy blízká příbuzná hlouposti, bude se velká část politiků stranit všech opravdu významných, těžkých konceptů budoucnosti, jen aby ani na okamžik neztratili momentální sympatie širokých vrstev obyvatelstva.


"Vida," pomyslil si poslanec Skuherský, když cítil teplou vůni zelí a moravských klobás, "tohle musím říci zítra kolegům v klubu." V tom okamžiku člověk lehce zapomíná na vyřízení státního rozpočtu.
(Hašek: Česká kuchyně)


V okamžiku, kdy krize pomine, pravomoci a moc vlády se mohou snížit. Nikdy se však už nesníží na původní úroveň.


Lháři porušují slovo již v okamžiku, kdy je pronesli.


Věřte, všechna náboženství se začnou mýlit v okamžiku, kdy určí morálku a hřímají přikázání.


Kdybych šel jediný okamžik uprostřed vás, musel bych vás vyhladit.


Každý nynější katan si snadno v nejbližším okamžiku může vyměnit místo s pronásledovaným - a naopak. Všichni jen číhají na svou příležitost. Tomu se říká krycím názvem "společenské vyžití".


Od tohoto okamžiku se chci na všechno bezpráví, které se mi zde děje, dívat jen s opovržením.
(Lessing: Minna von Barnhelm)


To, co se rodilo po dlouhý čas, i okamžik zmaří.


Není okamžiku, kdy bys nebyl ničitelem a nemusil jím být.


Byl to především okamžik, kdy se oblak rozrostl tak, že se nad městem a okolní krajinou rozkládal jako obrovitá houba. Celé hirošimské nebe bylo až k horizontu zaplaveno myriádami květů, jemnějších než jarní květy třešní, a jejich husté mračno rozkládalo sluneční paprsky do tisíců fantastických ohňů a kouzelných duh. A nakonec to byl velký okamžik, kdy vzrušený dav poprvé v tichu atmosféry uslyšel hudbu tohoto božského deště.


Každý okamžik života, ať nám připadne z kterékoliv ruky osudu, příznivý stejně jako nepříznivý, proměnit v co nejlepší, v tom tkví umění života a vlastní výsada rozumné bytosti.

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm