Náš prázdný život (citáty)

20. října 2017 v 17:05 | Misantrop

Život může být klidně zároveň prázdný a krátký.


Co je to za průmysl? Co je to za obchod? Cítím se z toho sklíčený a prázdný.


Oni i jiné duchy a strašidla líčí,
aby se jejich kraj tak opuštěn nezdál a bohů prázdný.


Obřady zachovávat neumím a neumím ani přistoupit na takový prázdný zvyk.


Vykloním se, do dáli k hradbám města hledím
Slyším jen pustou změť, prázdný hluk zmatených zvuků
(Š'-te: Medituji)


Tam vzadu kdes netvorný Babel sahá
zdviženým koncem nad mraky.
Je prázdný, je prázdný, toť kostra nahá
lidskými před zraky.
(Sova: Předzvěst zlatého Babelu)


Co je to velkosvětskost? Jen prázdný zvuk a i ten, možno říci, není vždy sluchu příjemný.


Musíme oplakávat zaslepenost člověka, který živí svou zaslepenou pýchu a prázdný obdiv k sobě samému.


Co vášně? - zejtra či dnes odplyne sladký jich žal,
slovo jak rozumu zazní,
a život, když na váhy chladného soudu jsi dal,
je jenom žert - hloupý a prázdný.


Teprve když je všechno vším uvedeno vniveč, když vidíme celek obrácený v lhostejný prach, pak teprve vzniká v nás žalostně prázdný pocit smrti, jejž může osvěžit toliko dech Věčně živoucího.


Je tedy prostor, je prázdný a nehmatatelný.
Jinak by na žádný způsob se nemohly věci pohybovat.


Neboť nepomíjející je i prázdný prostor i živly.


Aneta není jméno slovanské, a jako takové vůbec nic nevyjadřuje, nic neříká. To je jen prázdný zvuk pro prázdné lidi bez duše, bez té široké slovanské duše, která obsáhne celý svět.


Odstraň jméno a předmět je prázdný prostor. Odstraň prázdný prostor a předmět je realitou.


Podíváš-li se do očí osvíceného, uvidíš, že jsou naprosto odlišné. Buddha se na tebe dívá, a přitom se na tebe nedívá. Nestáváš se součástí jeho očí. Jeho pohled je prázdný.


Jaká distanc! Jaká nesdruženost! Jaká mezera a prázdný rukáv vlající mezi ním a jimi!


Mysl génia je jen jedna, neopakovatelná, nenahraditelná. Proto ta nejvyšší opatrnost, proto ta někdy až podrážděná úzkostlivost, kterou mělké duše nikdy nepochopí, protože ony samy nemají v podstatě co bránit a chránit. Nikdo přece nemusí dávat pozor, když je jeho trezor prázdný!


Hřmí prázdná bečka, plná ticho stojí.
Prázdný sud se nejvíc ozývá.


Každý, kdo nemá ve skutečnosti co říct, se pak vyjadřuje zhruba takto:
"Měl bych vlastně raději mlčet, jenže prázdný sud vlastně rezonuje vlastně pořád, takže je to vlastně v oukeji."


Prý děsně zuřím, díš?
Ach, co ty o tom víš.
Zuřivost je prázdný sud,
a Já nezuřil jsem doposud.


Ten tragický básník je prázdný, ale nafoukaný člověk a přes odpor rozumnější části obecenstva si dovedl získat slávu.


Arcibiskup si cestou řádně přihýbal, a protože se mimo moře všechny tekutiny časem vyčerpají, hlásil jeho číšník, že sud je prázdný, ještě než dojeli do Vídně.


Akademie a filosofické katedry jsou vývěsními tabulemi, vnějším zdáním moudrosti; ale ta jim také většinou odřekla a je někde úplně jinde. - Vyzvánění zvonů, kněžská roucha a pitvoření je vývěskou, falešným zdáním zbožnosti atd. - Téměř všechno na světě je takový prázdný ořech.


Když se tak dívám na všechna ta perfektně oblečená děcka z univerzity, co procházejí kolem, jsem rád, že jsem si nevybral tuhle dráhu. Poslouchat ty hovadiny, o kterých mluví, je k neuvěření. Nechápu, jak můžou lidi v jejich věku zajímat takový prázdný kydy.


Tvá láska smilstvo, věrnost prázdný sen,
tvůj úsměv léčka, slovo podvod jen.
(Byron: Nápis na pomník)


Nač je vám pravdy? - Prázdný sen
vy chytáte a přelud jen. -


Člověk! - Toť jenom prázdný dech.


Čím to, že je člověk tak prázdný? Kdo ho to vyprazdňuje? Ta užvaněná banda opic, která drmolí o ničem, o ničem, o ničem a hodně nahlas, nahlas, nahlas.


Tamten je prázdný a chce se naplnit, tento je zas příliš plný a chce se vyprázdnit, - oba to pudí najít si jedince, který jim k tomu poslouží.


My lidé, vládnoucí ohromnou krásnou zeměkoulí, vzácným složitým umem a bohatými city, musíme se obávat, že přijde ten nejhloupější a nejmizernější člověk a prostou holí rozštípne nám lebku... jako prázdný hliněný hrnec, v němž nikdy ničeho ani nebylo...
(Arcybašev: Lidská vlna)


Kam může něco vést! I kdybych se postavil ke stanici metra, když se ven valí nejhustší davy, nebo na velké slavnostní shromáždění a měl před sebou megafon - stejně by moje volání neproniklo dál než k několika málo ušním bubínkům v nezměrném Světovém státě, a od nich by se odrazilo jako prázdný zvuk.


Možná bude lepší zemřít v boji o přežití nebo za nějaký účel, nežli žít prázdný a neúčelný život.


Co bych vám ještě na rozloučenou řekl? Na jaké téma zafilosofovat? Život je těžký. Jeví se mnohým z nás prázdný a beznadějný. Dřív bylo lidstvo zaměstnáno válkami a celou jeho existenci naplňovaly vpády, tažení, vítězství, ale teď je to všecko přežitek a zůstalo po tom obrovské prázdné místo, které zatím nemáme čím naplnit.
(Čechov: Tři sestry)

 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm